Главная Обратная связь

Дисциплины:


С) көмір қышқыл газыОООООООООО

$$$ 42

Осы күнгі қала экожүйесінің ең маңызды бөлігі :

E) екпе ағаштар мен бұталар.

$$$ 76

Озондау-бұл …

B) Судың иісін, органикалық ластануын және микроорганизмдерді жою үшін суды немесе ауаны озонмен өңдеу

$$$ 86

Орта тәуліктік ШРКо.т. қандай уақыт аралығына тағайындалады?

Е) 24 сағ

$$$ 103

Озон қабатының ыдырауының нәтижесі қандай болуы ықтимал:

A) биологиялық әралуандылық кемиді;

$$$ 113

Озон қабатындағы озон … әсерінен бұзылады

А) хлор молекуласы

$$$ 117

Озон тесігінің пайда болу себебі:

С) Фреондардың атмосфераға көп мөлшерде шығарылуы

$$$ 118.

Озон қабатының жұқаруы мен оның өсуі арасында тікелей байланысы бар:

С) онкологиялық аурулар

$$$ 119

Озон қабатын қорғау жөнінде Вена конвенциясына қол қойылды

D) 1985 ж.

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

$$$ 19

Өсімдіктердің планетарлық (жер шары көлеміндегі) ролі қандай:

B) күн энергиясын аккумулияциялаушы алғашқы буын;

$$$ 54

Өндірістік экология – бұл ... зерттейтін қолданбалы ғылыми пән.

А) Әртүрлі өндіріс салаларының адам денсаулығына тигізетін әсерін

$$$ 67

Өсімдіктер түрлеріне аса бай топырақтар

B) рН бейтарап

$$$ 82

Өндірістік кәсіпорындар үшін қанша класстық санитарлақ қорғау белдемі бар?

D) 5

$$$ 83

Өндірістің қандай қауіптілік категориясы қоршаған орта үшін аз қауіпті?

D) төртінші

$$$ 85

Өндірістік кәсіпорындар үшін қанша қауіптілік қатегориясы (КОП) тағайындалады?

В) 4

ПППППППППП

$$$ 6

Популяциялардың құрылымы мен санын зерттейтін сала:

Демэкология;

$$$106Планетаның озон

шымылдығын ыдырататын

негізгі агенттердің бірі:

D) фреондар;

РРРРРРРРРРРР

$$$ 141

«Рим клубы» Халықаралық ұйымының негізін салушы және бірінші президенті

В) А.Печчеи

ССССССССССССС

$$$ 4

Синэкология нені зерттейді:A) Климаттық факторлардың орман бірлестіктерінің түр құрамына әсерін;

$$$ 10

Стенобионттарға қандай организмдер жатады:

B) барлық экологиялық факторлар бойынша толеранттылық ауқымы тар организмдер;

$$$ 68

Санитарлы гигиеналық классификациясы бойынша атмосфералық ауадағы әрбір ластаушы зат үшін қандай қандай шарт орындалуы қажет?

В) Сi/ШРКi ≤ 1

$$$ 77

Су қоймаларының эвтрофикациялану суда … мөлшерінің жоғарылауына алып келеді

Азот пен фосфор

$$$91

Сөйлемдіжалғастырыңыз: Ластағыштың максималды мөлшерінің қоршаған ортаға түсуі оның экологиялық сапасын өзгертпейді, оны ... деп атаймыз

Е) Шекті рауалы жүктеме

$$$ 115

Сулы ортадағы зиянды заттардың концентрациясы қандай өлшем бірлігімен өлшенеді?

D) мг/дм3

ТТТТТТТТТТ

$$$ 17

Төменде келтірілгендердің қайсысы редуценттерге жатады:

E) бактериялар.

$$$ 18

Төменде келтірілгендердің қайсысы продуцентке жатады:

D) шөп;

$$$ 23

Төменде келтірілгендердің қайсысы детриттік қоректік тізбекке жатады?

E) қураған жапырақ→ жауын құрты → топырақ бактериялары.

$$$ 25

Төменде келтірілген экожүйелердің қайсына ең жоғарғы өнімділік тән?

B) тропикалық орман;

$$$ 28

Төменде келтірілгендердің қайсысын ормандық экожүйенің биотикалық факторларына жатқызуға болады?

Е) шөптесін және бұта тәріздес өсімдіктер

$$$ 38

Төменде келтірілген бірлестіктердің қайсысы ең минимальды биомассамен ерекшеленеді

С) тундра

$$$ 41

Топырақтың түзілу процесіне қатысатын биотикалық факторлар:

A) әртүрлі тірі организмдер;

$$$ 45

Тіршіліктің атмосфераның жоғарғы, 23-25 км, қабаттарында таралуын мынадай факторлар шектейді:

C) қысқа толқынды ультракүлгін сәулелердің болуы;

$$$ 57

Топырақ ... ресурстарына жатады

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...