Главная Обратная связь

Дисциплины:


С) көмірқышқыл газыD) көміртек тотығы

Е) метан

 

 

$$$ 108

Атмосферада кейбір газдардың жиналуына байланысты жылу балансы өзгеруінен, планетаның температурасы жоғарылауы қалай аталады?

А) фотохимиялық смог

В) парник эффектісі

С) қышқыл жаңбырлар

D) эколоиялық кризис

Е) биотикалық фактор

 

$$$ 109

ШРШ мөлшерінде атмосфераға қауіпті заттар шығарылғанда, ауаның ластану деңгейі қандай болады?

А) ШРКо.т.-тен аз

В) ШРКо.т.-тен көп

С) ШРК м.б.ж.-тан аз

D) ШРКм.б.ж.-тан көп

Е) ШРКж.з.-нан үлкен

 

$$$ 110

Қышқыл жаңбырлар атмосфералық ауаның негізінен қандай газдармен антропогенді ластануы себебінен болады?

А) күкірт диоксиді және азот оксидтері

В) қүкірт диоксиді және шаң

С) күкірт диоксиді және көмір қышқыл газы

D) азот оксидтері және көмір қышқыл газы

Е) азот оксидтері және көміртек тотығы

 

$$$ 111

Атмосферада парниктегі шыны сияқты әсер ететін, жерге күннің сәулесін тосқауылсыз жіберіп, бірақ жерден тепкен сәулелерді жібермейтін газ қалай аталады?

А) инертті газ

В) сутек

С) фреон

D) күкірт диоксиді

Е) көмірқышқыл газы

 

$$$ 112

Экологиялық нормативтердің негізгі түрлерін көрсетіңіз

A) Халықаралық шарттар

B) Жергілікті өзін-өзі басқару актілері

C) Стандарттар

D) ШРШ, ШРТ, ШРД және т.с.с. нормативтер

E) Декларациялар

 

$$$ 113

Озон қабатындағы озон … әсерінен бұзылады

А) хлор молекуласы

В) инертті газдардың молекулалары

С) көмір қышқыл газының молекулалары

D) күкіртті газдың молекулалары

Е) оттектің молекулалары

 

$$$ 114

Атмосферада шаңның, тұманның, автокөліктің және өндірістің шығарған ластаушы газдарының нәтижесінде ауаның қауіпті ластануы қалай аталады?

А) парникті эффект

В) тұмша (смог)

С) температуралық инверсия

D) озон қабатының бұзылуы

Е) радиоактивті ластану

 

$$$ 115

Сулы ортадағы зиянды заттардың концентрациясы қандай өлшем бірлігімен өлшенеді?А) г/с

В) кг/м2

С) кг/м×с

D) мг/дм3

Е) г/м2

 

$$$ 116

Белгілі объектінің (агрегаттың, кәсіпорынның т.б.) табиғи ортаға тигізетін әсерін бағалайтын құжат

А) Экологиялық паспорт

В) Өтініш

С) Экологиялық экспертиза

D) ШРТ

Е) ШРШ

 

$$$ 117

Озон тесігінің пайда болу себебі:

А) Көмірқышқыл газының атмосфераға көп мөлшерде шығарылуы

В) Шаңның атмосфераға көп мөлшерде шығарылуы

С) Фреондардың атмосфераға көп мөлшерде шығарылуы

D) Оттегінің атмосфераға көп мөлшерде шығарылуы

Е) Атмосфераға азот оксидтерінің көп мөлшерде шығарылуы

 

$$$ 118.

Озон қабатының жұқаруы мен оның өсуі арасында тікелей байланысы бар:

А) туа біткен патология

В) жүрек қан тамырлары жүйесінің аурулары

С) онкологиялық аурулар

D) тірек – қимыл жүйесінің аурулары

Е) эндемиялық аурулар

 

$$$ 119

Озон қабатын қорғау жөнінде Вена конвенциясына қол қойылды

А)1972 ж.

В) 1975 ж.

С) 1980 ж.

D) 1985 ж.

Е) 1990 ж.

 

$$$ 120

Киот хаттамасында ... қарастырылған

A) Қала сыртына өнеркәсіп орындарын шығару

B) Мұнай кен орындарының интенсификациясы

C) Тропикалық орманды шабу жұмыстарын азайту

D) Парниктік газдарды шығаруды азайту

E) Парниктік газдарды шығаруды өсіру

 

$$$ 121

Қоршаған ортаның химиялық ластануының нәтижесінде бақыланады:

A) минералды ресурстардың түзілуі

B) күн активтілігінің жоғарлауы

C) жанартау активтілігінің жоғарлауы

D) орташа жылдық түсімдердің өсуі

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...