Главная Обратная связь

Дисциплины:


В) уақыт бірлігінде консументтер құраған биомасса. Егер салқындату қабілеті болмағанда, жердің температурасы 30-40 -қа көтерілер еді$$$ 49

Егер ... салқындату қабілеті болмағанда, жердің температурасы 30-40 -қа көтерілер еді. С) Өсімдік жамылғысының

$$$ 58

Ең құнарлы топырақтар

D) Қара топырақ

$$$ 59

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар қатарына не жатады:

D) мемлекеттік қорықтар;

ККККККККККККК

$$$ 120 Киот хаттамасында ... қарастырылған D) Парниктік газдарды шығаруды азайту

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

$$$ 26

Қоректік тізбек – бұл:

D) Тағамның потенциалдық энергиясының оның құраушысы арқылы ағзалар қатарына тасымалдануы

$$$ 27

Қоректік тізбектегі әрбір звеноның орны

А) трофикалық деңгей

$$$ 60

Қазақстан Республикасының территориясында қанша мемлекеттік қорық орналасқан:

C) 9;

$$$ 62

… қалпына келмейтін ресурстар

А) мұнай, газ, көмір

$$$ 64

Қалпына келмейтін ресурстар

В) кен байлықтар

$$$ 71

Қар ерігіннен, нөсер жаңбыр жауғаннан пайда болатын ағынды сулар қай категорияға жатады?

В) атмосфералық

$$$ 88

Қызыл кітап беретін мәліметтері мыналар туралы:

A) тірі организмдердің сирек түрлері

$$$ 89

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі қашан қабылданды?

D) 2007ж.

$$$ 90

Қалалардың өсуі және дамуы, ауылдық жердің қалаға айналуы, халықтың ауылдан қалаға миграциясы, қоғам өміріндегі қалалардың ролінің өсуі қалай аталады?

В) урбанизация

$$$ 94

Қадағалау масштабының ұлғаюы мың шаршы шақырым мониторингта көрсетіледі

A) Аймақтық

$$$ 101

Қоршаған ортаның радиациялық ластануының себебі:

D) Жер қойнауынан құрамында уран бар рудаларды өндіру;

$$$ 104

Қышқыл жаңбырлардың түсуі мынадай себептермен байланыстырылады:

D) өндірістің атмосфераға күкірт және азот тотықтарын шығаруымен;

$$$ 110

Қышқыл жаңбырлар атмосфералық ауаның негізінен қандай газдармен антропогенді ластануы себебінен болады?А) күкірт диоксиді және азот оксидтері

$$$ 120

Қышқылдық жаңбырдан көбіне зиян келеді:

А) Солтүстік ормандарға

$$$ 121

Қоршаған ортаның химиялық ластануының нәтижесінде бақыланады:

Табиғи жүйелердің деградациясы

$$$ 124 Қоршаған табиғи ортаға әсер ететін кез келген жобаны іске асырғанда бұл процедура міндетті түрде қажет: C) Қоршаған ортаға тигізілетін әсерді бағалау (ҚОӘБ)

$$$ 134

Қай жылы Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға өту концепциясы қабылдады?

Е) 2006 ж.

$$$ 135

Қоршаған ортаны қорғау жөнінде бірінші халықаралық конференция Стокгольмде қай жылы өтті?

В) 1972 ж.

$$$ 146

Қоршаған орта проблемалары бойынша бірінші халықаралық конференция болды:

С) Стокгольмде

$$$ 148 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі Заң болып табылады E) ҚР-ң Экологиялық Кодексі

МММММММММ

$$$ 53

Мемлекеттік қорық дегеніміз:

C) табиғи кешендерді сақтап қалу мақсатында шаруашылық әрекеттерден шығарылып тасталған ерекше қорғалатын табиғи территория;

НННННННННН

$$$ 107

Негізгі парникті газға қандай газ жатады:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...