Главная Обратная связь

Дисциплины:


Химиялық экология» пәнінен тест сұрақтары Хм-212!

Атмосфераның жерге жақын қабатының температурасы, оның құрамындағы көмірқышқыл газы мен кейбір басқа газдардың болуынан жоғарылауын қалай атайды?

/

парниктік эффект

/

ауа ортасының қарсылығы

/

қышқылдық жаңбырлар

/

энергетикалық күйзеліс

/

антропогенді күйзеліс

!

Арамшөптермен күресу үшін қолданылатын химиялық зат:

/

гербицидтер

/

немотоциттер

/

аскаридцидтер

/

бактериоциттер

/

инсектицидтер

!

Топырақтағы мыстың мөлшері... .

/

15-20 мг-кг

/

5-10 мг-кг

/

10-15 мг-кг

/

20-25 мг-кг

/

25-30 мг-кг

!

Аммиак селитрасының формуласын көрсетіңіз:

/

NH4NO3

 

/

(NH4)2SO4

/

Ca(NO3)2

/

KNO3

/

K2SO4

!

Мочевинаның формуласын көрсетіңіз:

/

NH2CONH2

/

NH4NO3

/

(NH4)2SO4

/

KNO3

/

K2SO4

!

Фосфарит ұны формуласын көрсетіңіз:

/

Ca3(PO4)2

/

KCl

/

HCl

/

H2SO4

/

HNO3

!

Калий тыңайтқыштары силвиниттің формуласы:

/

KCl-NaCl

/

Na2SO4-MqSO4

/

Na2SO4-NaCl

/

K2SO4-2MqSO4

/

Na2SO4

 

!

Тыңайтқыштардың сілтімен реакциясы ... .

/

NH4NO4+NaОН→NaNO4+NH4OH

/

NH4NO3+Na2SO4→NaNO3+(NH4)2SO4

/

NaCl+CaSO4→Na2SO4+CaCl2

/

KCl+AqNO3→AqCl+KNO3

/

K2SO4+BaCl2→BaSO4+2KCl

!

Тыңайтқыштардың қышқылмен әрекеттесу реакциясы ... .

/

CaCO3+2NCl→CaCl2+H2O+CO2

/

NH4NO4+NaOH→NaNO4+NH4OH

/

CaCl2+2NaOH→Ca(OH)2+2NaCl

/

KCl+AqNO3→AqCl+KHO3

/

K2SO4+BaCl2→BaSO4+2KCl

!

Натрий селитрасының жалыны қандай?

/

сары-қызғылт сары түсті

/

түссіз

/

жасыл түсті

/

көкшіл түсті

/

ақ түсті

!

Калий селитрасының жалынының түсі қандай?

/

күлгін түсті

/

сары түсті

/

жасыл түсті

 

/

түссіз

/

қара түсті

!

Аммиак селитрасының жалынның түсі?

/

түссіз жалынмен жанады

/

сары түсті жалын

/

күлгін түсті

/

жасыл түсті

/

күлгін

!

Тыңайткыштардағы магний гидроксиді йодпен қандай түс береді:

/

қызыл-қоңыр түсті

/

сары түсті/

күлгін түсті

/

ақшыл түсті

/

сарғыш түсті

!

Тыңайтқыштардың иісі?

/

тұрақсыз иісті

/

газ тәрізді

/

миндаль иісті

/

апельсин иісті

/

хош иісті

!

Тыңайтқыштардың консистенциясы - ... .

/

кристалл, аморфты не түйіршікті

/

тұрақсыз иісті

/

түссіз, сұйықтық

/

қоймалжың, кристалды

/

қатты, сұйық, газ

!

Шағын аймақтық климат қалай деп аталады?

/

микроклимат

/

атмосфера

/

рельеф

/

жел

/

температура

!

Қалдық сулар иісін жою үрдісі қалай аталады?

/

дезодорация

/

коагуляция

/

флотация

/

сорбция

/

кристаллизкация

!

Биологиялық тазартуда қандай қондырғылар қолданылады?

/

аэротенктер және биосүзгілер

/

циклонды аппарат

/

аэратор және дозатор

/

экстрактор және электрсезгіш

/

вентилятор

 

!

Су қоймаларының ластануының түрлері ... .

/

табиғи және антропогендік

/

химиялық, бактериялық, жергілікті, әлемдік

/

аймақтық, жергілікті, әлемдік

/

химиялық, бактериялық, радиоактивті, механикалық, жылулық

/

радиоактивті, механикалық, жылулық, аймақтық

!

Өзінің масштабы мен таралуы бойынша ластану қалай бөлінеді?

/

жергілікті, аймақтық және глобальды

/

қалалық, әлемдік

/

мемлекеттік, әлемдік

/

қалалық, республикалық

/

мемлекеттік, аймақтық

!

Бейтараптау су тазалаудың келесі әдісіне жатады:

/

химиялық

/

термиялық

/

физикалық

/

физико-химиялық

/

биохимиялық

!

Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторлар арасында 1-орында тұр:

/

әртүрлі ластаушы заттар

/

қоршаған орта

/

психологиялық және әлеуметтік жағдай

 

/

тұқым қуалайтын аурулар

/

өмір сүру салты

!

Озон қабатының жұқаруына әсер ететін заттарды атаңыз.

/

фреондар

/

ғарыштан түскен заттар

/

шаң-тозаң

/

су булары

/

механикалық майда бөлшектер

!

«Парниктік эффектің» пайда болу себебі қандай?

/

көміртегі (ІІ) тотығының концентрациясының артуы

/

ауаның ылғалдлығының өзгеруі

/

фреондар мен метан қалдықтарының шығындыларының артуы

/

«озон тесіктерінің» пайда болуы

/

жауын- шашынның көптігінен

!

