Главная Обратная связь

Дисциплины:


Иммунитеттің В-жүйесіПолиқанттар

* липидтер

* нуклеин қышқылдары

+* нәруыздар

* стероидтер

! Плазмалық жасушалар қай жасушалардан дамиды

* Т-лимфоциттерден

* моноциттерден

+* В-лимфоциттерден

* нейтрофилдерден

* эозинофилдерден

! Адаптивті гуморалды иммунды жауапты атқаратын иммунды жүйе жасушаларын көрсетіңіз

* мес жасушалары

* Т-лимфоциттер

+* В-лимфоциттер

* нейтрофилдер

* эозинофилдер

! Антиденелерді (арнайы иммуноглобулиндерді) синтездейтін жасушаларды көрсетіңіз

Нейтрофилдер

* базофилдер

* моноциттер

+* В-лимфоциттер

* Т-лимфоциттер

! Иммуноглобулиндердің қай кластары комплемент жүйесін классикалық жолмен белсендіреді

* IgE, IgD

* IgA, IgE

+* IgM, IgG

* IgA, IgD

* IgA, IgE, IgD

! Дұрыс пікірді таңдап алыңыз

Антиденелер синтезі шеткері қан лимфоциттерінде өтеді

+* Антиденелер синтезі шеткері лимфоидті мүшелерде өтеді

* Антиденелер синтезі сүйек кемігінде өтеді

* Антиденелер синтезі тимуста өтеді

* Антиденелер синтезі бүйректерде өтеді

! Адамда IgG қанша топшасы (подкласы) бар

+* 4

* 2

* 5

* 10

* 8

! Секреторлы IgА тапшылығының жиі кездесетін көрінісін көрсетіңіз

+* Мұрын-жұтқыншақ, тыныс алу, асқазан-ішек жолдарының жиі жұқпалануы

* жайылған кандидомикоз

* қатерлі ісіктердің пайда болуы

* иммунды кешен аурулары

* теміртапшылықты анемия

! Қайсысының қызметі ретінде антиденелердің синтезі болып келеді

иммунитеттің В-жүйесі

* иммунитеттің Т-жүйесі

* комплемент жүйесі

* мононуклеарлы фагоциттер жүйесі

* нейтрофилдер

! Комплементтің басты қызметін көрсетіңіз

* антиденелердің синтезі

+* антигендердің лизисі

* фагоцитоз

* жасушалық иммунитет серпілістерін атқару

* трансплантатты алыстату

! IgM тән қасиетті көрсетіңіз

* тек қана біріншілік иммунды жауапта синтезделеді

+* пентамерлі молекулалық нысан

* плацента арқылы өтеді

* негізгі секреторлы иммуноглобулин болып келеді

* 4 топшасы (подкласы) бар

! Комплемент жүйесінің альтернативті жолмен белсенуі қай компоненттен басталады

* С1

* С2

+* С3

* С4

* С5

! Иммунды жауап барысында барлық антигендерге алғашқы болып өндірілетін иммуноглобулиндердің қай класы* IgG

+* IgM

* IgA

* IgD

* IgE

! Иммуноглобулиндердің қай класы плацентадан өте алады

+* IgG

* IgM

* IgA

* IgD

* IgE

! Қай пікір ең дұрыс

* антиденелер макрофагтармен өндіріледі

* антиденелер нейтрофилдермен өндіріледі

* антиденелер Т-лимфоциттермен өндіріледі

+* антиденелер В-лимфоциттермен өндіріледі

* антиденелер гепатоциттермен өндіріледі

! Гуморалды адаптивті иммунитет келесі рецепторлардың көмегімен атқарылады

* паттернтану арнайысыз рецепторларлар

+* арнайы антигентану В-жасушалық рецепторлар

* арнайы антигентану Т-жасушалық рецепторлар

* Toll-тәрізді рецепторлар

* скавенджер-рецепторлар

! Анадан ұрыққа IgG берілуіне қажетті осы иммуноглобулиннің Fc-фрагментіне арналған рецепторлар қай жасушалардың бетінде орналасады

