Главная Обратная связь

Дисциплины:


Е) өсімдіктер мен жануарлар әлемі 

$$$ 66

Трансшекаралық ластану – бұл

A) Екі табиғи ортаның – ауа және су шекарасындағы ластану

B) Бір аймақтың шекарасында пайда болып, зардаптары басқа аймақта байқалатын ластану

C) Пайда болу көзі өте кең және шектеуге келетін ластану

D) Пайда болу көзі өте кең және шектеуге келмейтін ластану

E) Бір аймақтың шекарасында пайда болып, зардабы басқа аймақта байқалмайтын ластану

 

$$$ 67

Газ тәрізді ластағыштардан шығатын газдарды тазарту ... әдісімен іске асады

A) Адсорбция

B) Седиментация

C) Озондау

D) Коагуляция

E) Флокуляция

 

$$$ 68

Санитарлы гигиеналық классификациясы бойынша атмосфералық ауадағы әрбір ластаушы зат үшін қандай қандай шарт орындалуы қажет?

А) Сi/ШРК > 1

В) Сi/ШРКi ≤ 1

С) Сi/ШРКi = 1

D) Сi/ШРКi > 1,5

Е) Сi/ШРКi < 1,5

 

$$$ 69

Түтін деген не?

А) ұсақ қатты бөлшектері бар аэрозоль

В) фотохимялық қалың тұман

С) ірі қатты бөлшектері бар аэрозоль

D) сұйық ұсақ бөлшектерден тұратын аэрозоль

Е) сұйық ірі бөлшектерден (тамшыдан) тұратын аэрозоль

 

$$$ 70

Адам денсаулығына тікелей немесе жанама әсерін тигізбейтін ластаушы заттардың максималды концентрациясы қалай аталады?

А) ШРК

В) ШРШ

С) ШРТ

D) УКШ

Е) ШРЖ

 

$$$ 71

Қар ерігіннен, нөсер жаңбыр жауғаннан пайда болатын ағынды сулар қай категорияға жатады?

А) тұрмыстық

В) атмосфералық

С) өндірістік

D) мәдени-тұрмыстық

Е) шаруашылық-тұрмыстық

 

$$$ 72

Атмосферадағы қауіпті заттардың концентрациясы қандай өлшем бірлікпен

өлшенеді?

А) г/с

В) кг/м2

С) кг/м3

D) мг/м3

Е) г/м3

 

$$$ 73

Аэротенкте ағынды суларды қандай әдіспен тазартады?

А) механикалық

В) химиялық

С) физико-химиялық

D) биологиялық

Е) химико-биологиялық

 

$$$ 74

Ауадағы қауіпті заттардың максималды бір жолдық концентрациясы қандай уақыт аралығына тағайындалады?

А) 20 мин

В) 60 мин

С) 6 сағ

D) 12 сағЕ) 24 сағ

 

$$$ 75

Бентос – бұл …

А) су өсімдіктерімен омыртқалы емес жануарлардың жиынтығы

B) су қоймасында балдырлардың өсүі

C) су қоймасының түбінде өмір сүретін организмдер жиынтығы

D) мұхит түбінде өмір сүретіндерді сипаттайтын табиғи организмдер

E) батпақтанған су қоймасы

 

$$$ 76

Озондау-бұл …

A) Планетаның озон қабатының сақтау үшін жаңа технологиялардың көмегімен және халықаралық конвенцияны қабылдау

B) Судың иісін, органикалық ластануын және микроорганизмдерді жою үшін суды немесе ауаны озонмен өңдеу

C) Жердің озон қабатын ұшқыш қондырғылармен өткізу кезеңі

D) Планетаның озон қабатының бұзылуының төмендеуі

E) Планетаның озон қабатының бұзылуының жоғарылауы.

 

$$$ 77

Су қоймаларының эвтрофикациялануы суда … мөлшерінің жоғарылауына алып келеді

A) калий және көмірқышқыл газы

B) азот пен фосфор

C) натрий мен калий

D) микроэлементтердің

E) ауыр металдардың

 

 

$$$ 78

Ауыз судың сапасын қандай топ көрсеткіштері сипаттайды?

A) органолептикалық, физико-химиялық, бактериологиялық

B) физикалық, химиялық, бактериологиялық

C) органолептикалық, биологиялық, физикалық

D) тотықтыру, тотықсыздандыру, бактериологиялық

E) тотықтыру, биологиялық, бактериологиялық

 

$$$ 79

Ауырлық күшінің әсерінен суда ірі дисперсті бөлшектердің тұнбаға түсуі … деп аталады

A) абсорбция

B) седиментация

C) ассоциация

D) деструкция

E) адсорбция

 

$$$ 80

Дисперсті және коллоидты жүйелердегі бөлшектердің ірі агрегат түзіп, бірігуі … деп аталады

A) коалесценция

B) коацервация

C) коагуляция

D) седиментация

E) абсорбция

 

$$$ 81

Жер учаскілерін қауіпсіз жағдайға келтіруге, бұзылған территорияны қалпына келтіруге арналған шаралардың жиынтығы қалай аталады?

А) мелиорация

В) рекуперация

С) рекультивация

D) реутилизация

Е) реорганизация

 

$$$ 82

Өндірістік кәсіпорындар үшін қанша кластық санитарлақ қорғау белдемі бар?

А) 2

В) 3

С) 4

D) 5

Е) 6

 

$$$ 83

Өндірістің қандай қауіптілік категориясы қоршаған орта үшін аз қауіпті?

А) бірінші

В) екінші

С) үшінші

D) төртінші

Е) бірінші және екінші

 

$$$ 84

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...