Атмосфераның ассимилициялық потенциалы:

/

ластанушыларды залалсыздандыруы

/

ауа массасының қасиеттері

/

атмосфераның өздігінен қозғалуы

/

табиғат сапасы, құрамы

/

ластаушы қосындылары

!

Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?

/

күкірт дитотығы

/

метан

/

көмірқышқыл газы

/

көміртегі тотығыі

/

фреондар

!

Атмосфералық ауаны негізгі ластаушы заттар:

/

күкірт дитотығы, көміртегі тотығы

/

формальдегид

/

қышқыл жаңбырлар

/

мұнай өнімдері

/

радиоактивті изотоптар

!

Каспий аймағындағы экологиялық баланстың бұзылуы себебі.

/

мұнайды өңдеу және мұнаймен ластау

/

қышқыл жаңбырлар, коррозия

/

суаруға өзен суларын алу

/

атомдық энергетика

/

ақаба сулармен ластану

!

Семей ядролық сынақ полигоны бұл қандай аймақ:

/

радиоактивті

/

химиялық

/

металдармен ластану

/

өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен ластану

/

токсинді ластану

 

!

Ауа құрамындағы ең мөлшері көп элемент:

/

азот

/

алтын

/

сутегі

/

аргон

/

оттегі

!

Су қорларын реттеу мынадай жолдармен іске асырылады:

/

тікелей және жанама

/

жанама

/

мұздақтарға әсер етеді

/

өзен ағындарын бөлу

/

тікелей

!

Тұман бөлшектері қандай сүзгіште тазаланады?

/

электро сүзгіште

/

термиялық жолмен

/

құрғақ шаңұстағышта

/

химиялық газды тазарту

/

ылғалды шаңұстағышта

!

Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?

/

күкіртті газ

/

көміртегі (II) тотығы

/

фреондар

/

көмірқышқыл газы

/

метан

!

Қайсысы климаттық факторға жатады?

/

атмосфералық қысым

/

механикалық құрылым

/

сулы ортаның тұздылығы

/

сутекті орта

/

тығыздық

!

Қандай пайдалы қазбалар қоры бойынша Қазақстан алғашқы 10 орынға кіреді?

/

мұнай қоры

/

апатит кені

/

хром кені

/

табиғи газ қоры

/

осфорит қоры

!

Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?

/

күкірт дитотығы

/

метан

/

көмірқышқыл газы

/

көміртегі тотығы

/

фреондар

!

Қоршаған ортаны қорғау нысандары қалай бөлінеді?

 

/

ұлттық, халықаралық

/

ұлттық, аймақтық

/

аймақтық, жергілікті

/

ұлттық, экологиялық

/

жергілікті, аймақтық, әлемдік

!

Қоршаған ортаның биологиялық ластануы:

/

биогенді, микробиологиялық, гендік инженерия

/

ауыр металдар, пестицидтер, пластмасса

/

жылулық, микробиологиялық

/

ауыр металдар, гендік инженерия

/

жылулық , шу, радиоактивті, электромагнитті

!

«Парниктік эффект» бұл:

/

СО2-ң ауада көбеюі

/

оттегінің атмосферадағы мөлшерінің азаюы

/

ауадағы СО-ң көбеюі

/

жердің климатының сууы

/

ауадағы оттегі тепе-теңдігінің бұзылуы

!

Парниктік эффект негізінен қандай заттың атмосфераға шығарылуынан болады?

/

көмірқышқыл газы

/

хлорсутек

/

күкіртсутек

/

гелий

/

аргон

!

Ауа құрамындағы оттегінің мөлшері...

/

21%

/

30%

/

45%

/

1,2%

/

0,03%

!

Қайсысы климаттық факторға жатады?

/

атмосфералық қысым

/

механикалық құрылым

/

сулы ортаның тұздылығы

/

сутекті орта

/

тығыздық

!

Қышқылдық жауынның құрамы...

/

күкірт газ

/

СО2

/

О2

/

СО

/

метан

!

Атмосферада көмір қышқыл газы ненің әсерінен көбейеді...

/

тірі ағзалардың тыныс алуы, органикалық заттардың шіруі

/

өсімдіктердің тыныс алуы, фотосинтез үрдісіі, биоценоздың әсері

 

/

фотосинтез үрдісі

/

адаптация

/

биосеноздың әсерінен

!

Адам әрекеті нәтижесіндегі ластану былай деп аталады:

/

антропогендік

/

физикалық

/

екіншілік

/

табиғи

/

техникалық

!

Алмастыруға болмайтын табиғи қорлар:

/

ауыз суы

/

егістік жері

/

азықтық заттары

/

минералды тыңайтқыштар

/

отын-энергетикалық қорлар

!

Адам әрекеті нәтижесіндегі ластану былай деп аталады:

/

антропогендік

/

табиғи

/

екіншілік

/

физикалық

/

техникалық

!

Аталған ғалымдардың қайсысы толеранттылық заңын тұжырымдаған?

 

/

В.Шелфорд

/

В.Вавилов

/

Г.Гаузе

/

Б.Коммонер

/

В.Сукачев

!

Біріншіліктің кезеңді түрде ықпал ететін экологиялық факторларға келесілер жатады:

/

жердің айналуы, жыл мезгілдерінің ауысуы

/

адамзат баласының қоршаған ортаға әсері

/

суда еріген газ құрамы, температура

/

стихиялық құбылыстар

/

ылғалдылық, жарықтық

!

Таралымның немесе биомассаның аудан немесе көлем бірлігіндегі мөлшері қалай аталады?

/

популяция тығыздығы

/

популяция саны

/

биотикалық потенциал

/

элиминация

/

логистикалық өсу

!

Адамдардың биосфераға оң әсері:

/

табиғи қорларды қалпына келтіру, жерді рекультивациялау

/

жердің кебуі мен тұздануы, жер асты суының қорын қалпына келтіру

/

табиғи ресурстарды қалпына келтіру, ормандарды кесу

 

/

жерді рекультивациялау, тұщы судың азаюы

/

ормандарды кесу ,тұщы судаң азаюы, жердің кебуі мен тұздануы т.б.

