Главная Обратная связь

Дисциплины:


С1 компонентінен басталады* С3 компонентінен басталады

*+ антиденелердің қатысуы қажет

* пропердин жүйесінің нәруыздарының қатысуы қажет

*+ иммунды кешендердің қалыптасуы қажет

! Ig қай кластары комплемент жүйесін классикалық жолмен белсендіреді

*+ IgM

* IgD

* IgE

*+ IgG

* IgA

! В-лимфоциттердің сандарын анықтау үшін қай CD-антигендерге қарсы моноклонды антиденелер қолданылады

*+ СD 20

* СD 5

*+ СD 22

* СD 3

* СD 4

!Атопиялық серпілістерді шақыратын цитофилді (цитотропты) антиденелерге жататындар

IgM

* IgA

* IgD

*+ IgE

*+ IgG (2,4)

! Комплемент жүйесінің альтернативті жолмен белсенуіне қатысатындар

* иммунды кешендер

* IgE

*+ Т-тәуелсіз антигендер

*+ пропердин жүйесі (B, P, D-нәруыздары)

* IgG1, 3

! Комплемент жүйесінің альтернативті жолмен белсенуіне тән қасиеттерді көрсетіңіз

С1 компонентінен басталады

*+ С3 компонентінен басталады

* антиденелердің қатысуы қажет

*+ пропердин жүйесінің нәруыздарының қатысуы қажет

* иммунды кешендердің қалыптасуы қажет

! Комплемент жүйесінің классикалық жолмен белсенуі үшін қай шарттар орындалу керек

* С3-тен басталады

*+ С1-ден басталады

*+ Иммунды кешендердің пайда болуы қажет

* белсену үшін IgМ екі молекуласы қажет

* пропердин жүйесінің нәруыздары қатысады

! Комплемент жүйесінің классикалық жолмен белсенуіне тән қасиеттерді көрсетіңіз

С3 компонентінен басталады

*+ антигенменмен байланысқан IgG (минимум) екі молекуласы қажет

*+ иммунды кешендердің қалыптасуы қажет

* антигенменмен байланысқан IgМ (минимум) екі молекуласы қажет

* арнайысыз болып келеді

! Комплемент жүйесінің белсену барысында пайда болатын фрагменттердің қайсылары мес жасушаларының дегрануляциясын шақырады

* С4а

*+ С3а

* С2в

* С3в

*+ С5а

! Аталған жасушалардың қайсылары антиденелердің синтезін ынталандыруда маңызды

Базофилдер

* нейтрофилдер

*+ Т-хелперлер

* эозинофилдер

*+ макрофагтар

! Туа біткен иммунитеттің гуморалды факторларына жататындар:

*+ жедел фаза нәруыздары

*+ цитокины

* иммуноглобулиндер

* инсулин

*+ комплемент жүйесі! Гуморалды адаптивті иммунитеттің жасушаларына жататындар

* мес жасушалары

* Т-лимфоциттер

*+ В-лимфоциттер

* нейтрофилдер

*+ плазмалық жасушалар

! Антиденелермен опсонизацияланған бактериялардың фагоцитозы қандай рецепторлар арқылы белсенеді

* цитокиндерге арналған рецепторлар

*+ Fc-рецепторлар

* Толл-тәрізді рецепторлар

* Маннозды рецепторлар

*+ С3в-рецепторлары

! Аталған жасушалардың қайсылары антигентаныстырушы болып келеді

*+ остеокласттар

* нейтрофилдер

*+ моноциттер

* базофилдер

*+ микроглия жасушалары

! Аталған цитокиндердің қайсылары макрофагтармен өндіріледі

* ИЛ-2

*+ ИЛ-1

*+ ИЛ-6

* ИЛ-4

* ИЛ-5

! Аталған жасушалардың қайсылары мононуклеарлы фагоциттер жүйесіне кіреді

Лимфоциттер

*+ моноциттер

* эозинофилдер

*+ гистиоциттер

* гепатоциттер

! Антигенді өңдеп «таныстыру» қызметін қай жасушалар атқарады

*+ макрофагтар

*+ дендриттіжасушалар

* Т-лимфоциттер

* плазмалық жасушалар

* нейтрофилдер

! Аталған цитокиндердің қайсыларын макрофагтар түзеді

* ИЛ-2

*+ ИЛ-12

* ИЛ-4

*+ ИЛ-1

* ИЛ-5

! Аталған цитокиндердің қайсылары макрофагтардың қызметін белсендіруші болып келеді

*+ IFN-гамма

* ИЛ-4

* ИЛ-10

*+ Макрофагқаруландырушы фактор

* IFN-альфа?///?

! Макрофагтар атқаратын қызметтерді белгілеңіз

* антидене синтезі

* +антигенді өңдеп «таныстыру»

* IFN-гамма синтездеу

* +ИЛ-12 синтездеу

* комплемент жүйесін белсендіру

! Макрофагтардың қызметтеріне жатады

* антидене синтезін атқару

* +МНС ІІ класының антигендерінің қатыстырып иммуногенді кешен түзеді

* +ИЛ-1 синтездейді

* ИЛ-2 синтездейді

* комплемент жүйесін белсендіреді

! Макрофагтармен синтезделетін цитокиндерді көрсетіңіз

* ИЛ-2

* IFN-гамма

* +IFN-альфа

* ИЛ-5

* +ИЛ-12

! Аталған цитокиндердің қайсыларын макрофагтар синтездейді

* +ИЛ-12

* ИЛ-4

* INF-гамма

* +ИЛ-6

* перфорин

! Макрофагтарға тән қызметтерді атаңыз

* +ісік жасушаларына цитотоксикалық әсер келтіреді

* +ИЛ-1 бөледі

* +фагоцитозды атқарады

* IgE синтезін шақырады

* мес жасушалары мен эозинофилдердің көбеюін белсендіреді

! Аталған жасушалардың қайсылары тіндік макрофагтарға жатады

* +гистиоциттер

* эозинофилдер

* гепатоциттер

* +бауырдың купфер жасушалары

* базофилдер

! Антигенді өңдеп таныстыруда келесі жасушалар қатысады

* +гистиоциттер

* +бауырдың купфер жасушалары

* мес жасушалары

* +остеокласттар

* гепатоциттер

! Мононуклеарлы фагоциттер жүйесіне кіретін жасушаларды белгілеңіз

* лимфоциттер

* +макрофагтар

* эозинофилдер

* +моноциттер

* гепатоциттер

! Патогендерге қарсы дамитын туа біткен иммунититетке қатысатын жасушалар

* Т-лимфоциттер

* +макрофагтар

* плазмалық жасушалар

* +нейтрофилдер

* +эозинофилдер

! Кабыну алды цитокиндерге қандай қасиеттер тән

* адаптивті иммунды жауапты басады

*+ бауырда жедел фазалы нәруыздардың синтезін шақырады

*+ қан тамырларының өткізгіштігін жоғарылатады

* фагоцитозды бәсендетеді

*+ пирогенді әсері бар

! Туа біткен иммунитет жүйесінің жасушалары қандай қызметтерді атқарады

* +патогендердің фагоцитозын

* антидене синтезін

* +қабыну медиаторларының синтезінің

*+ антигеннің процессингі мен презентациясын атқарады

* тегі бойынша бөгде жасушаларына арнайы цитотоксикалық әсер көрсетедіі

! Туа біткен иммунитеттің қай жасушалары антиденетәуелді жасушалық цитотоксикалыққа қатысады

