Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми мікро- та макро економіки України. За точністю і глибиною розробки плану: укрупнений (загальний), глобальний,детальний
 

 

За точністю і глибиною розробки плану: укрупнений (загальний), глобальний,детальний.

 

За ціллю планування маркетингу: план розробки проекту, план організаціїуправління, план розробки нового продукту і т.д.

 

За способом розробки плану: план цілей маркетингу, план цінової політики,план товарної політики, план маркетингових комунікацій, план контролю маркетингу, план реалізації товару і т.д.

 

За структурою: повний (включає всі можливі розділи плану); базисний(присвячений окремим ринкам, окремим товарам, тому тут дані про прибутки та збитки, якправило не наводяться і використовується структура більш загального характеру); план змін у часі (оцінює поточні ринкові позиції, використовується як перший етап у підготовці повного плану маркетингу для різних товарів, щоб вирішити, які з них володіють найпривабливішими перспективами); план для нового товару (включає маркетингові дослідження щодо нового товару, виходячи із розмірів ринку, конкуренції, бюджету).

 

За способом складання – централізовані (лідером розробок є вище керівництво,яке представляє плани для нижчих ланок) і децентралізовані (плани розробляють нижчі ланки для затвердження вищим керівництвом).

 

Варто зауважити, що уніфікованого плану маркетингу, який би підходив до всіх типів підприємств не існує. В різних підприємствах планування маркетингу здійснюється по-різному. Це стосується і змісту плану, і горизонту планування, послідовності розробки, організації планування. Так, інколи план маркетингу є дещо розширеним планом діяльності відділу збуту,

 

в іншій ситуації – може будуватися на широкому розгляді стратегії бізнесу, що тягне за собою розробку інтегрального плану, що включає всі ринки та продукти підприємства. Що стосується малих підприємств, то вони взагалі можуть не складати план маркетингу. Єдиним плановим документом для таких підприємств є бізнес-план, який буде включати розширено окремі напрямки їх розвитку, в тому числі і план маркетингу. В цьому плані дається інформація про ринкові сегменти, їх місткість, ринкову частку, наводяться характеристики споживачів і конкурентів, описуються «бар’єри» входження в ринок, формуються стратегії маркетингу, прогнозуються обсяги збуту та ін..

 

Більшість виробничих компаній розробляють окремі планові документи для кожного основного продукту (або групи однорідних продуктів – продуктової лінії). Особливо це стосується споживчих товарів. Таким чином, можуть одночасно реалізовуватись кілька маркетингових планів. Хоча ці плани чисто механічно можуть бути зведені в одну книгу планових документів. Деякі компанії розробляють єдиний інтегральний план маркетингової діяльності, який включає всі продукти. 

В одних компаніях використовується трьох - чи п’ятилітній цикл планування, в інших він дорівнює шести місяцям. Частіше всього застосовується така схема: планування проводиться щорічно, але з орієнтацією на наступні три роки. План маркетингу при цьому складається із детальних рекомендацій на наступні два роки із екстраполяцією на третій. Дальше аналіз і плани кожен рік доповнюються оновленою інформацією і коректуються. Ключові рекомендації, об’єднані в план, представляються потім вищому керівництву організації.

 

Висновки.Таким чином, можна стверджувати, що планування маркетингу маєвідношення до наступного:

 

- обслуговування найбільш вигідних цільових покупців; - завоювання нових покупців, - розширення ринків, - переваги над конкурентами;

 

- вивчення тенденцій розвитку ринку; - максимізація доходів;

 

- найбільш вигідне використання ресурсів; - мінімізація загроз;

 

- визначення сильних і слабких сторін компанії.

 

Ключем до успішної діяльності в сучасних ринкових умовах є розробка і впровадження маркетингового планування в діяльності вітчизняних підприємств.


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...