!

Жеке заттардың айналымын В.И.Вернадский қалай атады?

/

биогеохимиялық цикл

/

геологиялық цикл

/

шөгу циклі

/

химиялық цикл

/

биологиялық цикл

!

Лазерлі сәулелер гемоглобин, меланин, мидың ақ затымен салыстырғанда қай затында белсенді түрде жұтылады?

/

сұр

/

қара

/

жасыл

/

көк

/

сары

!

Энергияны көп жұтатын тері түрі:

/

қара

/

сары

/

көк

/

қоңыр

/

қызыл

!

Лазерлі сәулелер гемоглобин, меланин, мидың ақ затымен салыстырғанда қай затында белсенді түрде жұтылады?

 

/

сұр

/

қара

/

жасыл

/

көк

/

сары

!

Қышқылдық жауынның құрамы...

/

күкірт газ

/

СО2

/

О2

/

СО

/

метан

!

Зақымдалған ошақта пайда болған толқындардың соққысы қоршаған ортада алғашында ... таралады.

/

ультрадыбыспен

/

дыбыспен

/

аз дыбыстан

/

дыбыссыз

/

көп дыбыстан

!

Сәулелердің толқындар соққысының өте жоғары биіктігі ... .

/

/

/

/

/

!

Қуыстардың түзілуі ...нәтижесінде жүреді.

/

заттың бөлшектерінің тез жоғалып кетуі

/

қоспаның тез жоғалып кетуі

/

заттың бөлшектерінің баяу жоғалып кетуі

/

заттың бөлшектерінің тез келуі

/

қоспаның баяу кетуі

!

Макроэлементтердің ағзадағы мөлшері қанша?

/

10% - дан жоғары болады

/

12% - дан жоғары болады

/

15% - дан жоғары болады

/

20% - дан жоғары болады

/

25% - дан жоғары болады

!

Микроэлементтердің ағзадағы мөлшері қанша?

/

0-15%

/

12-17%

/

15-20%

/

18-22%

/

10-20%

!

Ультрамикроэлементтердің ағзадағы мөлшері … .

/

15% - дан төмен

/

18% - дан төмен

 

/

10% - дан төмен

/

112% - дан төмен

/

20% - дан төмен

!

Күшті сәулелердің әсерінен пайда болған электрлік аймақ ... жетуі мүмкін.

/

107 в-см2

/

110 в-см2

/

105 в-см2

/

115 в-см2

/

100 в-см2

!

Тыныс жолдары арқылы адам ағзасына түскен қорғасын және оның қосындылары ... өтеді.

/

қанға

/

миға

/

қолға

/

аяққа

/

көзге

!

Асқазанға түскен қорғасын тұз қышқылымен әсерлесіп ... түзеді.

/

қорғасын хлоридін

/

қорғасын нитратын

/

қорғасын гидроксидін

/

қорғасын сульфатын

/

қорғасын карбонатын

 

 

!

Кумулятивті әсері бар уларға қай элемент жатады?

/

қорғасын

/

платина

/

хлор

/

алтын

/

сынап

!

Қорғасын адам ағзасының қай жерлерінде жиналады?

/

бұлшықетте, бауырда, бүйректе

/

өкпеде, бауырда, жүректе

/

бұлшықетте, аяқта, өкпеде

/

бүйректе, саусақта, жүректе

/

жүректе, бұлшықетте, аяқта

!

Хлордың органикалық қосындыларын ауыл шаруашылығында ... түрінде қолданады.

/

инсектофунгицид

/

изобутилен

/

инфекция

/

хлорбензол

/

тыңайтқыш

!

Өсімдіктер мен жануарлардың қоршаған ортамен байланысын зерттеген ғалым.

/

Линней

/

Геофаст

 

/

Аристотель

/

Геккель

/

Эйнштейн

!

Экология терминін Э. Геккель қай жылы ұсынды?

/

1866 ж

/

1870 ж

/

1869 ж

/

1865 ж

/

1873 ж

!

Экология терминін 1866ж қай ғалым ұсынды?

/

Геккель

/

Эйнштейн

/

Карл Линей

/

Геофаст

/

Аристотель

!

Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні:

/

5-маусым

/

5-мамыр

/

5-шілде

/

5- тамыз

/

5-сәуір

!

Экологиялық зардап бүгінде адам өлімінің ... пайызына себеп болып отыр?

 

/

/

/

/

/

!

Соңғы жылдары қатерлі ісікпен ауыратындардың үлесі ер кісілерде қанша пайызға артқан?

/

15-тен 23% - ға дейін

/

20-тен 30% - ға дейін

/

18-тен 25% - ға дейін

/

17-тен 29% - ға дейін

/

16-тен 30% - ға дейін

!

Көміртегі өнімдері, күкірт, көмірсулар, пестицидтер мен гербицидтер, шайынды сулар, фторлы қосылыстар, ауыр металдар, аэрозолдар ластанудың қай түріне жатады?

/

химиялық ластану

/

физикалық ластану

/

биологиялық ластану

/

эстетикалық ластану

/

биосфералық ластану

!

Физикалық ластануға жатады:

/

жылу, радиоактивті заттар, электромагниттік толқындар, шулар мен тербелістер

/

көміртегі өнімдері, күкірт, көмірсулар, пестицидтер мен гербицидтер, шайынды сулар, фторлы қосылыстар, ауыр металдар, аэрозолдар

/

жұқпалы және паразиттік ауруларды туғызатын қоздырғыш бактериялар, вирустар, микроорганизмдер мен құрттар, қарапайымдылар мен шектен тыс көбейіп кеткен зиян келтіретін жәндіктер

/

тұщы және ағынды сулар

/

табиғаттың әсем ландшафтарының бүлінуі, орман – тоғайлардың жойылуы, табиғатты сұлу жерлерді су басып батпақ – сорға айналуы

!

