Главная Обратная связь

Дисциплины:


E) табиғи жүйелердің деградациясы 

$$$ 122

Урбаэкология нені зерттейді:

A) қылқанды орман (тайга) экожүйесін;

B) шөлді аймақтар экожүйесін;

C) биосфералық процестерді;

D) қалалық экожүйелерді;

E) сулық экожүйелерді.

 

$$$ 123

Биосфераны толық зерттейтін кешенді ғылыми пәнді белгілеу үшін 1977 жылы «ғаламдық экология» терминін ғылымға енгізген:

А) М.И.Будыко

В) Н.Ф.Реймерс

С) Н.Н.Моиссеев

D) С.С.Шварц

Е) Е.Одум

 

$$$ 124

Қоршаған табиғи ортаға әсер ететін кез келген жобаны іске асырғанда бұл процедура міндетті түрде қажет:

A) Қоршаған ортаның мониторингісі

B) Экологиялық сараптама

C) Қоршаған ортаға тигізілетін әсерді бағалау (ҚОӘБ)

D) Экологиялық аудит

E) Экологиялық бағалау

 

$$$ 125

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

A) қоқыстың мезгілімен шығарылмауы;

B) мекемелердің төңрегіндегі территориялардың ластануы;

C) биологиялық алуантүрліліктің кемуі;

D) сапасы төмен бензинді пайдалану;

E) мекемелердің шайынды суларында ластаушы заттардың болуы.

 

$$$ 126

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

A) қышқыл жаңбырлар;

B) қоршаған ортаның биологиялық ластануы;

C) сапасы төмен көмірлерді отынға пайдалану;

D) өндірістің улы қалдықтарын көму;

E) атом электр станцияларын салу.

 

$$$ 127

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:

A) атмосферадағы оттегі мөлшерінің артуы;

B) жанартаулардың (вулкандардың) атқылауы;

C) топырақтағы қарашірік қабатының артуы;

D) ауру туғызушы микробтардың санының кемуі;

E) парник эффектісі.

 

$$$ 128

Энергия көздерінің қайсысы экологиялық тұрғыдан алғанда ең таза болып есептеледі?

A) жылу электр станциялары;

B) су электр станциялары;

C) атом электр станциялары;

D) жел энергиясын пайдалану;

E) көрсетілген энергия көздерінің экологиялық құндылығы шамалас. 

$$$ 129

Энергия көздерінің қайсысы экологиялық тұрғыдан алғанда ең қауіпсіз болып есептеледі?

A) тұрмыстық жылыту қазандықтары;

B) гидроэлектростанциялар;

C) теңіз толқындарының энергиясы;

D) атом электр станциялары;

E) көрсетілген энергия көздерінің экологиялық құндылығы шамалас.

 

$$$ 130

Энергия көздерінің қайсысын пайдалану экологиялық тұрғыдан алғанда қауіпті болып есептеледі?

A) жылу электр станцияларын пайдалану;

B) теңіз толқындарының энергиясын пайдалану;

C) жел қуатын пайдалану;

D) күн радиациясын пайдалану;

E) өсімдік тектес организмдердің биомассасын пайдалану.

 

$$$ 131

БҰҰ-ның қоршаған орта және тұрақты даму бойынша конференциясы 1992ж. қай қалада өтті?

А) Стокгольм

В) Йоханнесбург

С) Рио де Жанейро

D) Париж

Е) Хельсинки

 

$$$ 132

«XXI ғасырдың күн тәртібі» қай жылы қабылданды?

А) 1992ж.

В) 1972ж.

С) 2002ж.

D) 1993ж.

Е) 1989ж.

 

$$$ 133.

Атмосфералық ауаның сапасын нормалау әдісінің бірі болып ... саналады

А) ШРШ

В) ШРК

С) ШРТ

D) ШРД

Е) УШШ

 

$$$ 134

Қай жылы Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға өту концепциясы қабылдады?

А) 1992 ж.

В) 1996 ж.

С) 1998ж.

D) 2000ж.

Е) 2006 ж.

 

$$$ 135

Қоршаған ортаны қорғау жөнінде бірінші халықаралық конференция Стокгольмде қай жылы өтті?

А) 1970 ж.

В) 1972 ж.

С) 1975 ж.

D) 1982 ж.

Е) 1985 ж.

 

$$$ 136

БҰҰ Бас Ассамблеясы бүкіләлемдік табиғат хартиясын қай жылы қабылдады?

А) 1970 ж.

В) 1980 ж.

С) 1982 ж.

D) 1990 ж.

Е) 1992 ж.

 

$$$ 137

Берілген организациялардың қайсысы экологиялық болып табылады?

А) Гринпис

В) Қызыл крест

С) БҰҰ

D) ВОЗ

Е) Қазына

 

$$$ 138

Тұрақты дамуды қалай түсінесіз?

А) табиғаттың кейбір компоненттері өзгеріссіз қалу керек

В) даму тоқтап қалмау керек

С) даму, белгілі бір уақыт аралығында оның тоқтап қалу жағдайына әкелмейтіндей болуы керек

D) қазіргі уақыттың қажеттілігін қамтамасыз ете отырып, келесі ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтындай даму

Е) табиғат компоненттері тұрақты болып қалу керек

 

 

$$$ 139

Жер бетінде ашаршылық, жұмыссыздық және кедейшіліктің орын алу аспектісін тұрақты дамудың қай аспектісіне жатқызуға болады?

А) саяси-құқықтық аспект

В) экологиялық аспект

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...