Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми мікро- та макро економіки України
 

 

виконання плану маркетингу. Іншими словами, програма маркетингу – це сукупність заходів, які повинні бути здійснити ті чи інші служби підприємства, щоб з допомогою вибраних стратегій можна було досягнути цілі маркетингового плану. Без знань сегментів покупців, тенденцій і конкурентів маркетингова програма буде не чіткою і ненаправленою.

 

Зрозуміло потрібно розрахувати витрати на впровадження такої програми і обґрунтувати їх. З такою ціллю і складаються прогнози збуту, на основі яких визначаються можливі майбутні доходи.

 

Важливою складовою плану маркетингу є бюджет маркетингу. Він відображає прогнозовані величини доходів, витрат і прибутку. Величина доходу обґрунтовується з точки зору прогнозних значень обсягу продажу і цін. Витрати визначаються як сума витрат виробництва, товаропросування та маркетингу.

 

Виходячи із охарактеризованого вище процесу, можна зазначити, що цілі маркетингового планування досягаються за участю вирішення комплексу завдань, до яких відносяться:

 

1. Вивчення факторів зовнішнього середовища та кон’юнктури ринку.

 

2. Аналіз стану внутрішнього середовища маркетингу фірми.

3. Аналіз ризиків і загроз підприємництва.

4. Економічне обґрунтування концепції і стратегій функціонування.

 

5. Розробка плану маркетингу.

6. Формування плану виробництва і постачання ресурсами.

 

7. Розрахунок очікуваних фінансових результатів.

 

8. Розробка тактичних заходів реалізації вибраної стратегії й обґрунтування джерел їх фінансування.

 

9. Розробка конкретних заходів для від слідкування витрат і результатів, які складають програму контролінгу.

 

Метою маркетингового планування є виявлення і створення конкурентних переваг. Досягнення її можливе при дотриманні таких основних принципів (табл.1).

 

Необхідність систематичного планування маркетингу випливає із наступних причини [1, с.177]:

 

- нестійкість, постійні зміни факторів оточуючого середовища, що відображається на кон’юнктурі ринку;

 

- ріст значимості і ефективності маркетингової політики в системі прийняття підприємницьких рішень;

 

- складність узгодження і впорядкування заходів підприємства при формуванні стратегії поведінки на ринку;

 

- ріст числа і потужності створюваних підприємств, які потребують маркетингової концепції управління;

 

- нестабільність соціальної, правової і економічної інформації;

 

- постійний ріст числа інновацій і нововведень;

- непропорційний ріст затрат на маркетинг;

 

- можливість зниження підприємницького ризику.Планування в маркетингу вирішує наступні основні завдання:

 

- визначає цілі, основні принципи і критерії оцінки самого процесу планування (наприклад, диференціація товарів в залежності від вибраних сегментів ринку, комплексне планування ринкової стратегії, визначення обсягів і строків фінансування в залежності від маркетингових цілей);

 

    Таблиця 1
  Принципи маркетингового планування
       
Принцип   Характеристика принципу  
Системність   При планування потрібно враховувати взаємозв’язки між  
    структурними підрозділами, їх специфічні властивості  
Комплексність   При здійсненні планування потрібно охоплювати окремою  
    стратегією всі аспекти маркетингової діяльності  
    підприємства  

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...