Жұқпалы және паразиттік ауруларды туғызатын қоздырғыш бактериялар, вирустар, микроағзалар мен құрттар, қарапайымдылар мен шектен тыс көбейіп кетуден пайда болған ластану:

/

бактериологиялық ластану

/

физикалық ластану

/

биосфералық ластану

/

эстетикалық ластану

/

химиялық ластану

!

Табиғаттың әсем ландшафтарының бүлінуі, орман – тоғайлардың жойылуы, табиғатты сулу жерлерді су басып батпақ – сорға айналуы, сусымалы құмдардың жылжып жайылымдарды, өзендерді, бүлдіруі, су қорының азайып көлдердің құрғауы:

/

эстетикалық ластану

/

химиялық ластану

/

физикалық ластану

/

биосфералық ластану

/

биологиялық ластану

!

Биосферадағы ластану ... кезеңге бөлінеді.

/

/

 

/

/

/

!

Балалардың жалпы ауруларына әсер ететін күшті фактор ... .

/

көміртегі тотығы мен шу болып табылады.

/

күкірт тотығы мен шу болып табылады.

/

азот тотығы мен шу болып табылады.

/

сынап тотығы мен шу болып табылады.

/

қорғасын тотығы мен шу болып табылады.

!

Концерогендерге … жатады.

/

Бензо-пирен және басқа да полициклді ароматтық көмірсутектер, ультракүлгін сәулелер, радиоактивті изотоптар

/

рентген сәулелері, гамма-сәулелер, нейтрондар, бензо(/пирен, колхицин, кейбір вирустар

/

пестицидтер, тыңайтқыштар, шулар

/

гербицидтер, тыңайтқыштар

/

тератогендер, мутагендер және басқа да заттар

!

Мутагендерге … жатады.

/

рентген сәулелері, гамма-сәулелер, нейтрондар, бензо-пирен, колхицин, кейбір вирустар

/

пестицидтер, тыңайтқыштар, шу

/

тератогендер, мутагендер және басқа да заттар

/

бензо-пирен және басқа да полициклді ароматтық көмірсулар, ультракүлгін сәулелер, радиоактивті изотоптар

 

/

гербицидтер, тыңайтқыштар

!

Тератогендерге … жатады.

/

пестицидтер, тыңайтқыштар, шу және ластаушылар

/

фреондар

/

Бензо-пирен және басқа да полициклді ароматтық көмірсулар, ультракүлгін сәулелер

/

тератогендер, мутагендер және басқа да заттар

/

рентген сәулелері, гамма-сәулелер, нейтрондар, бензо-пирен, колхицин, кейбір вирустар

!

Эмбриогендерге … жатады.

/

тетрагендер, мутагендер және басқа да заттар

/

пестицидтер, тыңайтқыштар, шу және ластаушылар

/

фреондар

/

рентген сәулелері, гамма-сәулелер, нейтрондар, бензо-пирен, колхицин, кейбір вирустар

/

Бензо-пирен және басқа да полициклді ароматтық көмірсутектер

!

Мутация дегеніміз не?

/

өзгеріс, орын ауыстыру

/

бір жүйеде болатын

/

өзгермейтін жүйлер

/

мутация процесін тудыратын заттар

/

кері немесе теріс әсер

!

Физикалық мутагендер:

/

рейтинг сәулесі, гамма сәулесі

/

чай, кофе, арақ, спирт

/

этиламин, диэтилсульфат

/

кольхицин, аценафтен.

/

8 – этоксикофин спирт

!

Физикалық мутагендерге ... жатады.

/

нитрондар, протондар

/

чай , кофе, арақ, спирт.

/

этиламин, диэтилсульфат.

/

колхицин, аценафтен.

/

8 – этоксикофин спирт

!

Физикалық мутагендерге ... жапайды.

/

колхицин

/

чай, кофе, спирт

/

этиламин, диэтилсульфат

/

спирт

/

температура, центрифугалар

!

Химиялық мутагендерге ... жатады.

/

этиламин, диэтилсульфат

/

ренген сәулесі

/

гамма сәулесі

/

ниттрон, протондар

/

температура, центрифугалар

 

!

Хмиялық мутагендерге ... жатпайды.

/

рентген сәулесі

/

колхицин, ацинафтен

/

гамма сәуллесі

/

нейтрон, протондар

/

температура, центрифугалар

!

Химиялық мутагендер ... жатады?

/

чай, кофе, арақ, спирт

/

рентген сәулесі

/

гамма сәулесі

/

нейтрон

/

температура

!

Химиялық мутагендер ... жатады.

/

8 – этоксикофеин, спир т.б.

/

гамма сәулесі

/

протон

/

температура

/

центрифугалар

!

Мутация үрдісін тудыратын заттарды ... деп атайды.

/

мутагендер

/

химиялық

/

биологиялық

 

/

физикалық

/

табиғаттағы мутагендер

!

Табиғаттағы мутагендер неше топқа бөлінеді?

/

/

/

/

/

!

Ядролық жарылу кезінде көптеген ............ бөлініп шығады.

/

радиактивті сәулелер

/

аэрозолдар

/

фреондар

/

ультракүлгін сәулелері

/

булар

!

Суды тазалаудың негізгі жолдары қанша категорияға бөлінеді?

/

/

/

/

/

!

Ауада родон көбейгенде ... .

/

ол жүректің соғуын жылдамдатады

 

/

мидың жұмыс істері болмау

/

бас айналуы

/

шаршау және әлсіздік

/

ойдың тынықтығы бұзылады

!

Ауада родон көбейсе ... .

