Главная Обратная связь

Дисциплины:


ШРШ нормативі қандай мерзімге тағайындалады?А) 1жыл

В) 2жыл

С) 3жыл

D) 5жыл

Е) 10жыл

 

$$$ 85

Өндірістік кәсіпорындар үшін қанша қауіптілік қатегориясы (ӨҚК) тағайындалады?

А) 3

В) 4

С) 7

D) 10

Е) 12

 

$$$ 86

Орта тәуліктік ШРКо.т. қандай уақыт аралығына тағайындалады?

А) 20 мин

В) 60 мин

С) 6 сағ

D) 12 сағ

Е) 24 сағ

 

$$$ 87

Экологиялық мониторинг дегеніміз, бұл:

A) Қоршаған ортаның ахуалын үздіксіз бақылау;

B) Тұрғындар арасында әлеуметтік сұрақ жүргізу;

C) Жер қыртысының құрамын зерттеу;

D) Тұқым қуалайтын ауруларды зерттеу;

E) Құрлықтық және сулық экожүйелердегі организмдердің түр құрамын зерттеу.

 

$$$ 88

Қызыл кітап беретін мәліметтері мыналар туралы:

A) тірі организмдердің сирек түрлері

B) сирек кездесетін пайдалы қазбалар

C) мұнай көздерінің орналасу орны.

D) жердің климаттық белдемдері

E) жер қабатының химиялық құрамы

 

$$$ 89

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі қашан қабылданды?

А) 1990ж.

В) 1993ж.

С) 1995ж.

D) 2007ж.

Е) 2000ж.

 

$$$ 90

Қалалардың өсуі және дамуы, ауылдық жердің қалаға айналуы, халықтың ауылдан қалаға миграциясы, қоғам өміріндегі қалалардың ролінің өсуі қалай аталады?

А) популяция

В) урбанизация

С) реорганизация

D) локализация

Е) концентрация

 

$$$ 91

Сөйлемді жалғастырыңыз: Ластағыштың максималды мөлшерінің қоршаған ортаға түсуі оның экологиялық сапасын өзгертпейді, оны ... деп атаймыз

А) Шекті рауалы концентрация

В) Шекті рауалы шығарынды

С) Шекті рауалы төгінді

D) Шекті рауалы концентрация

Е) Шекті рауалы жүктеме

 

$$$ 92

Топырақ мониторингі-бұл...

A) Биосферадағы құбылыс немесе объекттерді бақылау процесі

B) Топырақ күйін бағалау, болжау, қадағалау жүйесі

C) Табиғат қорғау қызметін басқару жүйесі

D) ҚО күйін бақылау жүйесіE) ҚО сапасын басқару жүйесі

 

$$$ 93

Бақылау объектісі өлшемі он шақырым жоғарлауы, мониторингке байланысты

A) Аймақтық

B) Жергілікті

C) Әлемдік

D) Импактық

E) Ұлттық

 

$$$ 94

Қадағалау масштабының ұлғаюы мың шаршы шақырым мониторингта көрсетіледі

A) Аймақтық

B) Жергілікті

C) Әлемдік

D) Импактық

E) Ұлттық

 

$$$ 95

Экожүйелердегі ауыр металдардың негізгі табиғи көздеріне жатады

А) термалды сулар

В) тау жыныстары және олардың желдетілу өнімдері

С) ғарыштық және метеоритті шоқ

D) планетаның тірі заттегі

Е) орман өрттері

 

$$$ 96

Фосфор және күкірт топыраққа түседі

А) Тау жыныстарының бұзылуы нәтижесінде

B) Атмосферадан

С) Судан

D) Өсімдіктердің ыдырау нәтижесінде

Е) Микроорганизмдердің ыдырауы нәтижесінде

 

$$$ 97

Топырақтағы ластаушы заттардың детоксикациясы келесілердің көмегімен жүреді

А) Микроорганизмдердің

B) Саңырауқұлақтардың

С) Вирустардың

D) Химикаттардың

Е) Тыңайтқыштардың

 

$$$ 98

Топырақтың химиялық ластануы дегеніміз:

А) Температураның әсерінен топырақтың құрылымдық өзгерісі

B) Топырақтың химиялық өзгерісі антропогендік қызметтің әсерінен, оның құрамының бұзылуына әкеліп соғады

