Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні категорії осіб, що перебувають у подорожі. Поняття „турист”: необхідні та достатні ознаки. Права і обов’язки туристівБез туриста немає туризму. Однак підрахунок кількості туристів, виділення їх із загальної кількості подорожуючих - складна наукова і практична проблема. Згідно з методикою, запропонованою СОТ для обчислення кількості туристів, всі мандрівники поділяються на дві категорії: відвідувачі та інші мандрівники (див. табл. 2.1).

У міжнародній практиці до відвідувачів відносять особи, які тимчасово і добровільно змінили місце проживання з будь, - якою метою, крім діяльності, яка винагороджується в місці тимчасового перебування. Вони складають область туристичної статистики.

У 1963 р. Конференція Організації Об'єднаних Націй з міжнародного туризму, що проходила в Римі, рекомендувала для вивчення Статистичної комісією ООН повне визначення поняття «турист». Це визначення містило в собі поняття «відвідувач» - людина, яка відвідує місцевість поза місця проживання постійного або за межами своєї країни проживання з будь-якою метою, крім заняття прибутковою діяльністю.

Відповідно виділяють дві категорії відвідувачів:

1. Турист - тимчасовий відвідувач, який залишається в країні як мінімум 24 год. і мають за мету свого перебування в країні такі цілі,: відпочинок, лікування, паломництво, спорт, ділові поїздки, відвідування родичів.

2. Екскурсант - тимчасовий відвідувач, який перебуває в країні менше 24 годин.

Оскільки поняття турист є одним з основних у турізмології, наведемо кілька визначень з різних джерел.

Закон України "Про внесення змін до Закону України" Про туризм "визначає:" Турист "- особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін ".

Великий Глосарій туристичних термінів під редакцією М. Б.Біржакова трактує поняття "турист" як "... громадянина країни, іноземного громадянина або особи без громадянства, яка відвідує країну або місце тимчасового перебування з оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою, спортивною або релігійної метою без заняття оплачуваною діяльністю з місцевих джерелах в період від 24 годин до 6 місяців (183 дні) або здійснює не менше однієї ночівлі ". [7]

Туристичний термінологічний словник І.В. Зоріна і В.А. Квартальнова визначає туриста за тими ж ознаками, що і попередній автор, виділяє туристів міжнародних - громадян, які здійснюють подорожі поза країни постійного місця проживання, і, врахованих в статистиці СОТ, і туристів соціальних - споживачів соціального турпродукту.У словнику-довіднику за редакцією проф. Л. П. Вороночной відмічено, що сучасні визначення туриста грунтуються на рекомендаціях Римської конференції ООН з міжнародного туризму 1963 року. До туристів також відносять "відвідувачів, в т.ч. і екіпажі транспортних засобів, які здійснюють хоча б одну ночівлю в засобах розміщення країни відвідування". [32]

У словнику-довіднику В.К.Федорченка окремо дано визначення поняття внутрішнього та іноземного туриста. "Внутрішній турист - особа, яка перебуває щонайменше одну ніч у місці, яке відрізняється від її звичайного середовища, але в країні проживання; метою подорожі можуть бути: розваги, відпочинок, активні заняття спортом, відвідування друзів і родичів, професійні зустрічі, бізнес , навчання, паломництво, зміцнення здоров'я. Іноземний турист - особа, яка набула тур, тимчасовий відвідувач, який здійснює подорож до іншої країни з будь-Якою метою, за винятком діяльності, яка оплачується, за умови перебування в іншій країні не менше 24 год. , але більше одного року ". [36]

Цілком очевидно, що дане поняття відчуває вплив економічних, політичних, соціальних, культурних чинників, певною мірою залежить від традицій наукової школи.

На нашу думку, основними визначальними моментами поняття "турист" є:

1. Турист - це споживач туру, туристичного продукту, туристичних послуг, отже він попадає під дію Закон України "Про захист прав споживачів" та відповідних підзаконних актів.

2. Турист - це тимчасовий відвідувач місцевості (населеного пункту, території, країни) незалежно від громадянства, раси, національності, релігії, статі.

3. Турист знаходиться на місці від 24 годин до 1 року і здійснює, як мінімум, одну ночівлю в колективних або індивідуальних засобах розміщення. Умовно вважають, що людина через 24 години має відпочити, тобто купити ночівлю, послугу розміщення.

4. Турист подорожує з метою відпочинку, задоволення, пізнавальними, діловими, лікувальними або іншими цілями, які не суперечать чинному законодавству країни перебування.

5. Турист не займається діяльністю, яка фінансується з місцевого джерела. Тобто він повинен залишити гроші в туристичному центрі, а не вивезти їх, створити робоче місце, а не зайняти його.

До категорії відвідувачів не включають:

- Осіб, які здійснюють подорожі в межах постійного місця перебування (прикордонних робітників, осіб, які здійснюють переїзди між будинком і роботою, осіб, які подорожують поблизу місця проживання);

- Осіб, які змінюють постійне місце проживання (емігрантів, осіб, які виїжджають на ПМП);

- Осіб без певного місця проживання (кочівників, бродяг, біженців);

- Осіб, які прямують до місця роботи;

- Осіб, яких не включають в турстатістікі за традицією

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...