/

ми және ұйқысыздық дерттерін тудырады

/

тәбетсіздік тудырады

/

ойдың тынықтығы бұзылады

/

бас айналады

/

мидың жұмыс істеуі болмайды

!

Табиғи радиактивті аэрозолдар ... пайда болады.

/

иондардың изотоптардың радиактивті ыдырауынан

/

ультракүлгін сәулелерінен

/

көміртегімен

/

фреондар пайда болғанда

/

фенолдармен

!

Жасанды радиактивті элементердің аэрозолдарынан ... пайда болады.

/

ядролық бомбаларда және басқадай термоядролық сынаулары өткізген кезде

/

радиактивті қалдықтар қалуынан

/

фреондар пайда болуынан

/

иондардың изотоптардың радиактивті ыдырауынан

/

ультаркүлгін сәулелерінен

 

!

Радиактивті элементтерді пайдаланғанда олардан көптеген ... .

/

радиактивті қалдықтар қалады

/

улы зиянды заттар шығады

/

иіссіз газдар шығады

/

ультракүлгін сәлелері пайда болады

/

фенолдар шығады

!

Табиғи және жасанды радиактивті элементтер қандай категорияға бөлінеді:

/

аэрозолдар

/

уран

/

радон газы

/

спирт

/

мұхит сулары

!

Табиғи және жасанды радиактивті элементтер неше категорияға бөлінеді?

/

/

/

/

/

!

Адамзат баласының қартаю процесі ... ең бастысы болып есептелінеді.

/

биологиялық мутагендер

/

химиялық мутагендер

/

физикалық мутагендер

 

/

мутация

/

радиоактивті элементтер

!

Арал теңізінің түбі қанша шаршы километрдей жерді алып жатыр?

/

23 мың

/

20 мың

/

18 мың

/

26 мың

/

30 мың

!

Денеміздің қанша пайызы судан тұрады?

/

50-60

/

20-30

/

70-80

/

10-20

/

60-70

!

Қажетті мөлшерде су болмаған жағдайда ... .
/

қан қоюланады

/

әлсіздік

/

бас айналуы

/

бас ауруы

/

тәбетсіздік

!

Су қан ағысы арқылы дененің барлық жеріне ... жеткізеді.

/

оттегі мен азық

/

көмірсу пен май

/

жеткізбейді

/

әлсіздік

/

тәбетсіздік

!

Су Жер ғаламшары ауданының .................. бөлігін алады.

/

75%

/

97%

/

60%

/

/

38%

!

Мұнайдың әр тоннасы қанша киллометр теңіз бетін ластайды?

/

12 шаршы

/

20 шаршы

/

18 шаршы

/

21 шаршы

/

30 шаршы

!

Қай жерде радиактивті сәулелердің ең үлкен радиоэкологиялық апаты болды?

/

Чернобыль атом электр станциясында

/

Гамильтер – трейдер такерінде

/

Гонконг аумағында

/

Семей облысында

/

Абрам ауданында

 

!

Германия суды қайдан сатып алады?

/

Швециядан

/

Германия

/

Франция

/

Ресей

/

Испания

!

Қазақстан пайдалы қазбаларының қоры бойынша әлемде нешінші орынды алады?

/

/

/

/

/

!

Д. И. Менделеевтің химиялық элементтер кестесінің 110 элементінен Қазақстанның жер қойнауында қанша элемент айқындалған?

/

/

/

/

/

!

Қазақстан Республикасының минералды-шикізат базасы қанша кен орнынан тұрады?

/

/

/

/

/

!

Қазақстанда қазіргі кезде мұнай мен газдың тек қанша кен орны барланған?

/

160 кен

/

130 кен

/

150 кен

/

120 кен

/

110 н

!

Қазақстанда өндірілетін мұнай қорлары қанша миллиард тоннаны құрайды:

/

2,7 миллиард тонна

/

3,7 миллиард тонна

/

4,6 миллиард тонна

/

5,7 миллиард тонна

/

6,5 миллиард тонна

!

Қазақстанда алтынның қаншаға жуығы елеулі кен орындары болжалынады?

/

300-ге жуық

/

200-ге жуық

/

100-ге жуық

/

400-ге жуық

/

500-ге жуық

!

Аумақта қаншадан астам көмір кен орындары бар?

 

/

100-ден астам

/

200-ден астам

/

300-ден астам

/

400-ден астам

/

500-ден астам

!

Атмосфера ... жолмен ластанады?

/

/

/

/

/

!

Табиғи шаң бөлшектері органикалық немесе бейорганикалық болуы мүмкін, олардың радиусы шамамен... .

/

10-3 – 10-4см

/

10-2 – 10-3см

/

10-1 – 10-2см

/

10-4 – 10-5см

/

10-5 – 10-6см

!

Табиғи ластағыштарға жатпайды:

/

көмір

/

улы газдар

/

мұнай

/

машиналардың жанармайлары

/

шаң

!

Жасанды атмосфералық ластаушылардың ең негізгілері ... .

/

транспорт түрлері, әсіресе машиналардың жанармайларының жану өнімдері

/

шаң

/

жануарлардың қалдықтарының шіруі

/

топан су басуы

/

түтіннен

!

1 жыл ішінде атмосфераға қанша млн тонна көміртегі тотығы түзіледі?

/

200 млн тонна

/

300 млн тонна

/

400 млн тонна

/

500 млн тонна

/

600 н тонна

!

1 жыл ішінде атмосфераға қанша миллиард тонна көмірқышқыл газы бөлінеді?

/

20 миллиард тонна

/

30 миллиард тонна

/

40 миллиард тонна

/

50 миллиард тонна

/

60 иллиард тонна

!

1 жыл ішінде атмосфераға қанша млн тонна күкірт тотығы бөлінеді?

/

150 млн тонна

/

200 млн тонна

/

250 млн тонна

/

100 млн тонна

/

300 н тонна

!

