Главная Обратная связь

Дисциплины:


Функції туризму у сучасному світі (економічна, політична, соціальна, культурологічна, екологічна)Рекреаційна функція туризму (з лат. - Відновлення) полягає в:

- Сприяння відновленню сил і працездатності людини і відповідно психо-фізіологічних ресурсів суспіль-ства;

- Повноцінному активному відпочинку, зміцненні здоров'я населення, затвердження здорового способу життя;

- Лікуванні та профілактиці багатьох захворювань за допомогою природно-кліматичних факторів і досягнень медицини.

Соціальна функція туризму полягає, насамперед, у збільшенні зайнятості та підвищенні життєвого рівня місцевого населення (див. табл.1.3). Це одна з небагатьох сфер праці, де кількість робітників постійно зростає, в наш час в ній зайнято 30-40 млн. осіб.

Позитивним є те, що туризм сприяє зайнятості найменш соціально захищених верств населення - молоді, жінок, пенсіонерів.

 

Соціальний ефект від туризму виражається в організації дозвілля населення, раціоналізації вільного часу, згладжуванні розбіжностей та попередження конфліктів у суспільстві, формуванні та підвищенні культурного рівня, поширенні культурних цінностей і створенні нових.

Туризм збагачує соціальну інфраструктуру, стимулює розвиток науки, освіти, спорту, медицини, закладів культури та творчих колективів.

Туризм є політикою і предметом політики, він забезпечує міжрегіональне співробітництво країн і народів. Це визначальний фактор соціальної та культурної інтеграції. Як прояв та інструмент зростаючого культурної взаємодії, уподібнення укладу і способу життя, туризм сприяє зміцненню єдності суспільства, допомагає включити в нього тих, хто в іншому випадку міг би залишитися на самоті. Оскільки туризм передбачає зустрічі та діалог між "гостями" і "господарями", він поглиблює знання людей і народів один про одного, їх взаєморозуміння.

Туризм є екологічно найчистішим видом природокористування. Вся його сутність спрямована на захист навколишнього середовища, яку необхідно зберігати для привернення туристів.

З економічної точки зору, туризм стимулює від 30 до 50 галузей господарства, оскільки тісно пов'язаний з транспортом, сферою послуг, харчуванням, впливає на роботу підприємств торгівлі, зв'язку, комунальних служб, закладів культури, охорони здоров'я, спорту і фізкультури тощо. Інтерес підприємців до туризму зумовлений рядом факторів. По-перше, для того, щоб почати займатися туристичним бізнесом, не потрібно занадто великих інвестицій. По-друге, на туристичному ринку повністю успішно взаємодіють великі, середні і малі фірми. І при цьому даний вид бізнесу дозволяє швидко обертати капітал, а також (у сфері міжнародного туризму) мати вигоди за рахунок валютних операцій.

Держава, беручи туриста, продає йому місцеві послуги та товари, створює робочі місця для своїх громадян, отримує величезні прибутки від ввезення валюти і збільшує обсяги податків і зборів. У багатьох країнах туризм є найбільш прибутковим видом економічної діяльності: так, США щорічно заробляє на туризмі 60,4 млрд. дол., Франція - 30, Іспанія - 21. Загалом об'єми валютних надходжень від туризму в світі виросли в 144 рази з 1950 по 1995 роки.Туризм характеризується системою економічних показників, які в різних державах змінюються залежно від принципів оцінки господарської діяльності,:

- Кількість місць в засобах розміщення;

- Кількість місць на душу населення;

- Кількість туристів, які відвідали дану місцевість, місто, країну;

- Тривалість перебування туристів в даній місцевості, місті, країні;

- Сумарні грошові надходження від туристів;

- Надходження від туристів в розрахунку на душу населення;

- Кількість прямо і опосередковано зайнятих в обслуговуванні туристів;

- Доля надходжень від туризму в платіжному балансі країни.

Гуманітарне значення туризму полягає в:

- Розвитку творчого потенціалу особистості, розширення її пізнавальних горизонтів, придбанні нових знань;

- Знайомстві з історією та культурою своєї батьківщини та інших народів;

- Спрямованості на зміцнення миру і дружби, добросусідських відносин між людьми та країнами;

- Важливою формою виховання молоді, розширення її кругозору, загартуванню здоров'я і характеру, попередження негативних явищ.