* макрофагтар

*+ NK-жасушалары

*+ эозинофилдер

* В-лимфоциттер

* эндотелий жасушалары

! Қай жасушалар жасушаішілік бактерицидтікті атқара алады

*+ макрофагтар

* базофилдер

* мес жасушалары

*+ нейтрофилдер

* NK-жасушалары

! Қай цитокиндер иммунды жауаптын фагоцитарлы түрін және жасушалық иммунитеттің серпілістерін басады

* ИЛ-1

+* ИЛ-4

* ИЛ-2

* ИЛ-8

+* ИЛ-10

! Қай цитокиндер гельминтерге қарсы иммунитет механизмдерін іске қосады

* ИЛ-2

* ИЛ-1

*+ ИЛ-4

*+ ИЛ-5

* ИЛ-3

! Қай жасушалар IFN-гамма Тх2 көбеюі мен қызметтерін төмендетеді

* В-лимфоциттер

* макрофагтар

* +NK-жасушалары

* Тх2

* +Тх1

! Қандай тесттер көмегімен Тх1 функционалдық мүмкіншілігін анықтап алуға болады

* IgA концентрациясын анықтау

* +IFN-гамма өнімін анықтау

* +ИЛ-2 өнімін анықтау

* ИЛ-4 өнімін анықтау

* ИЛ-10 өнімін анықтау

! Т-жасушалық адаптивті иммунитеттің қызметтерін атқаратын жасушалар

В-лимфоциттер

* эозинофилдер

* +Т-хелперлер

* +CD8ЦТЛ

* базофилдер

! Аталған қызметтердің қайсылары Т-лимфоциттерге тән

* +ісік жасушаларына цитотоксикалық әсер көрсетеді

* +иммунды жауапты реттеуге қатысады

* антиденелерді синтездейді

* +иммунологиялық төзімділіктің қалыптасуына қатысады

* +вирустарға қарсы иммунитетке қатысады

! Вирустарға қарсы иммунитетте жетекші рөл атқаратындар

* +CD8ЦТЛ

* иммуноглобулиндер

* базофилдер белсенуі

* қан ұю жүйесі

* +NK-жасушалары

! Тимустың эпителиалды жасушаларымен келесі гормондар түзіледі

* иммуноглобулиндер

*+ тимозин

* серотонин

*+ тимопоэтин

* ацетилхолин

! Тх1 синтездейтін цитокиндерді көрсетіңіз

*+ ИЛ-2

* ИЛ-5

* ИЛ-4

*+ IFN-гамма

* ИЛ-10

! Тх2 түзетін цитокиндерді көрсетіңіз

*+ ИЛ-5

* ИЛ-2

*+ ИЛ-4

*+ ИЛ-10

* IFN-гамма

! Қай цитокиндер Тх1 қалыптасуын белсендіреді

* ИЛ-8

*+ ИЛ-12

* ИЛ-4

* ИЛ-5

*+ IFN-гамма

! Қай цитокиндер Тх2 қалыптасуын белсендіреді

* ИЛ-8

* ИЛ-12

*+ ИЛ-4

*+ TGF-бета

* IFN-гамма

! Тх1 қызметтерін көрсетіңіз

* IgE синтезін ынталандыру

* IgA синтезін ынталандыру

* гельминттерге қарсы иммунитетті белсендіру

*+ CD8ЦТЛ көбеюі мен пісіп жетілуін белсендіру

*+ Тх2 қалыптасуы мен қызметтерін басу

! Қай цитокиндер Тх2 қалыптасуын және олардың қызметтерін басады

*+ IFN-гамма

*+ ИЛ-2

* ИЛ-8

* ГМ-КСФ

* ИЛ-4

! Қай цитокиндер Тх1 қалыптасуын және олардың қызметтерін басады

* IFN-гамма

*+ ИЛ-4

*+ ИЛ-10

* ГМ-КСФ

*+ ИЛ-13

! Қай үрдістерді Тх2 бөлетін ИЛ-4 белсендіреді

* макрофагтар белсенуі

* NK-жасушаларының белсенуі

*+ IgE синтезі

* Т-киллерлердің пісіп жетілуінің белсенуі

*+ Тх2 пайда болуының аутокринды стимуляциясы

! Аталған цитокитндердің қайсысы эозинофилдердің көбеюін белсендіреді

* IFN-гамма

*+ ИЛ-3

* ИЛ-8

* ИЛ-2

*+ ИЛ-5

! Аталған CD-антигендердің қайсылары NK–жасушаларының маркерлері болып келеді

*+ CD16

* CD3

* CD4

* CD8

*+ CD56

! Қай жасушалар IFN-гамма синтездейді

* Тх2

* эозинофилдер

*+ Тх1

*+ CD8ЦТЛ

* плазмалық жасушалар

! Аталған жасушалардың қайсылары ИЛ-2 синтездейді

* Тх2

* эозинофилдер

*+ Тх1

* В-лимфоциттер

*+ активтелген Тх0

! Т-лимфоциттердің тимуста толымды пісіп жетілуне міндетті түрде қатысатын факторларды атаңыз

*+ тимозин

*+ тимопоэтин

* ИЛ-5

*+ ИЛ-7

* АКТГ

! Қан жасушаларының белгілі бір түрлерінің сүйек кеміктік бастауыштардан жетілуін белсендіретін цитокиндерге жататындарды атаңыз