* плазмалық жасушалардың

* эозинофилдердің

+* плацента трофобласттарының

* гепатоциттердің

* сүйек кемігінің бағаналы жасушаларының

! Иммуноглобулиндердің қай класының селективті тапшылығы мұрын-жұтқыншақ, тыныс алу, асқазан-ішек жолдарының жиі бактериалды жұқпаларына алып келеді

* IgM

* IgG

+* IgA

* IgE

* IgD

! Қай CD-антигенге арналған моноклонды антиденелер В-лимфоциттердің санын анықтауға қолданылады

+* CD 20

* CD 5

* CD 8

* CD 3

* CD 4

! Мононуклеарлы фагоциттер жүйесіне келесі жасушалар кіреді

Лимфоциттер

* бағаналы жасушалар

* эозинофилдер

+* моноциттер

* гепатоциттер

! Аталған жасушалардың қайсысы антигентаныстырушы болып келеді

+* дендритті жасушалар

* Т-лимфоциттер

* эритроциттер

* гепатоциттер

* базофилдер

! Иммунды жауап барысында макрофагтар қай цитокинді бөледі

* IFN-гамма

* ИЛ-2

* ИЛ-4

+* ИЛ-1

* ИЛ-5

! Аталған қызметтердің қайсысын макрофагтар атқарады

* антиденелердің синтезі

+* антигенді өңдеп «таныстыру»

* IFN-гамма синтезі

* ИЛ-4 синтезі

* комплемент жүйесін белсендіру

! Тіндік макрофагтар қай жасушалардан дамиды

*лимфоциттердің ізашарларынан

* мес жасушалардан

+* шеткері қанның моноциттерінен

* табиғи өлтіргіштерінен

* плазмалық жасушалардан

! Тіндік макрофагтарға жататындарды көрсетіңіз

+* гистиоциттер

* эозинофилдер

* гепатоциттер

* нейтрофилдер

* базофилдер

! Дендритті жасушалардың қай субпопуляциясы сүйек кемігінде дамымайды

* плазмацитоидты ДЖ

* моноцитарлы ДЖ

* Лангерганс жасушалары

* интерстициалды ДЖ

+* фолликулярлы ДЖ

! Аталған цитокиндердің қайсысы макрофагтармен өндіріледі және күшті вирусқа қарсы белсенділікке ие болып келеді:

* ИЛ-1

* ИЛ-6

* ИЛ-8

+* IFN-альфа

* IFN-гамма

! Туа біткен иммунитеттің рецепторларына жататынды таңдап алыңыз:

* иммуноглобулиндік антигентану рецепторлар

* В-лимфоциттердің иммуноглобулиндік рецепторлары

* Т-лимфоциттердің антигентану рецепторлары

* гормондарға арналған

+* Толл-тәрізді рецепторлар

! Қай рецепторлар арқылы антиденелермен опсонизацияланған бактериялардың фагоцитозы ынталанады:

* цитокиндерге арналған рецепторлар

+* Fc-рецепторлар

* Толл-тәрізді рецепторлар

* манноздық рецепторлар

* NOD-рецепторлар

! Қай рецепторлар арқылы туа біткен иммунитет жасушалары ПАМС (патогенмен ассоциацияланған молекулалық структураларды) танып алады:

* цитокиндерге арналған рецепторлар

* гормондарға арналған рецепторлар

* комплемент компоненттеріне арналған рецепторлар

+* NOD-рецепторлары

* лимфоциттердің антиген тану рецепторлары

! Қай жасушалар туа біткен иммунитет жасушаларына жатады:

* В-лимфоциттер

+* нейтрофилдер

* плазмалық жасушалар

* Т-хелперлер

* CD8ЦТЛ

! Организмді гельминттерден қорғауда туа біткен иммуниеттің қай жасушаларының маңызы зор :

* нейтрофилдер

+* эозинофилдер

* дендритті жасушалар

* базофилдер

* терінің Лангерганса жасушалары

! Туа біткен иммунитеттің қай жасушалары кәсіби антигентаныстырушы жасушаларға жатады:

+* дендритті жасушалар

* нейтрофилдер

* NK-жасушалары

* Мес жасушалары

* эозинофилдер

! Қай жасушаларда жасушаішілік бактерицидттік қасиеті бар:

* лимфоциттер

* базофилдер

* мес жасушалары

+* нейтрофилдер

* NK-жасушалары

! Қай жасушалар иммунитеттің адаптивті жүйесінің жасушаларына жатады

* мес жасушалары

+* Т-лимфоциттер

* NK-жасушалары

* базофилдер

* моноциттер

! Тимус гормондарына жататыны:

* иммуноглобулиндер

+* тимозин

* серотонин

* инсулин

* ацетилхолин

! Маманданған лимфоциттерге жататынын таңдаңыз

+* гамма дельта Т-лимфоциттер

* В-лимфоциттер

* Тх1

* Тх2

* Тх17

! Маманданған лимфоциттерге жататынын таңдаңыз

* В-лимфоциттер

+* NKT-жасушалары

* Тх1

* Тх2

* Тх17

! Тх17 бетінде қай цитокинге арналған рецептор бар

* ИЛ-4

* ИЛ-5

* ИЛ-13

* ИЛ-10

+* ИЛ-23

! Аталған цитокиннің қайсысын Тх17 өндіреді

* IFN-γ

* МТФ (MIF)

* ИЛ-10

+* ИЛ-17(16 TNF-alfa)

