Главная Обратная связь

Дисциплины:


Жүректің т «әлсіз»(«вялая») пульсациясы (миокардтың систоло-диастолы қозғалысы) кездеседі:1A) митралды стенозда

В) миокардитте

С) тиреотоксикозда

D)артериалдық гипертонияда

E) обструктивті гипертрофиялық кардиомиопатияда

 

Миокардиттің патогенетикалық емі ретінде мынадан басқа қолданылады: 1

А) кортикостероидтар

В) Қабынуға қарсы стероидты емес препараттар

С. Кинин жүесінің тежегіштері

Д. аминохинолин препараттары

Е. витаминдер

 

Сұйықтықты перикардит кезіндегі ең информативті әдіс: 1

А) аускультация

В) рентгенография

С) электрокардиография

D) эхокардиография

Е) пирофосфатты технециямен миокардтың сцинтиграфиясы

 

Принцметал cтенокардияға қандай ережелер сәйкес:3

А) Са иондардың антагонист препараттар таңдамалы болады

В)физикалық және психикалық жүктемелер қоздырды

С)ЭКГ-да доға тәріздес ST сегментінің элевациясы

D)қарт адамдарда жиі дамийді

Е) таң ерте ұстамалар мазалайды

 

Инфекциялық миокардиттің ішінде жиі кездесетіні: 1

А) вирустық

В) стрептококкты

С) паразитарлы

D) саңырауқұлақтық

Е) микоплазмалық

Алыпты жағдайда перикард қуысында қанша сұйықтық болады? 1

А) 5 мл шамасында сұйықтық

В) 50 мл шамасында сұйықтық

С) 100-200 мл сұйықтық

D) 300-500 мл сұйықтық

Е) 100 мл сұйықтық

Жедел фибринозды перикардитке тән: 3

А) брадикардия

В) қызуының жоғарылауы

С) кеуде қуысында ауыру сезімі

D) перикард үйкелісі шуылы

Е) дисфагия, жұтынғанда кеуде қуысында ауыру сезімінің күшеюі

 

Жастағы еркек төс артында басып ауратын сезімге, сол жақ қолына, мойына берілетін, физикалық жүктемемен қоздыратын, нитроглицеринмен басылатын шағымданған. Бір ай бойы аурып жатыр.ЭКГ-да ST сегментінің кеуде шықпаларында депрессиясы анықталынады. 2 күннен кейін ЭКГ қалыпты жағдайға келді. ЖИА –дың клиникалық түрін көрсетіңіз: 1

А)ЖИА: вазоспастикалық стенокардия

В)ЖИА: трансмуральдық миокард инфаркты

С)ЖИА: үдемелі стенокардия

D)ЖИА: бірінші рет пайда болған стенокардия

Е)ЖИА: ірі ошақты миокард инфаркті

 Констриктивті перикардит кезінде байқалады: 1

А) венозды қысымның төмендеуі және артериалдық қысымның жоғарылауы

В) АҚҚ төмендейді және венозды қысым жоғарылайды

С) артериалдық және веноздық қысым өзгермейді

D) АҚҚ төмендеуі байқалады

Е) АҚҚ және веноздық қысым төмендейді

Жастағы әйел анда санда журек тусында шаншып ауратын ауру сезімге, беттің қызаруына, журек қағуна шағымданады.Физикалдық және рентгенологиялық зерттеулерде қалыпты. ЭКГ-ның оң кеуде шықпаларында тұрақты түрінде теріс Т серме анықталады. Бұл симптомдардың пайда болуын механизмін айтыңыз. 1

А)миокард ишемиясы

В)миокард некрозы

С)дисгормоналдық бұзылыстар

D)перикардит

Е)окпе ісінүі

Жастағы әйел журек тусында шаншып ауратын ауру сезімге 2 сағат бұрын алған стресстен кейін пайда болған. Сіздің көмек көрсету тактикаңыз: 1

А)седативті препараттарды қолдану

В)пульмонологтың кеңесіне жұмсау

С)кардиобригаданы шақыру

D)стационарға жатқызу

Е)кеуде рентгенографияны жасау

 

Егді адамдарда миокард инфаркт кезінде жиі кездесетін жағдай:1

А) қарқынды түрде басталады

В) қатты ауру сезіммен өтеді

С) аритмиялар жиі кездеседі

D) белгісіз түрінде өтүі

Е) өлімнің жоғары болуы

 

Миокард инфарктысы қант диабетпен қосарланып өткенде байқалады? 1

А) қарқынды түрде басталады

В) қатты ауру сезіммен өтеді

С) аритмиялар жиі кездеседі

D)аурусезімсіз түрі

Е) өлімнің жоғары болуы

 

У больного 30 лет, рано утром возникли боли за грудиной, сжимающего, давящего характера, длились 30 минут, купировались нитроглицерином. При приступе на ЭКГ: смещение сегмента RS-Т выше изолинии, которое исчезло после купирования болевого синдрома. Речь идет о: 1

А) стенокардии покоя;

В) трансмуральном инфаркте миокарда;

С) мелкоочаговом инфаркте миокарда;

D) вазоспастической стенокардии;

Е) стенокардии напряжения.