*+ ГМ-КСФ

* перфорин

*+ М-КСФ

*+ TNF-бета

* МАF

! Цитокиндердің токсикалық әсерлерінің ең жиі кездесетін синдромдарын белгілеңіз

*+ грипптәрізді синдром

*+ капиллярлардың өткізгіштігінің жоғарлау синдромы

*+ септикалық шок тәрізді синдром

* Лайелл синдромы

* нефротикалық синдром

! Тх1 функционалды белсенділігін қай көрсеткіштер бойынша бағалауға болады

*+ IFN-гамма өнімі бойынша

*+ макрофагқаруландырушы фактордың (МАF) өнімі бойынша

* ИЛ-1 өнімі бойынша

* иммуноглобулиндер өнімі бойынша

* Ig А өнімі бойынша

! Т-лимфоциттердің бетінде қандай рецепторлар экспрессияланған

*+ ТЖР

* иммуноглобулиндік антигентану рецепторлар

*+ ФГА арналған рецепторлар

* бактериялардың липолиқанттарына арналған рецепторлар

* Эпштейн-Барр вирусына арналған рецепторлар

! Берілген жасушалардың қайсылары цитокиндер арқылы Тх1 жетілуін реттейді

* В-лимфоциттер

*+ макрофагтар

*+ NK-жасушалары

* Тх2

* сүйек кемігінің бағаналы жасушалары

! Аталған жасушалардың қайсылары ГМ-КСФ синтездейді

*+ Тх1

* B-лимфоциттер

* плазмалық жасушалар

* эозинофилдер

*+ Тх2

! Аталған жасушалардың қайсылары ИЛ-4 синтездейді

Тх1

*+ Тх2

* CD8ЦТЛ

*+ мес жасушалары

* В-лимфоциттер

! Аталған жасушалардың қайсыларының бетінде CD2 антигені болады

* В1-лимфоциттері

* B2-лимфоциттері

* плазмалық жасушалар

*+ Т-хелперлер

*+ CD8ЦТЛ

! Аталған жасушалардың қайсыларының бетінде CD3 антигені болады

*+ Т-хелперлер

*+ CD8ЦТЛ

* плазмалық жасушалар

* В-лимфоциттер

* нейтрофилдер

! Аталған қызметтердің қайсыларын CD8ЦТЛ атқарады

* антидене синтездеу

*+ вирустармен жұқпаланған жасушаларға цитотоксикалық әсер

* фагоцитоз

*+ ісік жасушаларына цитотоксикалық әсер

* антигендерді таныстыру

! Тх1 атқаратын қызметтер

*+ ИЛ-2 синтезі

* мес жасушалары мен базофилдердің көбеюін белсендіреді

*+ иммунды жауаптың фагоцитарлы түрін белсендіреді

* IgЕ синтезін белсендіреді

* ИЛ-10 синтезін белсендіреді

! Табиғи иммунологиялық төзімділіктің негізгі сипаттамаларын атаңыз

* ересек организмде қалыптасады

* қалыптасу үшін бірмезгілді иммундепрессивті әсер қажет

*+ басым жағдайда толық болады

* сақталу мерзімі ұзақ емес

*+ организмнің меншікті антигендеріне эмбрионалды кезеңде қалыптасады

! Жасанды төзімділіктің негізгі сипаттамалары

* эмбрионалды кезеңде қалыптасады

*+ қалыптасу үшін бірмезгілді иммундепрессивті әсер қажет

* организмнің меншікті антигендеріне қалыптасады

*+ көбінесе жарықшақты болады

*+ ересек организмде қалыптаса алады

! Келесі цитокиндер Тх2 жетілуін басады

* ИЛ-4

*+ ИЛ-2

* ИЛ-5

*+ ИЛ-12

*+ IFN-гамма

! Берілген қызметтердің қайсыларын Т-лимфоциттер атқарады

*+ иммунды жауап барысында ИЛ-3 бөледі

* антигенді өңдеп таныстырады

*+ иммунды жауапты реттеуге қатысады

* антиденелерді синтездейді

* иммунды кешендердің фагоцитозын атқарады

! Т-лимфоциттердің антигентәуелді жетілуі қай мүшеде өтеді

* +көк бауырда

* +лимфа түйіндерінде

* сүйек кемігінде

* тимуста

* +бадамша бездерінде

! CD8ЦТЛ үшін нысана жасушалары болып келетіндерді көрсетіңіз

* +вирустармен жұқпаланған жасушалар

* сүйек кемігінің жасушалары

* +бөгде трансплантат жасушалары

* плацента трофобластының жасушалары

* +қатерлі ісік жасушалары

! Аталған жасушалардың қайсылары арнайысыз цитотоксикалық әсер көрсете алады

* +макрофагтар

* Тх2

* эозинофилдер

* CD8ЦТЛ

* +табиғи киллерлер

! Аталған қызметтердің қайсылары Тх2 тән

* +IgE синтезін ынталандырады

* ИЛ-2 синтездейді

* +ИЛ-4 синтездейді

* IFN-гамма синтездейді

* CD8ЦТЛ жетілуін белсендіреді

! Адаптивті иммунды жүйесінің шеткері мүшелеріне жататындарды көрсетіңіз

* сүйек кемігі

* +лимфа түйіндері

* тимус

* +аденоидтер

* +көк бауыр

! Біріншілік аутоантигендерге жататындары

* миокард антигендері

* +қалқаншамаңы безінің антигендері

* лейкоциттер антигендері

* +көз бұршағының антигендері

* бауыр антигендері

! Аталған жасушаларыдыі қайсысы мононуклеарлы фагоциттер жүйесіне кіреді

Лимфоциттер

* +моноциттер

* эозинофилдер

* +гистиоциттер

* гепатоциттер

! Лимфоциттердің антигентәуелді жетілуі қай мүшеде өтеді

* +көк бауырда

* +лимфа түйіндерінде

* +ішектің пейер табақшаларында

* тимуста

* сүйек кемігінде

! Бактериялардың жасушалық қабырғасының ПАМС (патоген-ассоциацияланған молекулалы структураларына) жататындар

* +флагеллин

* +пептидогликандар

* иммуноглобулинді рецептор

* +липопротеиндер

* комплементтің С3в- компонентіне арналған рецептор

! Патогендерді тікелей тану қай ПТР (паттерн-тану рецепторларға) тән

* +NOD - рецепторлар

* +лектинді рецептор

* +скавенджер-рецептор

* +толл-тәрізді рецептор

* комплемент компоненттеріне арналған рецепторлар

! Иммунды жүйесінің шеткері мүшелеріне тән қасиеттерді атаңыз

* оларда лимфоцитткр клондары қалыптасады

* оларда лимфоциттердің антигентәуелсіз жетілуі орын алады

* +оларда антиденелер синтезі жүреді

* +оларда лимфоциттердің антигентәуелді жетілуі жүреді

* +оларда Т-, В-лимфоциттер мен макрофагтардың кооперациясы қалыптасады

! Дұрыс пікірлерді таңдаңыз

* +бір клонға жататын лимфоциттер тек қана бір арнайлықтағы антиденелерді синтездей алады

* +В лимфоцит тек қана бір арнайлықтағы антидене синтездей алады

* әр түрлі клондарға жататын лимфоциттерде бірдей антигентану рецепторлары болады

* ір клонға жататын лимфоциттерде әр түрлі антигентану рецепторлары болады

* бір антиген әр түрлі клондардың лимфоциттерді антидене синтезіне ынталандыра алады

! Т-тәуелсіз антигендерге тән қасиеттері

*+ арнайы да пролиферативті де белгілер антигеннің өзімен қамтамасыз етіледі

* пролиферативті белгі Т-лимфоциттермен қамтамасыз етіледі

*+ тасымалдаушысы полиэлектролит болып келеді

*+ тасымалдаушысына жоғары молекулалық салмақ тән

*+ антиденелердің синтезін өздігінен Т-лимфоциттер мен макрофагтармен кооперацияға түспей шақыра алады

! Т-тәуелді антигендерге тән қасиеттері

* арнайы да пролиферативті де белгілер антигеннің өзімен қамтамасыз етіледі

*+ пролиферативті белгі Т-лимфоциттермен қамтамасыз етіледі

* В-лимфоциттердің антиденелер синтезін өздігінен, басқа жасушалар түрлерімен кооперацияға түспей шақыра алады

* тасымалдаушысына жоғары молекулалық салмақ және қатаң тізбектік молекулалық структура тән

*+ В-лимфоциттердің антиденелер синтезін тек қана Т-лимфоциттер мен макрофагтармен кооперацияға қатысып шақыра алады

! Аталған қасиеттердің қайсылары антигендердің тасымалдаушыларына тән

* кеңістіктік структурасы антиденелердің антигенбайланыстырушы орталығының құрылысына сәйкес келеді

* әр-түрлі макромолекулалы структуралармен бірігіп бір арнайлықтағы антиденелердің синтезін шақырады

*+ көбінесе Т-лимфоциттермен танылады

* В-лимфоциттердің иммуноглобулиндік антигентану рецепторларымен танылады

*+ Танып алу үрдісі гистосәйкестіктің негізгі кешенінің гендерімен бақыланады

! Иммунды жүйенің орталық мүшелерін атаңыз

* көк бауыр;

*+ сүйек кемігі

*+ тимус

* аденоидтер;

* гипофиз

! Біріншілік аутоантигендер мысалдарын белгілеңіз

* миокард антигендері

* +қалқанша маңы безінің антигендері

* лейкоциттер антигендері

* +көз бұршағының антигендері

* бауыр антигендері

! Қай аурулардың патогенезінде біріншілік аутоантигендерге қарсы аутоиммунды жауап маңызды болып келеді

