Главная Обратная связь

Дисциплины:


В) Күн энергиясының продуценттерінің аккумуляциясындаС) ауырлық күшіне қарсы затты ауыстыру

D) заттардың горизонталды бағыттағы айналымында

Е) биосферадағы тірі организмдердің биогендік элементтерінің жинақталуы мен шығарылуында

 

$$$ 49

Егер ... салқындату қабілеті болмағанда, жердің температурасы 30-40 °С-қа көтерілер еді.

А) Арктика мен Антарктиканың

В) Гидросфераның

С) Өсімдік жамылғысының

D) Планктон және көк-жасыл балдырлардың

Е) Мұздықтардың

 

$$$ 50

Ауаның құрамында … болады

А) 78% О2, 21%N2, 1-2% инертті газдар

В) 20-21% О2, 78% N2, 1-2% инертті газдар

С) 50% О2, 20% СО2, 30% N2

D) 10% О2, 78% N2, 2% Н2S, 10% СО2

Е) 20% О2, 68% N2, 12% СО2

 

$$$ 51

Атмосфераның қай қабатында озон қабаты орналасқан?

А) тропосферада

В) стратосферада

С) ионосферада

D) атмосфераның жермен жанасқан қабатында

Е) трoпопаузада

 

$$$ 52

Биосфераны зерттеумен шұғылданатын негізінен экология ғылымының мынадай саласы:

A) аутэкология;

B) синэкология;

C) демэкология;

D) ғаламдық экология;

E) әлеуметтік экология.

 

$$$ 53

Мемлекеттік қорық дегеніміз:

A) жылдың белгілі бір маусымдарында аң аулауға рұқсат етілетін табиғи территория;

B) ауыл шаруашылық дақылдары егілетін, қорылатын территория;

C) табиғи кешендерді сақтап қалу мақсатында шаруашылық әрекеттерден шығарылып тасталған ерекше қорғалатын табиғи территория;

D) мал бағуға ғана рұқсат етілетін табиғи территория;

E) су құстарының ұясын қорғау үшін бөлінген территория.

 

$$$ 54

Өндірістік экология – бұл ... зерттейтін қолданбалы ғылыми пән.

А) Әртүрлі өндіріс салаларының адам денсаулығына тигізетін әсерін

В) Жасанды экожүйенің қызметтерін

С) Өндірістік қалдықтарды утилизациялау және залалсыздандыру тәсілдерін

D) Табиғи экожүйе және өнеркәсіптік өндірістің объектілерінің қарым-қатынасын

Е) Жер үсті суларына өндірістік ластанулардың тигізетін әсерін

 $$$ 55

Әлемдік мұхит сулары қандай табиғи ресурстар қатарына жатады?

A) сарқылатын (таусылатын);

B) сарқылмайтын (таусылмайтын);

C) қалпына келетін;

D) қалпына келмейтін;

E) салыстырмалы түрде қалпына келетін.

 

$$$ 56

Гидросфераға фосфор және азот элементтерінің артық мөлшерде түсуі …. алып келеді

А) су қоймаларының адификациясына

В) су қоймаларының эвтрофикациясына

С) су қоймаларының тұздануына

D) су қоймаларының батпақтануына

E) су қоймаларының құрғауына

 

$$$ 57

Топырақ ... ресурстарына жатады

А) сарқылатын

В) айырбасталатын

С) биологиялық

D) салыстырмалы қалпына келетін

Е) жойылатын

 

$$$ 58

Ең құнарлы топырақтар

А) Сұр орманды

B) Қызғылт

С) Қоңыр

D) Қара топырақ

Е) Сұр топырақ

 

$$$ 59

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар қатарына не жатады:

A) қаланың саябақтары;

B) аквапарктер;

C) саяжай танаптары (дачалар);

D) мемлекеттік қорықтар;

E) қалалық қоқыс төгу алаңы.

 

$$$ 60

Қазақстан Республикасының территориясында қанша мемлекеттік қорық орналасқан:

A) ерекше қорғалатын территориялар жоқ;

B) 1;

C) 9;

D) 50;

E) 100.

 

$$$ 61

Табиғи ресурстардың сарқылатын және сарқылмайтын болып жіктелуі қандай классификация:

А) фитоценология

В) халық шаруашылық

С) экономикалық

D) экологиялық

Е) әлеуметтік-экономикалық

 

$$$ 62

… қалпына келмейтін ресурстар

А) мұнай, газ, көмір

В) ауа

С) балықтар

D) үй жануарлары

Е) су

 

$$$ 63

Атмосфераның электрленуі, жердің магнит өрісі ... ресурсқа жатады

А) биологиялық

В) планетарлық

С) климаттық

D) сарқылатын

Е) жойылатын

 

$$$ 64

Қалпына келмейтін ресурстар

А) өсімдік әлемі

В) кен байлықтар

С) жел энергиясы

D) су

Е) күн энергиясы

 

$$$ 65

Адамның қатысуымен қалпына келетін табиғи ресурстар

А) кен байлықтар

В) жел энергиясы

С) күн энергиясы

D) атмосфералық ауа

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...