Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тақырып бойынша тест сұрақтары. 1. Мәліметтер базасы дегеніміз1. Мәліметтер базасы дегеніміз…

A. көптеген салаларды автоматтандыруды қамтамасыз ететін өзара байланысқан модульдер жиыны;

B. мәліметтер мен формулаларды сақтау мен өңдеуге арналған кесте;

C. мәліметтерді сақтау мен оларды жан-жақты қолдануға арналған информациялардың біріккен (интегралданған) жиыны;

D. тұтынушының информациясын өңдеуге арналған қолданбалы программа.

E. тұтынушының мәліметін өңдеуге арналған сызықты команда

2. Реляциялық мәліметтер базасында өрістердің мына типін қолдануға болмайды:

A. аналогты тип;

B. ескертулер типі;

C. символды тип;

D. мерзім типі;

E. логикалық тип

3. Реляциялық мәліметтер базасы қатынасының (кестесінің) мынадай қасиеті болмайды:

A. кестенің барлық бағаналары біртекті;

B. кестеде екі немесе одан да көп жолдарда бірдей мәлімет болуы мүмкін;

C. кестеде екі немесе одан да көп бірдей жолдар болмауы тиіс;

D. бағаналарға бір мәнді аттар меншіктелген.

E. кестеде тек қана бір текті мәлімет болады

4. Мәліметтер базасын басқару жүйелері мына жұмысты атқармайды:

A. мәліметтер базасын құрумен, өңдеумен;

B. мәтіндерді құру мен өңдеумен;

C. мәліметтермен жұмыс істеумен (түзету).

D. мәліметтерді жоюмен

E. мәліметтерді таңдаумен

5. Информациялық объект дегеніміз…

A. өзара байланысқан информация;

B. қандай да бір нақты объектіні, құбылысты, процесті, оқиғаны логикалық байланысқан реквизиттердің жиыны түрінде сипаттау;

C.өзара байланысқан мәліметтердің компьютерлік көрсетілуі.

D.өзара байланыспаған информация

E. жоғарыда көрсетілген жауаптардың ешбірі дұрыс емес

6. МББЖ-нің мынадай тобы бар:

A. әдіске бағытталған жүйелер;

B. жалпы тағайындаудағы жүктеулер;

C. арнайы жүйелер;

D. программаға бағытталған жүйелер.

E. объектке бағытталған жүйелер

7. МББЖ өнімділігі келесі факторлармен бағаланады:

A.сұранысты орындау уақытымен;

B.басылымды генерациялау уақытымен;C.информацияны іздеу уақытымен;

D.мәліметтер базасын басқа файлдардан импорттау уақытымен;

E. барлық жауаптар дұрыс;

8. Мәліметтерді қауіпсіздендіруді қамтамасыз ету құралдары мынадай әрекет атқарады (дұрыс емес жауапты таңдаңыз):

A. қолданбалы программаларды шифрлеу үшін;

B. мәліметтерді шифрлеу үшін;

C. формалар, басылымдарды шифрлеу үшін;

D. құпия сөзбен қорғау үшін;

E. мәліметтер базасына, кестеге қатынас құру деңгейін шектеу үшін.

9. МБ-ының түзету командалары көмегімен тұтынушы мәліметтерді түзете алады, ал ол осы тәсілмен қаріп түрін, туралау түрін, фон түсін өзгерте ала ма?

A. иә;

B. жоқ.

C. мәліметтің көлеміне байланысты

D.тек қана Windows 98-де жүзеге асыруға болады

E. мәліметтің жазылған және сақталған мерзіміне байланысты

10.МБ-ыны форматтаудың кез-келген командасын орындау кезінде осы команда орындалатын аймақты белгілеу қажет. Осы тұжырым дұрыс па?

A. дұрыс;

B. дұрыс емес.

C. мәліметтің көлеміне байланысты

D. мәліметтің жазылған және сақталған мерзіміне байланысты

E. мәліметтің фонына байланысты

 

ТАҚЫРЫП. Деректер базасын басқару жүйесі.

Сұраныстар құру.

Сұратулар.Сұрату – бұл деректерді талдау,таңдау, іріктеу және өзгерту құралы. Сұрату көмегімен бірнеше кестелердегі деректерді көруге, талдауға және өзгертуге болады. Сонымен қатар сұратуларды пішіндер мен есеп берулерге (отчеты) арналған деректер көзі ретінде қолданылады.

Сұратуларды жасаудың бірнеше тәсілі бар:

- Конструктор сұратудың кех келген типін өз өалауыңыз бойынша жасауға мүмкіндік береді.

- Қарапайым сұратуСұрату шебері (Мастер запросов) белгілі біркестелердің өрістерінен немесе басқа сұратулардан таңдама (выборка) жасауға мұмкіндік береді

- Айқастырылған сұрату(Перекрестные запросы) құрылымдағы деректерді есептеу және талдауды жеңілдететін түрде беру үшін қолданылады. Айқастырылған сұратустатистикалық есептеулер жасап, оның нәтижелерін деректердің екі жинағы (бірі бағандардың, екіншісі жолдардың тақырыптарын анықтайды) бойынша құрылған кесте түрінде топтайды.

- Қайталанатын жазбаларқарапайым кестедегі немесе сұратудағы қайталанатын жазбаларды іздеуге сұрату жасайды. Ал Записи без подчиненных пунктін таңдағанда бағыныңқы кестеде ешқандай жазба сәйкес келмейтін жазбаларды іздеуге сұрату жасалынады. Мұндай сұрату көп кестелік деректер базасында қолданылады.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...