1 жыл ішінде атмосфераға қанша млн тонна азот тотығы бөлінеді?

/

53 млн тонна

/

60 млн тонна

/

45 млн тонна

/

65 млн тонна

/

35млн тонна

!

Қазақстан әлемдік масштабта қазірдің өзінде вольфрамның ірі өндірушісі болып табылады, ол оның қоры бойынша әлемде нешінші орынды алады?

/

бірінші

/

екінші

/

үшінші

/

төртінші

/

бесінші

!

Қазақстан әлемдік масштабта хром мен фосфор кендерінің қорлары бойынша ... орында.

/

екінші

/

үшінші

/

бірінші

/

төртінші

/

бесінші

 

!

Бразилия, Австралия, Канада, АҚШ, Индия, Ресей және Украйнадан кейін темір кендерінің жалпы қорлары бойынша нешінші орынды алады?

/

сегізінші

/

тоғызыншы

/

жетінші

/

бірінші

/

үшінші

!

Бүгінгі күні Қазақстанда алтын толығымен барланған?

/

/

/

/

/

!

1 жыл ішінде атмосфераға қанша ... түрлі көмірсутектер бөлінеді?

/

50 млн тонна

/

55 млн тонна

/

45 млн тонна

/

60 млн тонна

/

30 лн тонна

!

Жер қыртысындағы азоттың мөлшері қанша?

/

0,03%

/

0,02%

/

0,01%

/

0,04%

/

0,05%

!

Азоттың ауадағы салмақ үлесі қанша?

/

75,6%

/

75,4%

/

75,5%

/

75,3%

/

75,2%

!

Азоттың қайнау температурасы... .

/

1960С

/

1860С

/

1760С

/

1660С

/

1560С

!

Азоттың қайнау температурасы ... .

/

2100С

/

1100С

/

3100С

/

4100С

/

5100С

!

Азотты қай жылы және кім ашқан?

/

1772 жылы Резерфорд

 

/

1748 жылы Ломоносов

/

1863 жылы Майер

/

1871 жылы Кавендиш

/

1775 ы Лавуазье

!

Облыстың ауа бассейні қандай жолдармен ластанады:

/

табиғи және антропогендік

/

тек табиғи жолмен

/

тек антропогендік жолмен

/

шаң-тозаңмен

/

қышқылды жаңбырлармен

!

Антропогендік жолмен ластану дегеніміз не?

/

өнеркәсіптер мен көліктерден ластану

/

табиғи ластану

/

өсімдіктер мен жануарлардан ластану

/

антропогендік ластану

/

шаң –тозаңдармен ластану

!

«Маңғыстау мұнай» өндірістік бірлестігі бойынша қанша ... ластағыш заттар шығарылады.

/

110-120 мың тонна

/

110-150 мың тонна

/

110-130 мың тонна

/

110-140 мың тонна

/

110-160 ң тонна

!

1973 жылдан бері озон қабатының қалыңдығы қанша пайызға азайғанын көрсетті:

/

5 – 7

/

2 – 4

/

4 – 6

/

7 – 9

/

5 – 1

!

Қышқылды жаңбырлар топыраққа қалай әсер етеді?

/

топырақтың құрамы бұзылып, соның салдарынан егінділіктің өнімі төмендейді

/

топырақтың құрамы жақсарып, соның салдарынан егінділіктің өнімі жоғарылайды

/

қышқылды жаңбырлар топырақтың құрамын бұзбайды

/

қышқылды жаңбырлардың топыраққа пайдасы көп

/

қышқылды жаңбырлар көп жаумайды

!

Ауыр өнеркәсіп салалары:

/

машина жасау және отын энергетика кешені

/

тамақ өнеркәсібінің мекемесі

/

аяқ киім және тігін фабрикалары

/

тоқыма комбинаты

/

стадиондар, кинотеатрлар, емханалар

!

Қазақстанның оңтүстігіндегі газды аймақ ... .

/

Маңғыстау-Үстірт

/

Жайық-Каспий

/

Зайсан аңғары

/

Шу-Сарысу

/

Қаратау

!

Солтүстік Қазақстанның өнеркәсіп торабы:

/

Петропавл

/

Жезқазған

/

Балхаш

/

Теміртау

/

Қарағанды

!

Отын энергетикасында көп барланған пайдалы қазбалардың қай түрі ... .

/

көмір

/

темір

/

мұнай

/

газ

/

жанғыш тақта тас

!

Қазақстандағы ферроқорытпа зауыттары:

/

Ақсу, Ақтөбе

/

Арал, Алматы

/

Қостанай, Көкшетау

/

Жезқазған, Жезді

/

Кентау, Ақтау

!

Қара металлургяның негізгі шикізаты ... .

 

/

темір

/

шойын

/

болат

/

қорғасын

/

қорытпалар

!

Қазақстанда марганец кені .... өндіріледі.

/

Индер, Жарма

/

Мәметі-Ақадыр

/

Нарынқол-Кеген

/

Жезді, Қаражал

/

Кендірлі, Мойынқұм

!

Кеңестік Қазақстанда ауыр машина жасау ... айрықша дамыды.

/

еңбек қорларының біліктілігінің дайындығынан

/

пайдалы азбалар кен орындарын игеру үшін

/

жаңа жұмыс орындарының қажеттілігінен

/

Қазақстанның географиялы орнына байланысты

/

сол уақыттағы мемлекет басқарушылардың ерікті шешімі

!

Ауыл шаруашылығының шикізатын өңдейтін салалар ... .

/

ұрылыс, тамақ

/

қағаз, диірмен

/

жеңіл, тамақ

/

жеңіл, химия

/

химия, құрылыс

!

Қазақстанның қандай аумағында су электр станциясында энергия өндірудің ең жоғарғы үлесін береді?

