Главная Обратная связь

Дисциплины:


Е) Тірі организмдер экологиялық факторлардың белгілі бір диапазон мөлшерінде ғана өмір сүре алады 

$$$ 10

Стенобионттарға қандай организмдер жатады:

A) тек құрлықтық экожүйелерде тіршілік ететін организмдер;

B) барлық экологиялық факторлар бойынша толеранттылық ауқымы тар организмдер;

C) әртүрлі климаттық аймақтарда кеңінен таралған организмдер;

D) тек сулық ортада тіршілік ететін организмдер;

E) әртүрлі экологиялық фактолар бойынша толеранттық ауқымы кең организм

 

$$$ 11

Эврибионттарға қандай организмдер жатады:

A) тек судың тұздылығына ғана толеранттылық ауқымы кең;

B) тек атмосфералық қысымға ғана толеранттылық ауқымы кең ;

C) негізгі факторлардың көпшілігі бойынша толеранттылық ауқымы кең;

D) тек азыққа байланысты ғана толеранттылық ауқымы кең;

E) негізгі факторлардың көпшілігі бойынша толеранттылық ауқымы тар организмдер.

 

$$$ 12

Экологиялық қуыс дегеніміз - бұл:

A) азықтық ресурстар үшін бәсекелестік болмайтын аймақ;

B) организмдер өсіп-өнетін (төлдейтін) жер;

C) организмнің қоршаған орта жағдайларына қояр талаптарының жиынтығы;

D) жыл құстарының ұя басатын орны;

E) бекіре тұқымдас балықтардың уылдырық шашатын жері.

 

$$$ 13

Автотрофтылар деп мынадай қасиеттері бар организмдер аталады:

A) бейорганикалық қосылыстардан өздері органикалық заттар синтездей алатын;

B) тіршілік процесі барысында дайын органикалық заттарды пайдаланатын;

C) өлі органикалық заттарды ыдырататын;

D) өсімдік тектес азықпен қоректенетін;

E) жануар тектес азықпен қоректенетін.

 

$$$ 14

Жабысқақ балық акуланың денесіне жабысып алып, акуламен бірге жүзіп жүреді және оның олжасының қалдықтарымен қоректенеді. Дегенмен акулаға бұдан келер-кетер пайда не зиян жоқ. Түр аралық қатынастың осындай түрі қалай аталады?

A) бәсекелестік;

B) комменсализм;

C) симбиоз;

D) жыртқыштық;

E) паразитизм.

 

$$$ 15

Бір түрдің қоректік қалдығымен екінші организм қоректене отырып, оған ешбір зиян келтірмейтін қарым-қатынастың түрі ...... деп аталады.A) Протокооперация

B) Паразитизм

C) Комменсализм

D) Аменсализм

E) Мутуализм

 

$$$ 16

2-ші кезектегі консументтер қандай организмдер:

A) фототрофтар;

B) автотрофтар;

C) шөпқоректі жануарлар;

D) етпен қоректенетін жануарлар;

E) продуценттер.

 

$$$ 17

Төменде келтірілгендердің қайсысы редуценттерге жатады:

A) жыртқыш балықтар;

B) шөпқоректі жануарлар;

C) ағаштар;

D) шөптесін өсімдіктер;

E) бактериялар.

 

$$$ 18

Төменде келтірілгендердің қайсысы продуцентке жатады:

A) шөпқоректі жануарлар;

B) саңырауқұлақтар;

C) жыртқыш балықтар;

D) шөп;

E) паразит құрттар.

 

$$$ 19

Өсімдіктердің планетарлық (жер шары көлеміндегі) ролі қандай:

A) өлі органикалық заттарды ыдыратушылар (деструкторлар);

B) күн энергиясын аккумуляциялаушы алғашқы буын;

C) қышқыл жаңбырлардың көзі;

D) озон қабатын ыдыратушылар;

E) радиоактивті ластану көздері.

 

$$$ 20

Бактериялар мен саңырауқұлақтар биоценозда қандай функционалдық топқа жатады?

A) консументтерге;

B) редуценттерге;

C) продуценттерге;

D) жыртқыштарға;

E) фототрофтарға.

 

$$$ 21

Жануарлар биоценозда қандай функционалдық топқа жатады?

A) автотрофтарға;

B) редуценттерге;

C) продуценттерге;

D) консументтерге;

E) фототрофтарға.

 

$$$ 22

«Экожүйе» терминін алғаш енгізген:

A) А.Тенсли;

B) Ю.Либих;

C) Ч.Дарвин;

D) Э.Геккель;

E) В.Сукачев.

 

$$$ 23

Төменде келтірілгендердің қайсысы детриттік қоректік тізбекке жатады?

A) мүк → бұғы → қасқыр → қарға → бактериялар;

B) фитопланктон → зоопланктон → мұртты кит → шағала → бактериялар;

C) жоңыршқа → шегірке →қара торғай → сұңқар →өлексе шыбындары;

D) дән → егіс тышқаны → жапалақ →түлкі →өлексе қоңыздары;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...