Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тәжірибелік және лабораториялық жұмыстарды жүргізуге арналған материалдарТәжірибелік жұмыс. санау жүйелері.

Нұсқалар Тапс/р 1 2 3 4 5 6
10→16
10→8
10→2
2→16
2→8
2→10 1100.0010 1000.1000 100101.11 1011.1101
8→10
16→10 А1СҒ 9АD4 DС5Е В74С 6Е7С 2АD4
16→2 3DС 4ҒА 9D5 7В9 2С6 5ҒЕ
8→2

A. тәжірибелік жұмыс.

Нұсқалар Тапс/р 7 8 9 10 11 12
10→16
10→8
10→2
2→16
2→8
2→10
8→10
16→10 4Е3Ғ 4А5Е 5С6А 5В6С 9Е4Ғ 6В4D
16→2 6ҒҒ 2Е7 4D2 7DС 7 DD 3В5
8→2

Лабораториялық жұмыс. Бір жүйеден екінші жүйеге өту

1 Вариант.Ондық санау жүйесіне аудару координатасын орындау және координаталық жазықтықта нүктені белгілеу. Аудару мен барлық нүктелерді дұрыс қоссаңыздар сурет көре аласыздар.

 

 

№ нүктелер Екілік № нүктелер Екілік
x y x y

Вариант 2.Басында А(40;0) нүктесін қабылдау керек, бірлік қиылысы 10мм.

№ нүктелер Екілік № нүктелер Екілік
x y x y

 Вариант 3.Нүкте А(20;30).

 

№ нүктелер Екілік № нүктелер Екілік
x y x y

 

Тәжірибелік жұмыс. Сандық ақпаратты көрсету

1 есеп.«Микорпроцессор» сөзі жадыда қанша бит орын алады?

2 есеп.Екілік негіздегі сандарды 10-дық негізде жазыңдар:

 

нұсқа сандар
1001,0112
11,100012
10,0001012
1000,00012
10100,1012
11011,0012
1001,1012
1101,0112
111,012
111,01112
10000,01012
10101,01012
1001,01102
1001,1112
1100,01012

3 есеп. Сегіздік негіздегі сандарды 10-дық негізде жазыңдар:

нұсқа сандар
555,018
636,118
237,028
235,138
731,078
354,48
751,68
652,38
753,58
466,28
543,78
267,218
617,18
321,038
147,048

4 есеп. Он алтылық негіздегі сандарды 10-дық негізде жазыңдар:

нұсқа сандар
9,116
4D,116
5A,316
23,516
7C,116
F5,416
А8,116
9E,716
14,716
2C,516
9D,416
5A4,316
8Е6,116
75,316
4F2,716

Студенттер дайындаған материалды талдау:

ДК-де берілген есептерді талдау;

глоссарий талдау;

Үйге тапсырма:

тақырып бойынша есеп шығару;

Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу жасау (оқу залынан қосымша әдебиеттермен танысу).

 

Тәжірибелік жұмыс. мәтіндік ақпараттарды кодтау

 

Кодталған кестені қолдану

1 тапсырма. СР1251 кодында жазылған "диск"сөзі қалай көрсетіледі және басқа кодталуда.

Шешімі:

Кодталған кесте негізінде «диск» сөзінің ондық кодының жүйелілігін құрамыз.

Кодтық кесте Кодтар Сөздер
СР1251 228 232 241 234 диск
КОI8-Р 228 232 241 234 ДХЯЙ
СР866 228 232 241 234 фшёъ
Мас 228 232 241 234 диск
ISO 228 232 241 234 фшёъ

 

Тапсырма 2.Екілік кодтан ондыққа аудару және келесі мітіндерді декодтаңдар:

а) 01010101 01110000 0100000 00100110 00100000 01000100 1101111 01110111 01101110;
б) 01001001 01000010 01001101;
в) 01000101 01101110 01110100 01100101 01110010

Шешімі:

1. Переведите коды из двоичной системы счисления в десятичную.
а) 01010101 01110000 00100000 00100110 00100000 01000100 1101111 01110111 01101110 → 85 112 32 38 32 68 111 119 110
б) 01001001 01000010 01001101 → 73 66 77
в) 01000101 01101110 01110100 01100101 01110010 → 69 110 116 101 114
2. Запустите текстовый редактор
3. Включить клавишу Num Lock. Удерживая клавишу Alt, набрать код символа на цифровой клавиатуре. Отпустить клавишу Alt, на экране появится соответствующая буква.
а) 85 112 32 26 32 68 111 119 110 → Up & Down;
б) 73 66 77 → IBM;
в) 69 110 116 101 114 → Enter

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...