Главная Обратная связь

Дисциплины:


Туризм як феномен ХХ століттяЗ розвитком індустріального суспільства, поліпшенням шляхів спо-лучанин, поширенням авто-і авіатранспорту (у 1903 роцібраті Райт винайшли аероплан), туризм піднімається на вищий щабель, починає складатися сучасна туристична сфера зі своєю структурою, матеріально-технічною базою, методами роботи та органами управління . Лише в XX ст. середні класи суспільства стали споживачами туристичних послуг.

До другої світової війни розвиток туризму визначається як масово-комерційний, для якого характерні невибагливість і невисокий рівень послуг, стандартність їх набору, уніфікованість за асортиментом, ціною.

Справжнім зоряним часом для туризму стала друга половина XX в. Сам тоді туризм увійшов у повсякденне життя сотень мільйонів людей на планеті. Попит на туристичні послуги стимулював швидкий розвиток туристичної галузі в багатьох країнах. До бюджетам країн з розгалуженою інфраструктурою залучалися величезні валютні надходження, було створено багато робочих місць у сфері обслуговування туристів. Все це сприяло економічному піднесенню країн, для яких туризм став одним з головних джерел прибутку. У XX ст. туризм придбав величезне значення і як соціально-культурне явище. За допомогою подорожей, подорожей, походів та екскурсій люди краще пізнають свій край, його особли-вості, пам'ятки історії тощо. Міжнародний туризм, який приваблює мільйони людей (у 2000 р. на планеті подорожувало 700 млн. чол.), Не тільки підносить їх культурний рівень, а й сприяє налагодженню взаєморозуміння і довіри між країнами і народами, допомагає їм жити в мирі та злагоді. У розвинених країнах світу туризм став одним із проявів способу життя цілих суспільних верств.

Глобальне розвиток туризму в ХХ ст., Поширення туристичних зв'язків і маршрутів за межі національних кордонів, перетворення туризму в міжнародну індустрію вимагає міжнародного керівництва його діяльністю.

З цією метою були створені і продовжують створюватися міжнародні туристичні організації. Вони визначають основні напрямки розвитку індустрії туризму в світі, розробляють основні принципи туристичної діяльності, встановлюють міжнародні норми і стандарти, сприяють співпраці країн у сфері туризму.

У даний час існує більше 200 міжнародних туристичних організацій різного рівня і профілю. Це асоціації, групи асоціацій, союзи, федерації, комітети, бюро, комісії, ради, центри й інститути.

Міжнародні туристичні організації поділяють на такі основні групи:

1) світу загального характеру;

2) світу галузевого характеру;

3) регіональні загального характеру;

4) регіональні галузевого характеру;

5) спеціалізовані;

6) особливі.До світових туристичним організаціям загального характеру відносять: Всесвітню Туристичну Організацію (ВТО), Всесвітня рада з подорожей і туризму, Міжнародну асоціацію світового туризму та ін У турістічнму бізнесі та підприємництві діють такі світові міжнародні організації, як Всесвітня федерація туристичних агентств, Всесвітня федерація асоціацій туристських агентств та інші подібні організації.

Група світових організацій галузевого характеру включає Міжнародну федерацію журналістів та письменників, що висвітлює питання туризму, Міжнародну асоціацію документації та інформації в галузі культури і туризму, Всесвітню асоціацію професійного навчання в галузі туризму, Асоціацію досліджень в галузі туризму і подорожей, Міжнародний клуб гідів, Міжнародний союз охорони природи та ресурсів і величезна кількість інших організацій.

Цілями і завданнями світових міжнародних туристичних організацій загального характеру є:

- Визначення напрямів розвитку світового туризму в цілому і вирішення проблем, які неминуче виникають в ході цього розвитку;

- Практичне сприяння країнам - членам своїх організацій в просуванні національного туристичного продукту;

- Стимулювання економічного розвитку країн-учасників, захист навколишнього середовища, збереження культурної спадщини народів сприяння миру і взаєморозумінню між народами.

Багато організацій є міжурядовими, що дозволяє вирішувати завдання туристичного розвитку на рівні державних міністерств і відомств, знаходити висвітлення міжнародних ініціатив у державній політиці країн.

