Главная Обратная связь

Дисциплины:


Галицький економічний вісник,№1 (26),2013. короткостроковому періоді, розробляючи та проводячи заходи стратегічного й тактичного планування
 

 

короткостроковому періоді, розробляючи та проводячи заходи стратегічного й тактичного планування.

 

Предметом маркетингового плануванняє вивчення можливостей використання впрактичній діяльності маркетингових прогнозів, проектів програм і планів, розробка методології та методики розв’язання різноманітних проблем маркетингового планування, а також організації його розробки і здійснення.

 

Об’єктом маркетингового плануванняє діяльність господарюючих суб’єктів з позиціїїх діяльності, що пов’язує суб’єкта із структурами в зовнішньому середовищі та щодо використання, купівлі, продажу, впливу на продукцію та послуги. Щоразу, коли обговорюється, що запропонувати, кому, коли, де, як і за якою ціною – відбувається маркетинговий процес.

 

План маркетингу– це письмовий документ чи проект, який описує впровадження чиконтроль маркетингової діяльності підприємства, що пов’язана із конкретною маркетинговою стратегією.

 

У всіх сферах і на всіх рівнях організації та здійснення діяльності підприємства потрібна підготовка та впорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які повинні забезпечувати виробництво та реалізацію продукції, що задовольняє наявний попит і перспективні потреби покупців [1, с.173].

 

Функції підготовки, обґрунтування, реалізації таких рішень в системі управління є складовими елементами процесу планування.

 

Планування як процес розробки плану – безперервний пошук і використання нових шляхів і способів вдосконалення діяльності підприємства в постійно змінюючи умовах ринкових відносин.

 

В цілому планування – це процес формування мети діяльності підприємства, визначення пріоритетів, засобів і методів її досягнення, на основі виявлення комплексу знань і робіт, а також впровадження ефективних методів, способів, ресурсів, необхідних для виконання конкретних завдань у встановлені терміни.

 

Планування- процес, який спрямований на ухвалення рішення про те, що необхіднозробити. Планування буде не ефективним, якщо не визначена його значущість і не встановлена процедура його здійснення. Проте за сучасних умов не можна повністю гарантувати успішність планів, тому потрібно бути готовим до їх коректування у разі зміни кон'юнктури.

 

Сам процес планування є систематичним підходом до вирішення таких питань:

 

де підприємство знаходиться зараз; яке його майбутнє; куди підприємство хоче прийти;

 

яким чином це зробити; скільки це коштуватиме; яка ймовірність успіху.

 

Хоча процес планування припускає певну послідовність кроків, що перетворює планування на систематичну і логічну процедуру, але цього недостатньо. Необхідно враховувати суб'єктивність під час ухвалення рішень, що підривають стратегічне мислення визнавати політичний характер планування. У плануванні необхідно дотримуватися таких етапів: 

розробка орієнтирів діяльності для даного ринку; огляд ринку та аналіз ситуації; інтерпретація зібраних даних; визначення розриву в плануванні;

 

діагностика проблеми; стратегічний вибір;

оцінка стратегії і вибір однієї з них; планування на непередбачені обставини.

 

Кожне підприємство, плануючи свою діяльність, здійснює вищезгадані кроки. Процес планування є раціональною функцією, систематичний підхід до обдумування того, який напрям дій прийняти, це краще, ніж просто реакція та імпровізація у відповідь на події. Процес планування має на увазі постійну роботу над цілями, пошук рішень і неупереджену оцінку фактів для кожного даного варіанта.


 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...