Главная Обратная связь

Дисциплины:


С) Экологиялық факторлар кешеніндегі минималды мөлшердегі фактор тірі ағзаға көбірек әсер етедіБекiтемiн

ЖТжТДИ директоры

______________ Көмеков С.Е.

«___» _______________2012 ж.

 

 

5В012000, 5В042000, 5В042100, 5В060200, 5В060800, 5В070100, 5В070200, 5В070300, 5В070500, 5В071100, 5В071200, 5В071300, 5В071600, 5В071800, 5В071900, 5В072000, 5В072100, 5В072300, 5В072900, 5В073000, 5В073100, 5В073200, 5В080500, 5В090300, 5В090700, 5В100200, 5В070400к, 5В070400, 5В072400, 5В070600 мамандықтарының студенттеріне

 

«Экология және тұрақты даму» пәнi бойынша

 

адам саны 1300

 

емтихандық тестiлеуге арналған

 

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ПАСПОРТЫ

Институт Жоғары технологиялар және тұрақты даму
Кафедра Қолданбалы экология
Курс 1, 2, 3
Семестр 1, 3, 5
Кредиттер саны 2, 3
Тест сұрақтарының саны

 

 

ОЖ жөніндегі институт директорының орынбасары _____________ Мұстафина К.К.
Кафедра меңгерушiсi _____________ Ошақбаев М.Т.
Құрастырушылар   _____________ Адырбайқызы Р. _____________ Жақсыбаева Г.С.
ТТЖП қабылдауға жауапты адам _____________

 

Алматы 2012

$$$ 1

«Экология» терминін ұсынған ғалым:

A) М.В. Ломоносов

B) Э. Геккель

C) Ж.Б. Ламарк

D) Ч. Дарвин

E) В.И. Вернадский

 

$$$ 2

Экология нені зерттейді?

А) Организмдердің өзгерісі мен тұқым қуалау белгілерінің негізгі заңдылықтарын

В) Жер бетіндегі эволюциялық процестердің негізгі бағыттарын

С) Биологиялық жүйелердің қалпына келу процестерін

D) Организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен байланысын

Е) Тірі ағзалардың іс-әрекетін

 

$$$ 3

Аутэкология нені зерттейді:

А) Қоршаған орта температурасының жеке бір организмнің зат алмасу қарқынына әсерін;

В) Көлді температуралық режимінің гидробионттардың (көлді мекендеуші организмдердің) түр құрамына әсерін;

С) Климаттық факторлардың жануарлар әлемінің түр әралуандылығына әсерін;

D) Эдафикалық факторлардың (топырақ факторларының) өсімдіктер әлемінің түр әралуандығына әсерін;E) Өнеркәсіп мекемелерінің түтінінің Жер климатына әсерін.

 

$$$ 4

Синэкология нені зерттейді:

A) Климаттық факторлардың орман бірлестіктерінің түр құрамына әсерін;

B) Орта температурасының табиғаттағы заттар айналымына әсерін;

C) Күн ұзақтығының жануарлардың азыққа деген сұранысына әсерін;

D) Атмосфераның химиялық құрамының жеке бір организмнің зат алмасу қарқынына әсерін;

Е) Сүтқоректі жануарлардың терісінің құрылыс ерекшеліктерін

 

$$$ 5

Экология ғылымының «демэкология» деп аталатын бөлімі мынадай мәселені зерттейді:

A) популяция критерийлері мен популяциялардың негізгі сипаттамаларын;

B) қауымдастық құрамындағы организмдердің өзара қарым-қатынастарын;

C) биосфераның жанды затының функцияларын (атқаратын қызметтерін);

D) экожүйелердің түрлері (типтері) мен қызмет атқару ерекшеліктерін;

E) ластанулардың биоценоздардың түрлік құрамына әсерін.

 

$$$ 6

Популяциялардың құрылымы мен санын зерттейтін сала:

А) Геоэкология;

В) Аутэкология;

С) Демэкология;

D) Синэкология;

E) Глобалдық экология.

 

$$$ 7

Адам тіршілігінің ортасын сақтау жағдайында қоғамның белгілі техникалық және әлеуметтік-экономикалық мүмкіншілігінде шаруашылық іс-әрекетіне нақты енгізіле алатын табиғи ресурстар қалай аталады?

A) Биосфера

B) Табиғи-ресурсты потенциал

C) Тропосфера

D) Минералды пайдалы қазбалар

E) Өнеркәсіптік қалдықтар

 

$$$ 8

Ю.Либихтың минимум заңының мәні

А) Ағзаның оптималды дамуы экологиялық фактордың минимум мөлшерінде ғана болуы мүмкін

В) Ағзаның оптималды дамуы экологиялық фактордың максимум мөлшерінде ғана мүмкін

С) Экологиялық факторлар кешеніндегі минималды мөлшердегі фактор тірі ағзаға көбірек әсер етеді

D) Экологиялық факторлар кешеніндегі оптималды мөлшердегі фактор тірі ағзаға көбірек әсер етеді

Е) Экологиялық факторлардың мәні организмдердің өмір сүруіне ешқандай әсер етпейді

 

$$$ 9

В.Шельфордтың толеранттылық заңының мәні

А) Ағзаның оптималды дамуы экологиялық фактордың минимум мөлшерінде ғана мүмкін

В) Ағзаның оптималды дамуы экологиялық фактордың максимум мөлшерінде ғана мүмкін

С) Экологиялық факторлар кешеніндегі оптималды мөлшердегі фактор тірі ағзаға көбірек әсер етеді

D) Ағзаның оптималды дамуы экологиялық фактордың максимум және минимум мөлшерінде ғана мүмкін

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...