 

Мужчина 60 лет проснулся ночью от сильной боли в грудной клетке, которая постепенно нарастала и через 1 час стала нестерпимой. АД 90/60 мм рт.ст. Пульс 92 уд. в 1 мин, единичные желудочковые экстрасистолы. Ваш предположительный диагноз? 1

А) инфаркт миокарда

В) расслаивающая аневризма аорты

С) тромбоэмболия легочной артерии

D) спонтанная стенокардия

Е) острый перикардит

 

У мужчины 60 лет выявляется следующая симптоматика: высокая устойчивая систолическая гипертензия, утренние головные боли, локализующиеся в затылочной области; сердцебиение, ухудшение зрения – на глазном дне ангиоретинопатия IV степени, систолический шум, выслушиваемый в эпигастрии. Речь идет о: 1

А) первичном альдостеронизме

В) феохромацитоме

С) атеросклерозе брюшной аорты

D) хроническом гломерулонефрите

Е) хроническом пиелонефрите

 

Мужчина 27 лет доставлен в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на интенсивные давящие боли за грудиной, длившиеся более часа. Bнезапно больной резко побледнел, покрылся холодным потом, потерял сознание. Пульс и АД не определяются, зрачки расширены. На ЭКГ: желудочковые комплексы не определяются, имеют место различные по форме и амплитуде волны, отличающиеся хаотичностью и нерегулярностью. Лечебные мероприятия не эффективны, пациент умер. Ваш диагноз? 1

А) инфаркт миокарда, осложненный фибрилляцией желудочков

В) тромбоэмболия мозговых артерии

С) гипогликемическая кома

D) тромбоэмболия легочной артерии

Е) асистолия сердца.

 

Мужчина 45 лет. Находится на стационарном лечении по поводу трансмурального инфаркта миокарда. Через 2 недели от начала заболевания у больного появились следующие симптомы: расширение границ сердца больше влево, ослабление I тона, прекардиальная пульсация в III-IV межреберье слева, систолический шум над верхушкой, «шум писка». О каком осложнении инфаркта миокарда идет речь?1

А) повторном инфаркте миокарде

В) разрыве межжелудочковой перегородки

С) аневризме сердца

D) отрыве папиллярной мышцы

Е) тромбоэндокардите

 

Мужчина 56 лет, внезапно почувствовал себя плохо: появилась нарастающая давящая боль за грудиной, через полчаса боль стала не выносимой. Больной бледен, покрыт холодным потом. ЧДД – 18 в 1 минуту, ЧСС – 100 в 1 минуту. АД – 80/50 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. B легких дыхание везикулярное. Кровь взята через 1 час от начала заболевания. Повышение какого показателя вы ожидаете: 1

А) лейкоцитов

В) ускорение СОЭ

С) миоглобина

D) ЛДГ

Е) АСТ

 

Жастағы науқас журек тусындағы қысатын ауру сезімге, журек қағу, әлсіздікке сәл жүктемеден кейін бастың айланыуына.Қарап көргенде журек тондары айқын, дөрекі систолалық шу төс сүйегінің сол жағында. ЭКГ -да сол қарыншаның гипертрофия белгілері, ЭХОКГ-да қарынша аралық перденің қалындауы мен гипокинезия, систола кезінде қолқа қақпашасның жабылуы. Қандай ауру тұралы ойлайсыз: 1

А) коарктации аорты

В) артериальдық гипертензия

С) инфекциялық эндокардит, қолқа қақпашаның жетіспеушілігі

D) ревматикалық митраль қақпашаның жетіспеушілігі

Е) гипертрофиялық кардиомиопатия

 

Жастағы әйел тумаудан кейін дене қызуына 37,4 ,0журек тусындағы ауру сезімге, журек қағу, әлсіздікке. Қарап көргенде журек тондары бәсендеген, тахикардия, әлсіз систолалық шу, АСТ 0,9 ммоль/л, КФК- 30 Е/л. ЭКГ-да жүрекшелердің жыпылықтауы 2:1. Диагноз қойыңыз. 1

А) ЖИА: тұрақты жүктемелі стенокардия

В) Нейроциркуляторная дистония

С) ЖИА: миокард инфаркты

D) Ревматикалық емес миокардит

Е) ЖИА: үдемелі стенокардия

 

Стенокардиясы бар ер адамда кейінгі 5 күннің ішінде стенокардияның ұстамалары жиіліп физикалық күштемелерге төзімділігі күрт төмендеді.1

А) ЖИА: бірінші рет пайда болған стенокардия

В) ЖИА: тұрақты жүктемелі стенокардия.

С) ЖИА: үдемелі стенокардия

D) Нейроциркулятолық дистония

Е) ЖИА: ұсақ ошақты миокард инфаркты

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...