* ИЛ-2

! ЦТЛ қай CD- рецепторға арналған моноклонды антиденелермен анықталады

* CD2

* CD3

*+ CD8

* CD16

* CD4

! Аталған цитокиндердің қайсысын Тх1 өндіреді

*+ ИЛ-2

* ИЛ-1

* ИЛ-4

* ИЛ-5

* ИЛ-10

! Аталған цитокиндердің қайсысын Тх2 өндіреді

* ИЛ-1

* ИЛ-2

*+ ИЛ-4

* IFN-альфа

* IFN-гамма

! Аталған цитокиндердің қайсысын Тх2 қалыптасуын белсендіреді

* ИЛ-8

* ИЛ-12

*+ ИЛ-4

* IFN-альфа

* IFN-гамма

! Тх1 маңызды қызметтеріне жататынды көрсетіңіз

* IgE синтезін ынталандыру

* IgA синтезін ынталандыру

* гельминттерге қарсы иммунитетті белсендіру

*+ CD8ЦТЛ көбейіп жетілуін қуаттау

* комплемент жүйесін белсендіру

! Аталған цитокиндердің қайсысы Тх2 қалыптасуы мен қызмет етуін басады

*+ IFN-гамма

* ИЛ-3

* ИЛ-8

* ГМ-КСФ

* ИЛ-4

! Аталған цитокиндердің қайсысы Тх1 қалыптасуы мен қызмет етуін басады

* IFN-гамма

* ИЛ-3

* ИЛ-8

* ГМ-КСФ

*+ ИЛ-10

! ИЛ-4 қай үрдісті белсендіреді

* макрофагтардың қызмет етуі

* NK-жасушаларының белсенуі

*+ IgE синтезі

* CD8ЦТЛ жетілуі

* тіндерде пролиферативті қабынудын дамуы

! Аталған цитокиндердің қайсысы эозинофилдердің көбеюін белсендіреді

* IFN-гамма

* ИЛ-2

* ИЛ-8

* ГМ-КСФ

*+ ИЛ-5

! Аталған жасушаларының қайсысы ИЛ-4 өндіреді

* В-лимфоциттер

* эозинофилдер

* Тх1

*+ Тх2

* Плазмалық жасушалар

! Аталған жасушаларының қайсысы ИЛ-5 өндіреді

*+ Тх2

* нейтрофилдер

* Тх1

* В-лимфоциттер

* плазмалық жасушалар

! Аталған жасушаларының қайсысы IFN-гамма өндіреді

* Тх2

* эозинофилдер

*+ Тх1

* В-лимфоциттер

* плазмалық жасушалар

! Тх1 бөлетін цитокиндердің қайсысы NK-жасушаларының пісіп-жетілуін белсендіреді

* TNF-альфа

* +IFN-гамма

* ИЛ-3

* ИЛ-8

* ГМ-КСФ

! Аталған жасушаларының қайсысы ИЛ-5 өндіреді

Тх1

* +Тх2

* CD8ЦТЛ

* нейтрофилдер

* В-лимфоциттер

! CD8ЦТЛ қай қызметті атқарады

* комплемент жүйесін белсендіреді

* +вирустармен жұқпаланған жасушаларға цитотоксикалық әсер көрсетеді

* гельминттердің дәрнесілдеріне цитотоксикалық әсерін көрсетеді

* антиденелердің синтезін ынталандырады

* антигендерді таныстыруды атқарады

! Тх1 атқаратын қызметі:

* +ИЛ-2 өндіреді

* Мес жасушалар мен базофилдердің көбеюін белсендіреді

* IgE өнімін белсендіреді

* IgA өнімін белсендіреді

* ИЛ-10 өнімін белсендіреді

! Табиғи иммунологиялық төзімділікке тән қасиетті көрсетіңіз

* ересек организмде қалыптасады

* қалыптасу үшін иммунды депрессивті әсер қажет

* антигеннің бір бөлігіне ғана болады

* сақталу мерзімі қысқа

* +эмбрионалды кезеңде организмнің меншікті антигендеріне қалыптасады

! Аталған жасушалардың қайсысында арнайы цитотоксикалық қасиет бар

* нейтрофилдер

* Тх2

* эозинофилдер

* +CD8ЦТЛ

* табиғи киллерлер

! Тх1 аталған цитокиндердің қайсысын бөледі

* ИЛ-1

* ИЛ-4

* +интерферон-гамма

* ИЛ-10

* интерферон-альфа

! Т-лимфоциттердің оң және теріс сұрыптау үрдістері қайда өтеді

* көкбауырда

* лимфа түйіндерінде

* бауырда

* +тимуста

* сүйек кемігінде

! Тх2 пісіп-жетілуін белсендіретін қай цитокин мес жасушаларымен өндіріледі

* ИЛ-2

* +ИЛ-4

* ИЛ-5

* ИЛ-8

* ИЛ-1

! Аталған цитокиндердің қайсысы макрофагтардың барлық қызметтерін және Тх1 пісіп-жетілуін ең қарқынды түрде тежейді

* ИЛ-1

* ИЛ-2

* +ИЛ-10

* ИЛ-5

* ИЛ-3

! Қай цитокиннің көмегімен Тх1 макрофагтардың барлық қызметтерін белсендіреді

* ИЛ-3

*+ IFN-гамма

* ИЛ-1

* ИЛ-4

* ИЛ-10

! Лимфоциттердің клондарының қалыптасуы қай мүшелерде орын алады

* тимус пен көк бауыр

* көк бауыр мен бадамша бездер

*+ сүйек кемігі мен тимус

* сүйек кемігі мен көкбауыр

* сүйек кемігі мен лимфа түйіндері

! Мононуклерлы фагоциттер жүйесіне келесі жасушалар кіреді

Моноциттер

* лимфоциттер

* эозинофилдер

* гепатоциттер

* бағаналы жасушалар

! Ми антигендері антигендердің қай тобының мысалы болып келеді

* топтық антигендер

* екіншілік аутоантигендер

* айқаса әрекеттесетін антигендер

*+ біріншілік аутоантигендер

* кешенді антигендер

! Вирусқа қарсы иммунитетте жетекші рөл атқаратын

* лизоцим

* комплемент жүйесі

*+ иммунитеттің Т-жүйесі

* иммунитеттің В-жүйесі

* қорғаныстың арнайысыз факторлары

! Қай пікірді дұрыс деп санайсыз

* иммунды жүйенің орталық мүшелерінде антигендерге қарсы иммунды жауап қалыптасады