* қызылша

*+ симпатикалық офтальмит

* созылмалы белсенді гепатит

*+ арахноидит

* есек жем

! Т-лимфоциттердің бетінде қандай рецепторлар экспрессияланады

*+ CD2

*+ ФГА арналған рецептор

* иммуноглобулиндік антигентану рецептор

* бактериялардың липополиқанттарына арналған рецептор

* Эпштейн-Барр вирусына арналған рецептор

! В-лимфоциттердің бетінде қандай рецепторлар болады

* CD2

* ФГА арналған рецепторлар

*+ CD72

*+ Эпштейн-Барр вирусына арналған рецептор

*+ иммуноглобулиндердің Fc-фрагменттеріне арналған рецепторлар

! Қай жасушалар тимустәуелді антигендерге қарсы антиденелер синтезін ынталандырады

* сүйек кемігінің бағаналы жасушалары

* цитотоксикалық лимфоциттер

*+ Т-хелперлер

*+ макрофагтар

* базофилдер

! Т-лимфоциттердің антигентәуелді жетілуі қай мүшелерде өтеді

*+ көк бауырда

*+ лимфа түйіндерінде

* сүйек кемігінде

* в тимуста

*+ бадамша бездерде

! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы

I - Т-лимфоциттерге

II - В-лимфоциттерге тән

1. антигентәуелсіз дифференцировка тимуста жүреді

2. антигентәуелсіз дифференцировка сүйек кемігінде жүреді

3. көпшілік антигендерді тану мен иммунды жауапты қосуда маңызды қызмет атқарады

4. рециркуляцияға қатысады

5. табиғи төзімділіктің қалыптасуында маңызды қызмет атқарады

6. негізгі қызметі – антидене түзу

* II -2,4,5

* I -1,3,6

* I -2,5,6

* +I - 1,3,4,5

* +II- 2,6

! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы комплемент жүйесінің

I – классикалық жолына

II – альтернативті жолына тән

1. активация С3-тен басталады

2. иммунды кешендер түзілуі керек

3. арнайы емес

4. активация С1-ден басталады

5. міндетті түрде антиденелердің қатысуымен жүреді

6. үрдіс С1ИНА бақылауында болда

* I -1,2,3,5

* I -2,3,6

* +I -2,4,5,6

* +II – 1,3

* II- 2,3,5,6 ! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы В-лимфоциттерге

I - тән

II - тән емес

1. антидене түзуді жүзеге асырады

2. вируспен зақымдалған жасушаларға цитотоксикалық әсер етеді

3. иммунологиялық төзімділіктің қалыптасуында маңызды қызмет атқарады

4. лимфокиндерді түзе отырып CD8ЦТЛ пролиферациясы мен дифференцировкасын ынталандырады

5. шеткері лимфоидты мүшелердің Т-тәуелсіз аймақтарына миграцияланады

6. иммуноглобулинді антигентанушы рецепторлары бар

* +II -2,3,4

* +I -1,5,6

* I -1,4,6

* II – 2,3,5

* I- 2,5,6

! Антидене синтезін бастау үшін В-лимфоцит екі белгі алуы керек: бірінші – арнайы, екінші – пролиферативті-дифференцияланушы. Т-тәуелсіз антиген болған жағдайда бірінші белгіні В-лимфоциттер ___________ алады, екінші белгіні __________ алады. Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. гаптеннен

2. тасымалдаушыдан

3. ЦТЛ (цитотоксикалық Т-лимфоциттен)

4. макрофагтан

5. Т-хелперден

+* 1,2

* 1,4

* 1,5

* 2,4

* 4,5

! Антидене синтезін бастау үшін В-лимфоцит екі белгі алуы керек: бірінші – арнайы, екінші – пролиферативті-дифференцияланушы. Т-тәуелді антиген болған жағдайда бірінші белгіні В-лимфоциттер ___________ алады, екінші белгіні __________ алады. Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. гаптеннен

2. тасымалдаушыдан

3. ЦТЛ (цитотоксикалық Т-лимфоциттен)

4. макрофагтан

5. Т-хелперден

* 1,2

+* 1,5

* 1,4

* 1,3

* 2,5

! Нәруызды молекулалар _______________ В-лимфоциттер түзеді, олар организмге түскен бактериялар және вирустармен арнайы байланысуды қамтамасыз етеді. Бұл нәруыздар ____________ түзіледі.

Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. цитокиндерді

2. иммуноглобулиндерді

3. лимфа түйіндерде

4. тимуста

5. сүйек кемігінде

 

* 1,2,3

* 2,3,5

* 1,3,5

* 2,4,5

* 1,4,5

! Комплемент жүйесінің классикалық жолымен активтенуі үшін, бірінші кезекте, _____________ керек, оның құрамына ________________ кіреді. Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

 

1. макрофагтардың белсенуі

2. иммунды кешендердің түзілуі

3. пропердин жүйесі нәруыздарының қатысуы

4. IgA және IgE

5. IgM және IgG (1, 3)

* 1,5

* 2,4

* +2,5

* 2,3

* 1,2

!Төменде аталған жасушалардың қайсысы

I - адаптивті иммунитет жасушаларына

II – туа біткен иммунитет жасушаларына жатады

1. Т-хелперлер

2. базофилдер

3. CD8цитотоксикалық лимфоциттер

4. нейтрофилдер

5. эозинофилдер

6. В-лимфоциттер

7. мес жасушалары

* +I-1,3,6

* +II-2,4,5,7

* I-1,2,6

* II-3,4,5,7

* I-1,4,6,7

! Дендритті жасушалар антигендерді өңдеу және таныстыру үрдісі кезінде І және ІІ класс МНС молекулаларын экспрессиялайды. Сондықтан олар антигендерді ________ мен ______ таныстыра алады.

Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. CD8ЦТЛ

2. В-лимфоциттерге

3. Т-хелперлерге

4. нейтрофилдерге

* 2,4

* 2,3

* 1,4

* +1,3

* 1,2

! Макрофагтармен антигендердің өңделуі және таныстырылуы үрдісі кезінде антигенді материал ________ дейін ыдырайды және басымырақ түрде эпитоп _________ МНС молекулаларымен бірігеді. Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. 8-10 аминқышқылына

2. 10-25 аминқышқылына

3. толық

4. II класс

5. I класс

* 2,5

* 1,5

* 3,5

* 3,4

* +2,4

! Туберкулез микобактериясының фагоцитозы кезіндегі оқиғалардың дұрыс ретін көрсетіңіз:

* +Хемотаксис, фагоцитоз, қорыту

* Фагоцитоз, қорыту, хемотаксис

* Хемотаксис, фагоцитоз

* Хемотаксис, қорыту, фагоцитоз

* Фагоцитоз, қорыту

! Лангерганс жасушаларының қатысуымен иммунды жауаптың іске қосылуы кезіндегі оқиғалардың дұрыс ретін көрсетіңіз:

* Лангерганс жасушаларының лимфа түйіндеріне миграциясы, антигеннің пиноцитозы, дендритті жасушаларға дифференцировкасы

* антигеннің пиноцитозы, дендритті жасушаларға дифференцировкасы, лимфа түйіндеріне Лангерганс жасушаларының миграциясы

* Лангерганс жасушаларының лимфа түйіндеріне миграциясы, дендритті жасушаларға дифференцировкасы, антигеннің пиноцитозы

*+ антигеннің пиноцитозы, лимфа түйіндеріне Лангерганс жасушаларының миграциясы, дендритті жасушаларға дифференцировкасы

* дендритті жасушаларға дифференцировкасы, антигеннің пиноцитозы, лимфа түйіндеріне Лангерганс жасушаларының миграциясы

! Фагоцитоз үрдісі кезіндегі оқиғалардың дұрыс ретін көрсетіңіз:

1. антигеннің фагоцит бетіне адгезиясы

2. фагосоманың түзілуі

3. антиген гидролизі

4. фагосома мен лизосоманың бірігуі

5. фагоциттердің хемотаксисі

* 1,5,4,3,2

* 1,4,5,2,3

* 2,4,3,1,5

* 5,4,1,3,2

* +5,1,2,4,3

! Төмендегі жасушалардың қайсысы

I – туа біткен иммунитет жасушаларына

II – адаптивті иммунитет жасушаларына жатады

1. нейтрофилдер

2. эозинофилдер

3. В-лимфоциттер

4. NK-жасушалары

5. Дендритті жасушалар

6. Т-лимфоциттер

* +I – 1,2,4,5

* +II – 3,6

* I – 1,4,6

* II – 2,3,5

* I- 1, 6

! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы

I – туа біткен иммунитетке

II – адаптивті иммунитетке тән

1. организмге енген патогендерге қарсы жедел қорғанысты жүзеге асырады

2. паттерн-танушы рецепторлардың көмегімен белгілі бір жұқпалы қоздырғыштар тобына тән патоген-ассоцацияланған молекулалық құрылымдарды таниды

3. арнайы антиденелер – иммуноглобулиндердің түзілуін жүзеге асырады

4. осы жүйеге жататын жасушалар Т- және В-лимфоциттерге жатады

5. иммунологиялық зерде қалыптасады

6. осы жүйеге кіретін жасушаларға клондық құрылым тән

*I – 1,3,5

*II – 2,4,6

*I – 1,2,6

*II – 3,4,5

* I- 1,2

! Төмендегі қосылыстардың қайсысы

I – антимикробты пептидтерге

II – жедел кезең нәруыздарына жатады

1. С-реактивті нәруыз

2. дефенсиндер

3. кателицидиндер

4. маннозаны байланыстырушы лектин

5. ЛПС-байланыстырушы нәруыз

6. қан ұю жүйесі нәруыздары

*+ I – 2,3

*+ II – 1,4,5,6

*I – 1,6

*II – 2,3,4,5

*I- 2,3,6

*II – 1,4,5

! Туа біткен иммунитет жасушаларына

I – тән

II – тән емес

1. антимикробы пептидтерді синтездейді

2. патогендерді фагоцитозға ұшыратады

3. қабыну алды цитокиндерін түзеді

4. антидене синтезін жүзеге асырады

5. антигентаныстырушы жасушалар қызметін атқарады

6. иммуноглобулинді антигентанушы рецепторлары бар

* +I – 1,2,3,5

* +II – 4,6

* I – 1,3,5

* II – 2,4,6

* I- 2,3,5,6

* II – 1,4

! Макрофагтар мен нейтрофилдердің жасушаішілік бактерицидтік механизмнің қайсысы

I – оксидативті механизмге

II – оксидативті емес механизмге жатады

1. азот тотығының (NО) түзілуі

2. сутегі асқын тотығының түзілуі

3. фаголизосомаларда гидролитикалық ферменттердің әсері

4. супероксид-анион радикалдардың түзілуі

5. антимикробты пептидтердің әсері

6. азоттың қос тотығының (NО2), нитрозотиолдардың және темірдің нитрозилді қосылыстарының түзілуі

* I – 1,2,5,6

* II – 3,4

*+ I – 1,2,4,6

* +II – 3,5

* I - 2,3,6

! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы

I – NK-жасушаларына

II – дендритті жасушаларға тән

1. лимфоидты жасушалар популяциясына жатады

2. IFN-гамма түзеді

3. ісік және вируспен зақымдалған жасушаларға қатысты арнайы емес цитотокскалық белсенділігі бар

4. кәсіби антигентаныстырушы жасушаларға жатады

5. ИЛ-6 түзеді

6. ИЛ-12 арналған рецепторларды экспрессиялайды

*+ I – 1,2,3

*+ II – 4,5,6

* I – 2,4,6

* II – 1,3,5

* I- 1,2,5

* II – 3,4,6

! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы

I – NK-жасушаларына

II – макрофагтарға

1. IFN-гамма синтездейді

2. ісік және вируспен зақымдалған жасушаларға қатысты арнайы емес цитотокскалық белсенділігі бар

3. ИЛ-1 синтездейді

4. антигентаныстырушы жасушаларға жатады

5. ИЛ-12 синтездейді

6. жасушаішілік бактерицидтік механизмдері бар

*+ I – 1,2

* +II – 3,4,5,6

* I – 1,6

* II – 2,3,4,5

* I- 2,3,6

* II – 1,4,5

! Төмендегі цитокиндердің қайсысын Тх17

I - синтездейді

II – синтездемейді

1. ИЛ-4

2. ИЛ-6

3. ИЛ-13

4. ИЛ-17

5. TNF-альфа

6. TGF-бета

* +I – 2,4,5

* +II – 1,3,6

* I – 1,2,6

* II – 3,4,5

* I- 2,4,6

* II – 1,3,5

! Төменде берілген жасушалардың қайсысында антигендерді тану МНС нәруыздары бойынша У каких из перечисленных клеток распознавание антигенов по белкам МНС

I – рестрикцияланған

II –рестрикцияланбаған

1. Тх17

2. Тх1

3. Тх2

4. NK-жасушалар

5. CD8ЦТЛ

6. В-лимфоциттер

* +I – 1,2,3,5

*+ II – 4,6

* I – 1,3

* II – 2,4,5,6

* I – 1,3,4

* II – 2,5,6

! Төмендегі жасушалардың қайсысы маманданған лимфоциттерге

I - жатады

II – жатпайды

1. NKT-жасушалар

2. NK-жасушалар

3. В-лимфоциттер

4. Тх1

5. Тх2

6. гамма дельта Т-лимфоциттер

7. Тх17

* +I – 1,2,6

* +II – 3,4,5,7

* I – 1,2,6,7

* II – 3,4,5

* I – 2,3,7

! Төмендегі сипаттамалардың қайсысы

I – туа біткен иммунитетке

II – адаптивті иммунитетке тән

1. организмген енген патогенге жауап бірнеше минут немесе сағат ішінде дамиды

2. организмген енген патогенге жауап бірнеше тәулік ішінде дамиды

3. иммунологияылқ зерде қалыптаспайды

4. иммунологияылқ зерде қалыптасады

5. иммунды жауаптың арнайлығы төмен

6. иммунды жауаптың арнайлығы жоғары

7. ответ специфичен для достаточно широких групп патогенов, а не для отдельных конкретных возбудителей

8. ответ высоко специфичен: различаются даже минимальные отличия в молекулярной структуре патогенов (например, различия в штаммах одного и того же вируса)