/

Орталық Қазақстан

/

Шығыс Қазақстан

/

Батыс Қазақстан

/

Солт. Қазақстан

/

Оңт. Қазақстан

!

Қарағанды көмірін өндіру әдісі ... .

/

шахталы

/

фонтан

/

тунельдік

/

ашық карьер

/

насостық

!

Шымкенттің фосфор тұздарын өндіретін зауыты шикізатты ... алады.

/

Қаратаудан

/

Арқалықтан

/

Ақтөбеден

/

Павлодардан

/

Қызылордадан

!

Орталық экономикалық ауданда түсті металлургияның даму себебі?

/

түсті металлдардың кен қоры мол

/

түсті металлургия дамымаған

/

отын-энергетика базасы жақсы дамыған

/

Шығыс Қазақстанмен көршілес жағдайы

/

кен шахта машинасы шығарылады

!

Тау-кен өндірісімен байланысты қала ... .

/

Кентау, Қаратау

/

Талғар, Сарқанд

/

Павлодар, Астана

/

Қызылорда , Арал

/

Шымкент, Тараз

!

Кокстелетін көмір, темір кендері ...... қалыптастырады.

/

қара металлургияны

/

түсті металлургияны

/

отын-энергетикасын

/

химия өнеркәсібін

/

машина жасауды

!

Теміртаудағы өнеркәсіптің жетекші саласы:

/

қара металлургия

/

түсті металлургия

/

кокстелетін көмір

/

мыс өндіру

/

полиметалл өндіру

!

Қазіргі Шығыс Еуропа жазығының Қазақстан бөлігіндегі қоршаған орта ластануының негізгі көзі ... .

 

/

химиялық өнеркәсіп қалдықтары

/

мұнай-газ кен орны қалдықтары

/

мал шаруашылығының зардабы

/

Жылу электр станцияларынан ауа бассейнінің ластануы

/

ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерді екінші рет сортаңдау

!

Адамның шаруашылық іс-әрекеттерінің нәтижесінде өсімдіктері жойылған, гидрологиялық режимі мен рельефі өзгерген, топырақ жабыны бұзылып, ластанған жерлер қалай аталады?

/

бүлінген жерлер

/

құнарлы жерлер

/

құмды жерлер

/

шөлді жерлер

/

рекультивация

!

Бұзылған жерлерді қайтадан қалпына келтіру үрдісі қалай аталады?

/

рекультивация

/

бұзылған жерлер

/

құнарлы жерлер

/

шөлді жерлер

/

құмды жерлер

!

Жерді рекультивациялаудың негізгі екі сатысын атаңыз:

/

таутехникалық және биологиялық

/

биологиялық және химиялық

/

биологиялық және құнарлы

 

/

таутехникалық және химиялық

/

химиялық және құнарлы

!

Гидрометриялық және геологиялық қауіпті құблыстарға ... жатады.

/

сел, қар көшкіні, табиғат өрттері, су басу

/

құнарлы жерлер

/

бұзылған жерлер

/

жануарлар жатады

/

өсімдіктер жатады

!

Қар көшкіні дегеніміз?

/

Қар массасының төменге көшуі

/

Судың төмен қарай жылдам көшуі

/

Табиғат өрттері

/

Жер сілкінісі

/

Жердің қопарылуы

!

Жер сілкінісі дегеніміз?

/

Жердің терең қойнауындағы күштердің әсерінен беткі қыртыстың қозғаушы, жарылуы, опырылуы, көтерілуі жер асты дүмпулері

/

Қар массасының тау беткейі бойынша төмен қарай жылдам көшуі

/

Зілзала салдарынан екі химиялық заттардың жарылуы

/

Жер асты, сулардың қозғалуы

/

Судың артық мөлшерде тасуы

!

Жер сілкінісінің балы неше балмен анықталады?

/

12 балл

/

20 балл

/

25 балл

/

26 балл

/

28 балл

!

Кальций нитратының формуласы.

/

Ca(NO3)2

/

CaCl2

/

Ca(OH)2

/

CaSO4

/

Ca3(PO4)2

!

Калий нитратының формуласы.

/

KNO3

/

KCl

/

KOH

/

K2SO4

/

KCl-NaCl

!

Натрий, кальций, магний тұздарының топырақта өсiмдiктердiң өсуi мен дамуына зиянды əсер ететiн концентрацияда жинақталуын не деп атайды?

/

екiншi реттiк тұздану

/

механикалық эрозия

/

абразия

/

тұздану

/

Рекультивация

!

Жер шарының қанша бөлiгiн гидросфера алып жатыр?

/

75%

/

50%

/

25%

/

85%

/

95%

!

Теңiз суындағы ерiген тұздардың концентрациясы қандай?

/

2,5 мг-л

/

5,0 мг-л

/

7,5 мг-л

/

8,5 мг-л

/

3,5 мг-л

!

Теңiз суында кездесетiн негiзгi иондар қандай?

/

натрий, калий, хлор, бром, фтор, магний.

/

сутек, кобальт, никель, бром

/

темiр, алюминий, кальций, магний

/

күкiрт, фосфор, азот, хлор, бром

/

мырыш, көмiртек, азот, хлор, бром

!

Жер бетiлiк суларға жыл сайын қанша ақаба сулар ағызылады?

/

250 км3

/

500 км3

/

750 км3

 

/

850 км3

/

450 км3

!

Суда табиғи, не антропогендiк факторлар əсерiнен биогендi элементтердiң жинақталуы нəтижесiнде су нысандарының биологиялық өнiмдiлiгiнiң артуы не деп аталады?

/

эвтрофикация

/

өздiгiнен тазару

/

ластану

/

бiрiншi реттiк тазарту

/

екiншi реттiк тазарту

!

Суды тұндыру жəне сүзу арқылы ондағы механикалық қоспалардан тазарту қандай əдiске жатады?