*+ иммунды жүйенің орталық мүшелерінде лимфоциттердің клондары түзіледі

* иммунды жүйенің орталық мүшелерінде Т-, В-лимфоциттер мен макрофагтардың кооперциясы жүреді

* иммунды жүйенің орталық мүшелерінде антиденелердің синтезі жүзеге асады

* иммунды жүйенің орталық мүшелерінде лимфоциттердің антигентәуелді жетілуі өтеді

! Көз бұршағының антигендері антигендердің қай тобының мысалы бола алады

* топтық антигендер

* кешенді антигендер

* екіншілік аутоантигендер

*+ біріншілік аутоантигендер

* айқаса-әрекеттесетін антигендер

! Негізгі табиғи тимус-тәуелсіз антигендерге жататындары

* липидтер

* стероидтер

* нуклеин қышқылдары

* вирустардың қапшықтарының нәруыздары

*+ бактериялық полисахаридтер мен липополисахаридтер

! Аталған антигендердің қайсысы Т-тәуелсіз болып келеді

* эритроциттердің изоантигендері

* грипп вирусының гемагглютининдері

*+ пневмококк полисахаридтері

* миокард антигендері

* HLA-антигендері

! В-лимфоциттердің клондары қайда қалыптасады

* тимуста

* көкбауырда

* аппендиксте

*+ сүйек кемігінде

* лимфа түйіндерінде

! Плазмалық жасушалар қандай жасушалардан дамиды

* моноциттер

* нейтрофилдер

* эозинофилдер

* Т-лимфоциттерден

*+ В-лимфоциттер

! Т-тәуелді антигендерге тән қасиетті көрсетіңіз

* арнайы және пролиферативті белгі антигеннің өзімен қамтамасыз етіледі

* +пролиферативті белгі Т-лимфоциттермен қамтамасыз етіледі

* В-лимфоциттермен антиденелердің синтезін басқа жасушалардың қатысуысыз шақыра алады

* тасымалдаушысына жоғары молекулалық салмақ және қатаң тізбектік структура тән

* тасымалдаушысы полиэлектролит болып келеді

! Аталған қасиеттердің қайсысы антигендердің тасымалдаушысына тән

* структурасы антиденелердің антигенбайланыстырушы орталықтарының кеңістік құрылысына сәйкес болады

* әртүрлі макромолекулалы структуралармен бірігіп бір арнайлықтағы антиденелер синтезін шақырады

* +көбінесе Т-лимфоциттермен танылады

* В-лимфоциттердің иммуноглобулиндік антигентану рецепторларымен танылады

* оларға қарсы антиденелердің синтезі бағытталған

! Әр түрлі биологиялық түрлерге жататын жасушаларға ортақ антигендердің атауы

* толық емес

* кешенді

* секвестрленген

* вируспен индукцияланған

* +айқаса-әрекеттесетін

! Жасуша ядросының антигендері антигендік арнайлықтың қай түріне жатады

* түраралық

* тінаралық

* топтық

* +органоидты

* сатылық

! Патогендерді тікелей емес тану келесі ПТР (паттерн-тану рецепторларға) тән

* фиколлиндер

* NOD - рецепторлар

* скавенджер-рецепторлар

*Толл-тәрізді рецепторлар

+* комплемент компоненттеріне арналған рецепторлар

! Аталған қызметтердің қайсысын адаптивті иммунитеттің гуморалды жүйесі атқарады

* бактерияларға қарсы иммунитетті қалыптастыру

* иммунды жауапты реттеу

* цитокиндерді бөлу

* фагоциттер хемотаксисы

*+ антиденелер синтезі

! Секреторлы IgА селективті дефициті келесі клиникалық көріністерге алып келуі мүмкін

*+ мұрын-жұтқыншақ жолдарының жиі жұқпалары

* жайылған кандидомикоз

*+ ас қорту жолдарының жиі жұқпалануы

* иммунды кешендер аурулары

* теміртапшылықты анемия

! Комплемент жүйесінің классикалық жолына тән қасиеттерді көрсетіңіз

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...