* I – 1,2,6

* II – 3,4,5

* +I – 1,3,5

* +II – 2,4,6

* I – 2,3,5

! Төменде берілген цитокиндердің қайсысы

I - Тх1 дифференцировкасын тежейді

II - Тх2 дифференцировкасын тежейді

1. ИЛ-12

2. ИЛ-2

3. ИЛ-4

4. ИЛ-10

5. IFN-гамма

6. ИЛ-13

*+I – 1,2,6

*+II – 3,4,5

* I – 3,4,6

* II – 1,2,5

*I – 1,3,5

! Төмендегі цитокиндердің қайсысын

I – Т-лимфоциттер

II – макрофагтар синтездейді

1. TNF- бета

2. IFN- альфа

3. IFN - гамма

4. интерлейкин – 1

5. интерлейкин – 2

6. интерлейкин – 4

* I – 1,2,6

* II – 1,2,5

* +I – 1,3,5,6

* +II – 2,4

* I – 2,3,4,6

! Қабыну алды цитокиндеріне

I – жатады

II – жатпайды

1. ИЛ-1

2. ИЛ-10

3. ИЛ-6

4. ИЛ-4

5. ИЛ-8

6. ИЛ-5

* +I – 1,3,5

* +II – 2,4,6

* I – 1,3,4

* II – 2,5,6

* I – 3,4,6

Төмендегі цитокиндердің қайсысын

I - Тх1

II - Тх2 синтездейді

1. ИЛ-2

2. ИЛ-4

3. INF-гамма

4. ИЛ-5

5. ИЛ-10

6.TNF-альфа

* I – 1,3,5

* II – 2,4,6

* +I – 1,3,6

* +II – 2,4,5

* I – 3,4,6

! Ерігіш паттерн-танушы рецепторларға

І- жатады

ІІ- жатпайды

1. фиколиндер

2. коллектиндер

3. NOD-рецепторлар

4. скавенджер-рецепторалр

5. Толл-тәріздес рецепторлар

6. Комплемент компоненттеріне рецепторлар

* І.- 1,4,5

* +ІІ.3,4,5,6

* І.- 1,4

* ІІ. 2,3,5,6

* +І.- 1,2

! Төмендегі тұжырымдардың қайсысы В- және Т-лимфоциттердің антигенді тану тұжырымына сәйкес келеді:

* В-лимфоциттер антигендерді І және ІІ класс МНС молекулаларымен кешен түрінде ғана таниды

* Жасушалардың екі түрі де антигендерді макрофагтар мен дендритті жасушалардың өңдеуі мен таныстырылу үрдісінсіз тани алады

* +Т-лимфоциттер антигендерді І және/немесе ІІ класс МНС молекулаларымен кешен түрінде ғана таниды

* +В-лимфоциттер антигендерді иммуноглобулинді рецепторлардың көмегімен тікелей таниды

* Т-лимфоциттен антигендерді макрофагтар мен дендритті жасушалардың өңдеуі мен таныстырылу үрдісінсіз тани алады

! Науқаста баспадан кейін миокардит дамыды. Мұндай асқынудың даму себебі - миокард антигендеріне қарсы антиденелердің түзілуімен жүретін аутоиммунды үрдістің пайда болуы. Аутоиммунды аурудың дамуына түрткі болған стрептококк антигендері қандай антигендер тобына жатады:

* кешенді антигендер

* біріншілік аутоантигендер

* екіншілік аутоантигендер

* +айқаса-әрекетесетін антигендер

* топтық антигендер

! Гельминттерге қарсы қорғаныста ______________ маңызды қызмет атқарады, олар IgE-мен біріге отырып гельминттердің дәрнесілдеріне цитотоксикалық әсер ететін токсиндерді бөледі. Жіберілген бос орынды төменде ұсынылған жауаппен толтырыңыз.

* нейтрофилдер

* +эозинофилдер

* В-лимфоциттер

* Т-лимфоциттер

* моноциттер

! Жасушаішілік патогендермен (туберкулез, сарып, алапес) шақырылатын жұқпалы аурулардан қорғаныста _____________ басты қызмет атқарады. Жіберілген бос орынды төменде ұсынылған жауаппен толтырыңыз.

* антидеен синтезі

* +фагоцитарлы типтегі иммунды жауап

* комплемент жүйесінің классикалық жолмен активтенуі

* комплемент жүйесінің альтернативті жолмен активтенуі

* цитотоксикалық Т-лимфоцитов цитотокскалық әсері

! Ф.Бернеттің клон-сұрыптау теорясына сәйкес лимфоциттер популяциясы ___________ , ол көптеген клондар санынан тұрады және олардың әрқайсысы ____________.

Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. біртекті

2.+ біртекті емес

3.+ тек бір антигенге арнайы

4. кез-келген антигенмен әсерлесе алады

5. антигендер тобына арнайы

* 1,4

* 2,5

* 1,5

* +2,3

* 2,4

! Макрофагтар әдетте антигенді материалды _________ дейін өңдейді және эпитоп көбіне ________ МНС молекулаларымен бірігеді.

Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. 8-10 аминқышқылы

2. 10-25 аминқышқылы

3. толығымен ыдыратады

4. II класс

5. I класс

* 2,5

* 1,5

* 3,5

* 3,4

* +2,4

! Біріншілік аутоантигендер дегеніміз эмбрионалды және ересек организмде ____________ тіндер мен мүшелердің антигендері, себебі олар ___________ тосқауылмен қорғанған.

Жіберілген бос орындарды төменде ұсынылған жауаптардың дұрыс ретімен толтырыңыз.

1. иммунды жүйемен әсерлесетін

2. иммунды жүйемен әсерлеспейтін

3. гистогематикалық

4. сарысулық

 

* 1,3

* 2,4

* 1,2

* +2,3

* 1,4

! Жасушалық паттерн-танушы рецепторларға

І- жатады

ІІ - жатпайды

1. фиколиндер

2. коллектиндер

3. NOD–рецепторлар

4. скавенджер-рецепторлар

5. толл-тәріздес рецепторлар

6. комплемент компоненттеріне рецепторлар

* +І - 3,4,5,6

* ІІ -2,3

* І- 1,4,5,6

* І - 1,2,3,5

* +ІІ - 1,2

! Бактериялардың жасушалық қабырғасының патоген-ассоцацияланған молекулалық құрылымдарына

І- жатады

ІІ- жатпайды

1. флагеллин

2. пептидогликандер

3. иммуноглобулинді рецептор

4. липопротеиндер

5. комплементтің С3в-компонентіне рецептор

6. бетта-глюкандар

* І.- 1,3

* ІІ.-2,4,5,6

* +І.- 1,2,4,6

* ІІ.- 2,4

* +ІІ.- 3,5

! АКДС иммунизациясының негізгі мақсаты болып табылады

* Т-жүйесінің арнайысыз белсенуі

* +күл, сіреспе және көкжөтел қоздырғыштарына қарсы иммунитеттің қалыптасуы

* В-жүйесінің арнайысыз белсенуі

* нейтрофилдердің фагацитарлық қызметінің белсенуі

* қызамық қоздырғышына қарсы иммунитеттің қалыптасуы

! Берілген жасушалардың қайсысы қатерлі ісік жасушаларына цитотоксикалық әсер көрсетеді

* базофилдер

* нейтрофилдер

* +CD8ЦТЛ

* В-лимфоциттер

* плазмалық жасушалар

! Вакцинаның иммуногенді әсерін күшейту үшін жиі қолданылатын адъювант

* кортикостероидтер

* витаминдер

* антигистаминдік препараттар

* +алюминий гидрооксиі

* антибиотиктер

! Дұрыс тұжырымды таңдаңыз

* +ісікке қарсы иммунитетте негізгі рөлді иммунитеттің жасушалық звеносы атқарады

* ісікке қарсы иммунитетте негізгі рөлді иммунитеттің гуморалды звеносы атқарады

* ісікке қарсы иммунитетте негізгі рөлді комплемент жүйесі атқарады

* ісікке қарсы иммунитетте негізгі рөлді пропердин жүйесі атқарады

* ісікке қарсы иммунитетте негізгі рөлді қан ұю жүйесі атқарады

! Берілген компоненттердің қайсысы вакцинаның негізі (протективті антигендер) болып табылады

* стабилизаторлар

*+ бүтін бактериялар мен вирустар

* қоректік орталардың қалдықтары

* антибиотиктер

* иммуномодуляторлар

! Вакцина енгізгенде туа біткен иммунды жауаптың белсенуіне қатысатын жасушалар

* Т-лимфоциттер

* базофилдер

* нейтрофилдер

* В-лимфоциттер

*+ дендритті жасушалар

! Ісік жасушаларына арнайысыз цитотоксикалық әсер көрсететін жасушаларды белгілеңіз

