Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспарыМодуль пәнінің тақырыптары мен мазмұны Сағат саны
1. модуль Информатика және ақпараттық технологиялар. 1.1 Информатика пәні 1.2 Санау жүйесі. Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару. 1.3 Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын жетілдіру.
2. модуль   Қазіргі информатика құрылымы. 2.1 Ақпарат және оның түрлері, қасиеттері 2.2 Ақпаратты кодтау АSСІІ 2.3 Компьютерде ақпаратты көрсету
3. модуль   Дискреттік математиканың негіздері 3.1 Бульдік алгебра функциялары, қатынас және жиындар. 3.2 Компьютердің логикалық негіздері. 3.3 Графтар мен ағаштар
модуль   Негізгі компьютерлік технологиялар 4.1 Ақпараттық жүйелердің заң тәжірибесіндегі рөлі мен орны 4.2 ҚР «Ақпарат, ақпараттық технологниялар және ақпаратты қорғау туралы» Заңын талқылау 4.3
5. модуль   ЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері 5.1 Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. 5.2 Компьютердің аппараттық қамтамасыздандырылуы. Енгізу-шығыру және тоқтату. компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары. 5.3 Заң және құқық қорғау қызметі үшін ақпараттық – коммуникациялық технологиялар құрал – жабдықтарын белгілеу.
6. модуль Алгоритмдік шешімдерді талдау. 6.1Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. 6.2 Алгоритмдерді бейнелеу тәсілдері. 6.2 Тапсырмаларды шешу стратегиялары.
модуль   Қазіргі ақпараттық жүйелердің негізгі қамтамасыздандыру бөліктері. Қазіргі бағдарламалық қамтамасыздандырылуға шолу. 7.1 БҚ жіктелуі. 7.2 Операциялық жүйелер. 7.3 Linux операциялық жүйесіне шолу.
модуль   Операциялық жүйелер мен желілер негіздері. 8.1 Операциялық жүйелер құрамы. Утилиттер. Драйверлер. 8.2 Ақпаратты қорғау 8.3 Парольдер. Есептік жазбалар.
модуль Компьютерлік желілер. 9.1Желілер және телекоммуникациялар. 9.2 Желілік қауіпсіздік. Компьютерлік желілерде ақпаратты алу және жіберу. 9.3 Ақпаратпен және компьютерлердің желідегі ақпараттық өнімдермен жұмыс істеудің құқықтық ерекшеліктері.
модуль MS Word мәтіндік редакторында үрдістерді автоматтандыру 10.1Форматтау және документтерді стильдік безендіру 10.2 Microsoft Equation 3.0. формулалар редакторы 10.3 MS Word мәтіндік редакторындамакростармен жұмыс 10.4 MS Word мәтіндік редакторының графикалық мүмкіндіктері
модуль   Кестелік процессорлар. 11.1 Белгілеу және интерфейс. Ұяшықтарды форматтау. 11.2 Деректерді енгізу және редактрлеу. Ұяшық адрестері 11.3 Сілтемелер. Функциялар құру
модуль Қолданбалы тапсырмаларды шешуде кестелік процессорды қолдану 12.1. Программада математикалық есептеулер жүргізу. 12.2. Диаграммамен жұмыс. 12.3 Логикалық функциялар. Екі және үш шартқа тәуелді функциялардың графигін тұрғызу
модуль Деректер базасын басқару жүйесі. 13.1 Деректер базасы туралы түсінік. Деректер базасының құрылымы. ДББЖ 13.2 Деректер базасының кестесін құру. 13.2. Заңнамалық деректер базасын құру және өңдеу.
модуль Деректер базасын басқару жүйесі. 14.1 Сұраныстар құру. 14.2. Форма түрінде деректерді көрсету. 14.3 Есептер құру.
модуль Электрондық презентацияларды жасау технологиясы. 15.1 Электрондық презентация. Презентацияны безендіру әдістері. 15.2 Презентацияға анимациялық эффектілер қою. 15.2 Презентацияны демонстрациялау режимдері.
  Барлығы – 45 сағат (7сағ. модуль бойынша)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...