Саме на гуманітарне значення туризму вказує трактування цього поняття, в Глобальному етичному кодексі туризму, прийнятому СОТ в 1999 році. У ньому зазначено: "Туризм - діяльність, яка найчастіше асоціюється з відпочинком, дозвіллям, спортом і спілкуванням з культурою і природою, він повинен плануватися і практикуватися як привілейоване засіб індивідуального і колективного удосконалення; туризм пов'язаний з духовним розкріпаченням, він стає унікальним фактором самоосвіти , терпимості і пізнання різниці між народами і розмаїтістю їх культур. У всіх видах туристичної діяльності необхідно дотримуватися рівності чоловіків і жінок; туризм має сприяти забезпеченню прав людини і особливо специфічних прав найменш захищених груп населення, зокрема, дітей, літніх людей та інвалідів, етнічних меншин ".

 

5. Діалектичність природи туризму. Позитивні та негативні наслідки розвитку туризму

Туризм є багатостороннім за самою своєю природою.

По-перше, туризм - це діяльність особистості щодо відвідування місць, що відрізняються від постійного проживання, по-друге, це діяльність суб'єктів підприємницької діяльності щодо забезпечення цієї подорожі.

Туризм - це система, елементами якої є: туристичні фірми, заклади розміщення та харчування, індустрія розваг, транспорт, комп'ютерні мережі, інфраструктура, гостинність, свобода перетину кордонів, якість товарів і послуг, включно з продуктами харчування та охороною здоров'я. В якості важливих складових виступають стан природного середовища, підготовка персоналу, здатність бізнесу адаптуватися до вимог мандрівників, ефективність громадських служб, безпеку туристів. Відсутність будь-якої з цих складових завдає втрат туризму в цілому. Саме ця багатосторонність, а також пов'язані з нею труднощі зумовлюють вразливість туризму: чутливість до зовнішніх потрясінь: воєн, тероризму, розвалу транспортної інфраструктури, істотних соціальних змін і природних катаклізмів.

Дуалізм природи туризму проявляється в його уразливості і стійкості. Уразливість туризму може виявитися перебільшеною або ірраціональної, як, наприклад, в 1991 році під час війни в Перській Затоці або трагічних подій 11 вересня 2001 р. в США, коли, в результаті безпідставних звинувачень, туристичні центри в країнах арабського та ісламського світу, які були учасниками конфлікту, стали його прямими жертвами. Парадоксально те, що при своїй уразливості туризм є надзвичайно стійким. Наочним підтвердженням цієї подвійної природи може бути останній період. У 2001 році вперше з часів Другої світової війни було зареєстровано суттєве зниження кількості міжнародних відвідувань (0,6%). Після небувалого злету в 2000 році - "році тисячоліття" - нинішня ситуація пояснюється збігом двох чинників. Перший фактор, важливість якого не можна недооцінювати, - це послаблення економік країн, з яких походять більшість туристичних потоків,: США, Японії, Німеччини. Другий фактор, безперечно, пов'язаний із жахливою трагедією 11 вересня і її надзвичайним впливом на засоби масової інформації.

Проте вже в середині 2002 року спостерігалося поступове поліпшення ситуації, принаймні в Європі, Африці, Західному Середземномор'ї, в Карибському регіоні.

Дуалізм природи туризму полягає в одночасній потреби в його контрольованості та розвитку. Суспільство, в цілому, страждає від неконтрольованого туризму. Так, міжнародний авіатранспорт відчуває значні проблеми від перевантаження повітряного простору та аеропортів в результаті як швидкого зростання обсягу перевезень, так і неконтрольованого управління.

Зовнішнє середовище і спільноти місцевих жителів вже страждають від анархічного розвитку елементів туристичної інфраструктури та невиваженою експлуатації туристичних центрів центрів. У той час, як тиск туристів на рекреаційні центри росте, все помітніше стають ознаки громадського незадоволення. Легко уявити собі здебільшого нестерпні наслідки того, що потрійний зростання потоків перевезень за період 1995-2020 років, що прогнозує СОТ, без належного контролю може призвести до шокового стану суспільства. Непосильний тиск на природне середовище, незахищені берегові і гірські ділянки, величезна перенаселення міських центрів, перевантаження місць туристського інтересу до історичних пам'яток, невідповідно транспортна інфраструктура, громадські служби і сфера послуг, підвищення попиту на водень і енергетичні ресурси, що суперечить потребам місцевого населення, застарілі системи навчання, загроза для місцевих культур і традицій - ось можливі наслідки неконтрольованого розвитку туризму. Серйозний ризик, пов'язаний з поширенням туризму, вимагає вжити заходів що регулюють його зростання, планування, розвитку та безкомпромісної боротьби зі зловживаннями, які, на жаль, незмінно мають місце при неозорому просуванню вперед.

Разом з тим, надзвичайно плідний потенціал зростання туристичної сфери на тлі глобальної ринкової економіки та вільної торгівлі повністю гарантують ліквідацію перепон, які гальмують поширення туризму.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...