* CD8ЦТЛ

* Тх2

*+ NK-жасушалары

* плазмалық жасушалар

* К-жасушалар

! Ісікке қарсы иммунды жауапта негізгі рөлді атқарады

* +CD8ЦТЛ

* сүйек кемігінің бағаналы жасушалары

* В-лимфоциттер

* эозинофилдер

* мес жасушалары

! Берілген цитокиндердің қайсысы ісік жасушалары мен вируспен жұқпаланған жасушалардың апоптозын шақырады

* ИЛ-2

* ИЛ-4

* +ТNF-альфа

* ИЛ-10

* ИЛ-3

! Ісікке қарсы иммунитетте жетекші рөлді атқарады

* В-лимфоциттер

* иммуноглобулиндер

* базофилдердің белсенуі

* қан ұю жүйесі

* +NK-жасушалары

! Берілген әдістердің қайсысы рактың иммунды терапиясында қолданылады

* антибиотиктерді қолдану

* +моноклоналды антиденелерді қолдану

* сарысуларды қолдану

* антигистаминдік препараттарды қолдану

* сәулелі терапия қолдану

! Баяу жоғары сезімталдық патогенезінде негізгі рөлді атқарады

* IgA және IgG (1,3)

* +Т-лимфоциттер мен макрофагтар

* В-лимфоциттер мен макрофагтар

* IgМ және IgG (1,3)

* нейтрофилдер және мес жасушалары

! Цитотоксикалық (цитолитикалық) серпілістердің патогенезінде негізгі рөлді атқарады

* Т-лимфоциттер

* макрофагтар

* IgЕ және IgG (2,4)

* комплемент жүйесінің альтернативті жолмен белсенуі

* +комплемент жүйесінің классикалық жолмен белсенуі

! Жоғары сезімталдықтың ІV түрінің (БЖС) клиникалық көріністері

* сарысулық ауру

* +туберкуломалардың түзілуі

* атопиялық ринит

* ревматизм кезіндегі миокардит

* резус-қайшылық жүктілік кезіндегі нәрестелердің гемолиздік сарғаюы

! Берілген медиаторлардың қайсысы атопиялық аллергияның патогенезіне қатысады

* +гистамин

* ИЛ-1

* ИЛ-2

* IFN-альфа

* IFN-гамма

! Берілген цитокиндердің қайсысы эозонофилдердің көбеюін ынталандырады

* IFN-гамма

* ИЛ-2

* ИЛ-8

* ГМ-КСФ

* +ИЛ-5

! Берілген жасушалардың қайсысы баяу жоғары сезімталдықтың патогенезінде негізгі рөл атқарады

* В-лимфоциттер

* эозонфилдер

*+ Тх1

* Тх2

* плазмалық жасушалар

! Атопияға тән

* ұсақ дисперсті иммунды кешендердің түзілуі

* Т-килерлердің белсенуі

*+ цитофилді Ig артық синтезі

* Тх1 белсенуі

* фагоцитарлық жүйенің жеткіліксіздігі

! Анафилаксияға тән

* айқын тұқымқуалаушылық

* серпіліс аллергенді бірінші рет парентералды енгізгенде туындайды

*+ серпіліс аллергенді екенші рет парентералды енгізгенде туындайды

* аллергиялық реакция аллергенді кез келген жолмен енгізгенде туындайды

* патогенезінде негізгі рөлді комплементтің альтернативті жолы атқарады

! Атопиялық аллергияның клиникалық мысалдары

*+ есекжем

* жанаспалы дерматит

* қызамық кезіндегі бөртпе

* гранулемалардың түзілуі

* жүйелі қызыл жегі кезіндегі васкулит

! Келесі жасушалар баяу жоғары сезімталдық серпілістеріне қатысады

* В-лимфоциттер

* плазмалық жасушалар

* Тх2

* нейтрофилдер

*+ макрофагтар

! Жасушалық жоғары сезімталдық (БЖС) патогенезінде негізгі рөлді атқарады

* комплементтің классикалық жолмен активтенуі

* комплементтің алтернативті жолмен активтенуі

* цитофилді иммуноглобулиндердің көп мөлшерде түзілуі

*+ фагоцитоздың белсенуі мен пролиферативті қабынуды туындататын Тх1 лимфокиндерінің бөлінуі

* IgG синтезінің жоғарлауы

! Иммунды кешен ауруларының патогенезінде негізгі рөлді атқарады

* цитофилді иммуноглобулиндердің көп мөлшерде түзілуі

*+ ұсақ дисперсті иммунды кешендердің көп мөлшерде түзілуі

* мес жасушалары мен базофилдердің дегрануляциясы

* макрофагтардың қатысуы

* комплементтің альтернативті жолмен белсенуі

! Иммунды кешен ауруларының туындауына әсер етеді

* IgE артық синтезі

* буйрек үсті безінің қыртысты қабатының кортикостероидты гормондарының гиперпродукциясы

*+ микроциркуляцияның бұзылуы және қан ағысының баяулауы

* IgA артық синтезі

* шеткері қанда тимозиннің жеткіліксіздігі

! Иммунды кешен ауруларының мысалы

* есекжем

* Квинке ісінуі

* поллиноз

* қызамық кезіндегі бөртпе

*+ сарысулық ауру

! Қай аурудың патогенезінде жетекші рөлді комплементтің классикалық жолмен белсенуі атқарады

*+ жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ) кезіндегі васкулит

* жанаспалы дерматит

* Квинке ісінуі

* есекжем

* қызамық кезіндегі бөртпе

! Цитотоксикалық (цитолитикалық) серпілістерге клиникалық мысал болады

*+ дәрілік цитопения

* жанаспалы дерматит

* сарысу ауруы

* есекжем

* созылмалы белсенді гепатит

! Жоғары сезімталдықтың IV түріне (БЖС) клиникалық мысал бола алады

* сарысу ауруы

*+ жанаспалы дерматит

* жүйелі қызыл жегі

* поллиноздар

* Квинке ісінуі

! Жанаспалы дерматиттер жоғары сезімталдықтың қай түрінің клиникалық көрінісі болады

* атопиялық аллергия

* анафилаксия

*+ баяу жоғары сезімталдық

* цитотоксикалық (цитолитикалық) серпілістер

* иммунды кешен аурулары

! Оң туберкулин сынамасының патогенезінің негізі болады

* комплемент жүйесінің классикалық жолмен белсенуі

* комплемент жүйесінің альтернативті жолмен белсенуі

*+ Тх1 мен макрофагтардың белсенуі

* Тх2 белсенуі және цитофильді иммуноглобулиндердің синтезі

* айналымдағы иммунды кешендердің жинақталуы

! Берілген жасушалардың қайсысы баяу жоғары сезімталдық серпілістерге қатысады

* В-лимфоциттер

* Тх2

* нейтрофилдер

*+ макрофагтар

* эозинофилдер

! Жедел сарысу ауруының патогенезінде маңызды роль атқарады

*+ комплемент жүйесінің классикалық жолмен белсенуі

* комплемент жүйесінің альтернативті жолмен белсенуі

* цитофильді иммуноглобулиндердің синтезі

* CD8ЦТЛ қатысуы

* Тх1 белсенуі

! Мес жасушаларының дегрануляциясы кезінде келесі биологиялық белсенді зат бөлінеді

* лизоцим

* ацетилхолин

*+ гистамин

* норадреналин

* инсулин

! Дәрілік цитопенияның патогенезі негізінде жоғары сезімталдылықтың қай түрі жатыр

