Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття “туризм”, парадигма значеньТуризм - основне поняття турізмології, яке відрізняється багатогранністю внутрішньої природи. Сутність будь-якого явища відбивається в його визначенні. Складність такого соціально - економічного явища, як туризм, характеризується існуванням великої кількості визначень, котрі доопрацьовуються і вдосконалюються.

Туризм походить від французького "tourisme" (прогулянка, подорож) - це подорожі у вільний час, пов'язані з виїздом за межі постійного проживання; один з видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурними, розважальними цілями.

У 1954 році ООН було прийнято визначення туризму як активного відпочинку за межами постійного місця проживання, який впливає на зміцнення здоров'я, фізичний розвиток людини.

У 1993 р. статистична комісія ООН дала таке визначення: "Туризм - це діяльність осіб, які подорожують і здійснюють перебування в місцях, які знаходяться за межами їх звичайного середовища в період до одного року з метою відпочинку, з діловими та іншими цілями".

У Законі України "Про внесення змін до Закону України" Про туризм "від18 листопада 2003 р. поняття" туризм "трактується так:" ... тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання з оздоровчими, пізнавальними, професійно-діловими або іншими цілями без заняття оплачуваною діяльністю в місці перебування ". [13]

У Законі РФ "Про основи туристичної діяльності" визначено, що туризм - це тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та людей без громадянства з постійного місця проживання з оздоровчими, пізнавальними, професійно - діловими, спортивними, релігійними та іншими цілями без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.

Багатогранність природи туризму проявляється у великій парадигмі цього поняття, оскільки туризм - це:

- Виробництво та реалізація турпослуг і товарів різними організаціями, які володіють або користуються туристичними ресурсами або використовують їх;

- Діяльність людей з обслуговування осіб, які тимчасово перебувають поза межами постійного місця проживання;

- Це діяльність людей, які мандрують і відвідують місця поза звичного місця перебування терміном не більш 1 року;

- Це популярна форма відпочинку, дозвілля, пізнання рідного краю;

- Вид подорожі;

- Форма виховання;

- Сегмент ринку, на якому взаємодіють підприємства традиційних галузей з пропозицією комплексного турпродукту.

Важливими для теорії та практики туризму є такі поняття:

туристична діяльність - діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог законодавства;екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями тощо;

туристичні ресурси - сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста;

суб'єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, які зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг;

туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів;

туристичні послуги - послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів;

туристичний продукт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...