Міжнародній туристичній організацією загального характеру є Всесвітня Туристична Організація (ВТО), яка сьогодні найвідоміша і найбільш визнана у світі. Вона була створена за участю Організації Об'єднаних Націй (ООН) на основі Міжнародного союзу офіційних туристичних організацій (МСОТО) 2 січня в 1975 р. СОТ - міжурядова організація. У її складі 138 тримав - постійних та асоційованих членів, а також понад 350 приєднаних, серед яких,: національні урядові організації; туристичні асоціації; приватні компанії, в тому числі авіакомпанії, туроператори, готельні та ресторанні асоціації; навчальні заклади туристичного профілю. Штаб-квартира СОТ знаходиться в Мадриді (Іспанія).

Статут СОТ було прийнято 27 вересня 1975. Починаючи з 1980 року, ця дата відзначається як Всесвітній день туризму. Щорічно Всесвітній день туризму проводиться під певним девізом. Кожні чотири роки СОТ скликає Генеральні асамблеї СОТ.

Основними цілями Всесвітньої Туристичної Організації є:

• прискорення та сприяння розвитку туризму як найважливішого засобу миру і взаєморозуміння між народами, економічного розвитку та процвітання, міжнародної торгівлі, поваги і дотримання прав і свобод людини.

• співпраця в ім'я розвитку, тобто розширення та поглиблення співробітництва в галузі туризму з метою розвитку країн і регіонів світу; створення робочих місць, формування інфраструктури, отримання доходів від туристичної діяльності, що особливо важливо для слаборозвинених країн і регіонів;

• розвиток гуманітарних ресурсів, тобто удосконалення якості та професійної підготовки туристичних кадрів; формування і поширення єдиних міжнародних стандартів якості туристичного обслуговування з урахуванням національної специфіки;

• охорона навколишнього середовища та планування, розробка та реалізація заходів щодо його захисту та раціонального використання; облік, з одного боку, посилення позитивного впливу туризму на збереження і сприятливий розвиток природною і культурного середовища туристичних центрів, з іншого, - зменшення негативного впливу туризму на навколишнє середовище, а також планування та фінансування відповідних заходів;

• якість туристичного продукту, тобто підвищення якості туристичного обслуговування, поліпшення асортименту туристичних послуг та безпеки подорожей;

• статистика і маркетингові дослідження, тобто вивчення туристичного ринку; збір, аналіз та систематизація статистичних даних; прогнозування розвитку туризму у світі; уніфікаця всієї системи міжнародної туристичної статистики, складання прогнозів туристичного розвитку по країнах і регіонах;

• комунікація та документація, тобто забезпечення зв'язків між країнами і регіонами, які беруть участь у туристичному розвитку; розробка та розповсюдження туристичної документації, розширення і полегшення практичних шляхів взаємозв'язків між учасниками туристських обмінів, а також розробка і розповсюдження нормативних та інформаційних матеріалів.

СОТ вирішує поставлені завдання у співпраці з іншими міжнародними організаціями (зокрема, з ЮНЕСКО, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародною організацією цивільної авіації, урядовими закладами країн - членів СОТ, національними туристичними організаціями), встановлюючи нові контакти з урядовими, туристичними та іншими зацікавленими організаціями різних країн; беручи участь у міжнародних, регіональних конференціях, семінарах і проектах.

Одне з основних завдань СОТ - це дослідження статистики міжнародного туризму, маркетингові розробки тощо. Щорічно СОТ подає звіт про розвиток світового туризму.

Практичну зв'язок і взаємодія з учасниками туристичного руху з метою вирішення завдань СОТ здійснює через своїх регіональних представників. Вони діють у шести регіонах світу: в Африці, Північній і Південній Америці, Східній Азії та Тихоокеанському басейні, Європі, на Близькому Сході і в Південній Азії. Регіональні представники СОТ зустрічаються з керівниками туристичної галузі своїх регіонів з метою виявлення, аналізу та пошуку шляхів вирішення проблем розвитку туризму, беруть участь у розробці туристичних проектів, організують практичні семінари з актуальних питань туризму різних країн, представляють інтереси СОТ на регіональних і національних туристичних заходах, допомагають встановлювати контакти між керівниками туристичного сектора та урядових закладів країн-учасників.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...