Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тақырып бойынша тест сұрақтары. 1. Интернеттегі Web-парақтарды көру үшін мына программалар қолданылады: 

1. Интернеттегі Web-парақтарды көру үшін мына программалар қолданылады:

A. MicroSoft Word немесе Word Pad;

B. MicroSoft Access немесе Microsoft Works;

C. Inrernet Explorer немесе NetScape Navigator;

D. HTMLPad немесе Front Page;

E. Inrernet Explore немесе Microsoft Works.

2. Web-парақ гиперсілтемесі …көшуді қамтамасыз ете алады.

(ең дұрысырақ деген жауапты көрсетіңіз)

A. осы Web-парақ көлеміндегі мәліметтерге;

B. осы сервердің Web-парақтарындағы мәліметтерге ;

C. осы аймақтың кез келген Web-парақтарындағы мәліметтерге;

D. кез келген Интернет серверлерінің кез келген Web-парақта­рын­дағы мәліметтерге;

E. көру терезесінің тақырыбы идентификаторы.

3. Электрондық пошта адресін көрсететін тәгті көрсетіңіз…

A. kompas@email.ru

B. <a href=”mailto:svetlana@narod/ru”>текст</a>

C. <a href=marina@mail.ru”>текст</a>

D. piter@mailru.com

E. DreamWeaver және MicroSoft Word 97.

4. Гипермәтін дегеніміз…

A. өте үлкен көлемді мәтін;

B. қаріптері үлкен болып келетін мәтіндер;

C. арнайы белгілері бойынша көшуді жүзеге асыратын құрылымды мәтін;

D. көлемді мәлімет жазылған объектілер орналастырылған арнайы мәтін;

E. HTML құжатының тақырыбын белгілейтін команда.

5.Web-парақтар жасауға арналған программалар…

A. DreamWeaver және MicroSoft Word 97

B. Turbo Pascal және QBasic

C. Visual Basic және ACDSee

D. ScanDisk және Defrag

E. <a href=”file.htm”>текст</a>.

6. Телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бір-бірімен қандай хаттамамен мәлімет алыса алады?

A. ІP

B. TCP/ІP

C. TCP

D. URL

E. DNS.

7. TCP хаттамасы қандай қызмет атқарады?

A. мәліметтерді бірнеше бөліктерге бөледі;

B. мәліметтерді жөнелту ісін атқарады;

C. мәліметтерді бір жүйеге келтіреді;

D. мәліметтерді құрастырады;

E. мәліметтерді өңдеп реттейді;

8. Интернет желісімен жұмыс істеу үшін ... болу керек.

A. компьютер, модем, телефон;

B. компьютер, сканер, модем;

C. компьютер, телефон;

D. компьютер, модем, принтер;

E. компьютер, колонка, модем;

9. Сервердің алғашқы (бірінші) бетіне жазылатын адрес?A. ІP адресі;

B. URL адресі;

C. DNS адресі;

D. SRL адресі;

E. TCP адресі;

10. Екі желінің мәлімет алмасуының ережелерін, ақпарат форматтарын, принципін анықтау заңдылығы

A. желі торабы;

B. протокол (хаттама) ;

C. ақпараттық сервер;

D. провайдер;

E. телеконференция.

11. Интернет мәліметтерін жеңіл көруге болатын графикалық интерфейс мүмкіндігін беретін қызмет түрі

A. ІNTERNET

B. ARPANET

C. WWW

D. USENET

E. WINAMP.LNK.

12. Ақпаратты сақтау сервердің қандай функциясын орындайды

A. сыртқы;

B. ішкі ;

C. ортаңғы;

D. ешқандай;

E. монитор.

13. Электрондық почтаны қолдану кезінде одан зиян шегуге бола ма ?

A. жоқ;

B. иә;

C. кейде;

D. болмайды;

E. асыққан жағыдайда.

14. Интернеттің алғаш жасалған жері (отаны):

A. АҚШ;

B. Алмания;

C. Канада;

D. Ұлыбритания;

E. Япония.

15. Браузер деген не?

A. интернетте жұмыс істеуге арналған әмбебап программа;

B. Web-кеңістігін (парақтарын) көрсететін программа;

C. мәлімет іздеу үшін Wіndows жүйесін басқаратын программа;

D. интернетте жұмыс істеген уақытты есепке алатын программ- ма;

E. ақпаратты тарату құрылғысы.

 

ТАҚЫРЫП. MS Word мәтіндік редакторында үрдістерді автоматтандыру

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...