/

механикалық

/

өздiгiнен тазару

/

эвтрофикация

/

химиялық

/

физикалық

!

Электролиз кезiнде ақаба сулардағы органикалық заттар ыдырап, металлдар, қышқылдар мен басқа да органикалық емес қосылыстар бөлiнiп алынады. Бұл суды тазартудың қандай əдiсi?

/

физикалық

/

өздiгiнен тазару

/

эвтрофикация

/

механикалық

/

химиялық

!

Бактериялар мен микрофаунаның тiршiлiк iс-əрекеттерiнiң нəтижесiнде жүретiн тазарту қалай аталады?

/

биологиялық

/

химиялық

/

эвтрофикация

/

механикалық

/

физикалық

!

Атмосфераның метрологиялық факторлары арқылы ластануы:

/

метрологиялық құбылыстар мен үрдістердің әсер етуінен ластануы

/

атмосфераның табиғи үрдістердің әсерінін ластануы

/

метрологиялық фактордың атмосфера ластануына әсері

/

атмосфераның ластануына қарсы шаралардың жүйесі

/

метрологиялық факторлардың үлесімен атмосфераның ластануы

!

Тұрмыста пайдалануда болған ақаба сулар кұрамында мыналар болады:

/

фенаминдер, беттік активті заттар

/

сутегі асқын тотығы

/

жауын-шашын сулары

/

тұз қышқылы

/

тac, құм, топырақ

!

Қайсысы климаттық факторға жатпайды?

/

сутекті орта

/

температура

/

жел

/

атмосфералық кысым

/

жарық

!

Табиғи ластануға жатады:

/

жер сілкінісі, су алу

/

өндіріс каддықтары

/

шулық ластану

/

атомдық станциялар шыгандары

/

химиялық ластану

!

Төменде аталған факторлардан абиотикалық факторларды атаңыз:

/

ылғалдылық, жарық, температура

/

ағзалардың бір-біріне әсері

/

симбиоз

/

батпақты құрғату

/

ормандарды кесу

!

Атмосфераның жерге жақын қабатының температурасы, оның

кұрамындағы комірқышқыл газы мен кейбір басқа газдардың болуынан жоғарылауын қалай атайды?

/

парниктік эффект

/

қышқылдық жаңбырлар

/

ауа ортасының қарсылығы

/

антроиогенді күйзеліс

/

энергетикалық күйзеліс

!

Қоршаған ортаның химиялық ластануы ... .

/

ауыр металдар, пестицидтер, пластмасса

/

ауыр металдар, гендік инженерия

/

жылулық, шу, радиоактивті, электромагнита

/

жылулық, микробиологиялық

/

биогенді, микробиологиялық, гендік инженерия

!

Атмосфераның ассимилициялық потенциалы ... .

/

ластаушыларды залалсыздандыруы

/

ластаушы қосындылары

/

атмосфераның өздігінен қозғалуы

/

табиғат сапасы, құрамы

/

ауа массасының қасиеттері

!

Атмосфераны қорғаудың әлеуметтік нәтижелері:

/

халықтың денсаулығының жақсаруы

/

табиғи ортаның тазаруы

/

өндіріс шығындарының қысқаруы

/

атмосфера қорғау шығындарының үнемі

/

табиғи ортаға зияннын азаюы

!

Атмосфералық ауаның химиялық құрамы ... .

/

78,08% азот, 20,94% оттегі, 0.93% аргон

/

65% азот, 14% оттегі, 0,03% аргон

/

24% азот, 52% оттегі, 2,6% аргон

/

50% азот, 27,25% оттегі, 1,2% аргон

/

21% азот, 79% оттегі

!

Атмосфераның ассимилициялық потенциалы ... .

/

ластаушыларды залалсыздандыруы

/

ластаушы қосындылары

/

атмосфераның өздігінен қозғалуы

/

табиғат сапасы, құрамы

/

ауа массасының қасиеттері

!

Негізгі парникті газға қандай газ жатады?

/

көмір қышқыл газы

/

күкірт дитотығы

/

метан

/

көміртегі (II) тотығы

/

озон

!

Озон қабатының қалыңдығы канша?

/

2-3 мм

/

2-3 м

/

2-3 км

/

10 км

/

10 м

!

Озон қабатының жұқаруына әсер ететін заттарды атаңыз.

/

фреондар

/

су булары

/

механикалық майда бөлшектер

/

ғарыштан түскен заттар

/

шаң-тозаң

!

Қоршаған ортаның физикалық ластануы ... .

/

жылулық, шу, радиоактивті, электромагнитті

/

ауыр металдар, гендік инженерия

/

биогенді, микробиологиялық, гендік инженерия

/

ауыр металдар, пестицидтер, пластмасса

/

жылулық, микробиологиялық

!

ҚР-ның экологиялық жағдайдың төмендеуі, табиғи ортаның

дегидрациялау үрдісі келесі әлеуметтік мәселенің пайда болуына алып келді.

/

халықтың ауруы мен өлімінің жоғарылауы

/

атмосфералық ауа, ауыз су сапасының төмендеуі

/

қала тұрғындары санының артуы мен қаланың өсуі

/

радиоактивті қалдықтарды көму

/

шөлдену, жел эрозиясы

!

Тұрмыста пайдалануда болған ақаба сулар құрамында мыналар

болады:

/

фенаминдер, беттік активті заттар

/

тұз қышқылы

/

тac, құм, топырақ.

/

сутегі асқын тотығы

/

жауын-шашын сулары

!

Реакция ортасының сан мәнi ....

/

1-ден 14- ке дейiнгi аралықта болады

/

1-ден 15- ке дейiнгi аралықта болады

/

1-ден 13- ке дейiнгi аралықта болады

/

2-ден 14- ке дейiнгi аралықта болады

/

2-ден 15- ке дейiнгi аралықта болады

!

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...