* иммунды кешенді

* атопия

*+ цитотоксикалық серпілістер

* баяу жоғары сезімталдық

* анафилаксия

! Т-хелперлер санын анықтауға қажет

*+ CD4 қарсы моноклоналды антиденелер

* CD8 қарсы моноклоналды антиденелер

* иммуноферментті талдау

* CD16 қарсы моноклоналды антиденелер

* CD72 қарсы моноклоналды антиденелер

! НКТ-тестінде анықталады

*+ макрофагтардың метаболикалық белсенділігі

* комплемент жүйесінің функционалды белсенділігі

* комплемент жүйесі компоненттерінің саны

* лимфоциттердің функционалды белсенділігі

* макрофагтардың саны

! Иммунды жүйенің қай бөлігінің тапшылығы кезінде гипогаммаглобулинемия қалыптаса алады

* жасушалық иммунитеттің адаптивті бөлігі

* комплемент жүйесі

* макрофаг жүйесі

*+ гуморалды иммунитеттің адаптивті бөлігі

* пропердин жүйесі

! ИЛ-1 синтезі қай жасушалардың белсенділігін негіздейді

*+ моноциттер

* эритроциттердің

* лимфоциттер

* эозинофилдер

* мес жасушалары

! Қан сарысуындағы цитокиндердің концентрациясын қандай әдіспен анықтайды

* цитофлуориметрия

*+ иммунды ферментті талдау (ИФТ)

* полимеразалық тізбекті реакция (ПТР)

* лимфоциттердің бласттрансформациясы

* нитрокөк нитрозолий қалыптануы (НКТ)

! ИЛ-2 синтезі бойынша қай жасушалардың функционалды белсенділігі анықталады

* моноциттер

* нейтрофилдер

*+ Т-лимфоциттер

* эозинофилдер

* мес жасушалары

! Лейкоциттердің миграциясын тежеу серпілісінде анықталады

* В-лимфоциттер саны

* Т-хелперлер саны

* макрофагтардың функционалды белсенділігі

*+ Т-лимфоциттердің функционалды белсенділігі

* нейтрофилдердің функционалды белсенділігі

! Қандай тесттер көмегімен Тх1 функционалды жағдайын анықтайды

* IgA концентрациясын анықтау

* IFN альфаның өнімін анықтау

*+ ИЛ-2 өнімін анықтау

* ИЛ-4 өнімін анықтау

* ИЛ-10 өнімін анықтау

! Т-жүйесін бағалауға қолданатын тест

* сарысулық иммуноглобулиндердің концентрациясын анықтау

* қан құрамындағы комплемент компоненттерінің деңгейін анықтау

*+ ИЛ-2 деңгейін анықтау

* фагоцитарлық белсенділікті анықтау

* секреторлық иммуноглобулиндердің концентрациясын анықтау

! Цитотоксикалық лимфоциттердің саны қай CD антигеніне қарсы моноклоналды антиденелердің көмегімен анықталады

* CD 2

* CD 3

*+ CD 8

* CD 16

* CD 4

! Шеткері қанда Т-лимфоциттердің жалпы санын анықтау үшін қай CD антигеніне қарсы моноклонды антиденелер қажет

*+ CD 2

* CD 8

* CD 16

* CD 4

* CD 56

! В-лимфоциттердің саны қай CD антигеніне қарсы моноклоналды антиденелердің көмегімен анықталады

*+ CD 20

* CD 2

* CD 8

* CD 3

* CD 4

! В-лимфоциттер санын анықтау үшін қай CD антигеніне қарсы моноклонды антиденелер қажет

* CD 2

* CD 4

*+ CD 72

* CD 8

* CD 56

! Макрофагтардың жұту қабілеті анықталады

* лимфоциттердің бласттрансформация серпілісінде

* ИЛ-12 деңгейін анықтау арқылы

* лейкоциттердің миграциясын тежеу серпілісінде

*+ латекс бөлшектерінің фагоцитозы серпілісінде

* ИЛ-1 деңгейін анықтау арқылы

! Қолқа доғасының жетілу анамалиясы, қалқаншамаңы безінің жетілмеуі және жасушалық иммунитет тапшылығымен сипатталатын біріншілік иммунды тапшылықтың клиникалық мысал

* Брутон ауруы

*+ Ди-Джорджи синдромы

* Джоб синдромы

* Вискотт-Олдрич синдромы

* Незелоф ауруы

! Атаксия және телеангиоэктазиямен сипатталатын біріншілік иммунды тапшылықтың клиникалық мысал

* Брутон ауруы

* Ди-Джорджи синдромы

*+ Луи-Барр синдромы

* Вискотт-Олдрич синдромы

* Незелоф ауруы

! Антиденелердің барлық кластарының болмауымен сипатталатын біріншілік иммунды тапшылыктардың клиникалық мысал

*+ Брутон ауруы

* Ди-Джорджи синдромы

* Ауыр аралас иммунды тапшылық

* Вискотт-Олдрич синдромы

* Незелоф ауруы

! ИЛ-1 концентрациясын анықтауға қолданатын әдіс

* ЛБТР

*+ ИФТ

* ПТР

* Туберкулинді сынама

* ЛМТР

! Трансплантаттың тұрақтамауында негізгі рөл атқарады

* сүйек кемігінің бағаналы жасушалары

*+ CD8ЦТЛ

* мес жасушалары

* В-лимфоциттер

* эозинофилдер

! «Трансплантаттың иесіне қарсы» серпілісі (ТИҚС) келесі мүшелерді ауыстырғанда дамиды

* бүйрек

* жүрек

* өкпе

* бауыр

*+ сүйек кемігі

! Гистосәйкестік антигендеріне жатады

* қан тобының антигендері

* эмбрионалды антигендер

*+ МНС-кешенімен негізделетін антигендер

* топтық лейкоцитарлы антигендер

* тін ерекшелі антигендер

! МНС антигендерінің А, В, және С локустарының антигендерін анықтау мақсатында қолданылады

*+ моноерекшелі сарысулар көмегімен серологиялық типтеу

* лимфоциттердің аралас дақылындағы бласттрансформациялаушы серпілісі (ЛАД)

* СD4 антигендеріне қарсы моноклонды антиденелер

* лейкоциттердің миграциясын тежеу серпілісі

* ИФТ әдісі

! Қай жасушаларды бүйректі ауыстырған кезде гистосәйкестік антигендері бойынша донор мен реципиентті серологиялық типтеу үшін әдетте қолданады

* эритроциттер

* бүйрек паренхимасының жасушалары

*+ шеткі қан лимфоциттері

* плазмалық жасушалар

* эозинофилдер

! Адамда гистосәйкестік антигендердің жоғары концентрациясы келесі жасушалардың бетінде болады

* эритроциттерде

*+ лимфоциттерде

* миокард жасушаларында

* бауыр жасушаларында

* май тінінің жасушаларында

! МНС кешенінің қай локустарының антигендері күшті трансплантациялық антигендерге жатады

*+ А, В

* В, С

* С, D

* D, DR

* DR, C

! Берілген жасушалардың кайсысында МНС антигендері болмайды

*+ эритроциттер

* нейтрофилдер

* эозинофилдер

* Т-лимфоциттер

* В-лимфоциттер

! Анасының және әкесінің хромосомаларының МНС гендерінің толық жинағы қалай аталады

* HLA-фенотип

*+ HLA-генотип

* HLA-гаплотип

* HLA-кешені

* МНС-кешені

! МНС-антигендерін типтеу үшін қолданады

* нейтрофилдерді

* эозинофилдерді

*+ лимфоциттерді

* эритроциттерді

* базофилдерді

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...