С) Тау кен жұмыстарын жүргізу кезінде топырақтың жоғарғы қабатының өзгеруі

D) Жел эрозиясына байланысты топырақтың химиялық құрамының өзгеруі

Е) Су эрозиясына байланысты топырақтың химиялық құрамының өзгеруі

 

$$$ 99

Топырақтық ауыр металдармен ластану көзі мыналар

А) Өндірістік және тұрмыстық қалдық, атом электростанциясы

В) Металл өңдеу өндірісінің қалдықтары, өндірістік қоқыс, отын жағу өнімі, автомобильден шығатын ластаушы газдар, ауыл шаруашылығын химияландыру құралдары

С) Автомобильден шығатын ластаушы газдар, теплицалар, мал шаруашылық фермалары

D) Тұрмыстық қалдықтар, атмосфералық жауын-шашын, гидроэлектростанциялар

Е) Тамақ өнеркәсібінің өндірісі, металл өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары, отынның жану өнімі

 

$$$ 100

Биосфераның тірі затының энергетикалық қызметінің нәтижесінде пайда болған қандай заттарды адам өзінің шаруашылық іс-әрекетінде энергия көзі ретінде пайдалана алады:

A) су ресурстарын;

B) көмір және мұнай;

C) күн радиациясы;

D) судың толысуы мен қайтуы;

E) жел.

 

$$$ 101

Қоршаған ортаның радиациялық ластануының себебі:

A) Егіске жарамды жерлерді жырту;

B) Ерекше қорылатын табиғи территориялардың көлемінің артуы;

C) Жер астынан таскөмір өндіру;

D) Жер қойнауынан құрамында уран бар рудаларды өндіру;

E) Жер қойнауынан мұнай өндіру.

 

$$$ 102

Табиғатты қорғау дегеніміз – бұл:

A) энергетикалық ресурстарды сүйемелдеуге, сақтауға және қалпына келтіруге бағытталған шаралар кешені;

B) даяр өнімдердің белгілі бір түрін шығару үшін табиғи ресурстарды пайдалану;

C) биосфера компоненттерінің өзгеруіне жол бермейтін, табиғи ресурстарды үнемді пайдалануға және олардың қалпына келуінің неғұрлым ұтымды режимін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүйесі;

D) территориялардың табиғи-ресурстық мүмкіншіліктерін пайдаланудың барлық түрлерінің жиынтығы;

E) табиғи ресурстарды қоғамдық өндіріс процесінде пайдалану.

 

 

$$$ 103

Озон қабатының ыдырауының нәтижесі қандай болуы ықтимал:

A) биологиялық әралуандылық кемиді;

B) биологиялық әралуандылық артады;

C) Жердің энергетикалық ресурстарының қоры артады;

D) Жердегі омыртқалы жануарлардың саны көбейеді;

E) Әлемдік (глобалдық) деңгейде салқындау басталады.

 

$$$ 104

Қышқыл жаңбырлардың түсуі мынадай себептермен байланыстырылады:

A) күн радиациясының деңгейінің өзгеруімен;

B) атмосферадағы көмірқышқыл газының деңгейінің өсуімен;

C) атмосфера мөлдірлігінің төмендеуімен;

D) өндірістің атмосфераға күкірт және азот тотықтарын шығаруымен;

E) «озон шымылдығының» көлемінің кемуімен.

 

$$$ 105

Атмосферада «парникті газдардың» жиналып қалуына байланысты пайда болған «парник эффектісінің» зардаптары қандай болуы ықтимал:

A) Планетадағы орташа температураны жоғарылатып, планета климатының жақсаруына әкеліп соғады;

B) Планетадағы орташа температураны төмендетіп, планета климатының нашарлауына әкеліп соғады;

C) Атмосфераның мөлдірлігін төмендетеді;

D) Планета көлеміндегі температураның жоғарылауы биосферада жағымсыз өзгерістер туындатады;

E) Биосферада айтарлықтай өзгерістер туындата алмайды.

 

$$$ 106

Планетаның озон шымылдығын ыдырататын негізгі агенттердің бірі:

A) ауыр металдар;

B) метан;

C) көміртегі оксидтері;

D) фреондар;

E) күкіртті газдар.

 

$$$ 107

Негізгі парникті газға қандай газ жатады:

А) күкірт диоксиді

В) озон

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...