Главная Обратная связь

Дисциплины:


Информатика пәні бойынша емтиханға дайындық сұрақтары(3 кредит)

 1. Информатика.
 2. Ақпарат.
 3. Ақпарат түрлері.
 4. Ақпарат қасиеттері
 5. Компьютерде мәтіндік ақпаратты көрсету.
 6. ASCII кестесі
 7. Санау жүйесі.
 8. Санау жүйесінің түрлері
 9. Санау жүйесінің негіздері
 10. Сандарды екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне аудару
 11. Сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне аудару
 12. Сандарды ондық санау жүйесінен сегіздік санау жүйесіне аудару
 13. Сандарды ондық санау жүйесінен он алтылық санау жүйесіне аудару
 14. Компьютердің архитектурасы.
 15. Есептеуіш техниканың даму тарихы
 16. ЭЕМ
 17. Компьютердің даму этаптары
 18. ЭЕМ-нің дамуының элементтік базасы
 19. ЭЕМ архитектурасының негізгі түсініктері.
 20. Компьютердің негізгі блоктары
 21. Пернетақта
 22. Компьютердің жүйелік блогына кіретін құрылғылар Мышь
 23. Монитор
 24. Модем
 25. Сканер
 26. Плоттер
 27. Принтер.
 28. Принтер түрлері
 29. Ақапарат тасымалдауыштар
 30. Компьютерлердің жіктелуі.
 31. Компьютер жадында ақпараттарды көрсету: бит, байт.
 32. Ақпараттың өлшем бірліктері
 33. Машинаны ұйымдастыру: фон Нейман принциптері
 34. Ақпаратты енгізу құрылғылары
 35. Ақпаратты шығару құрылғылары
 36. Компьютердің есте сақтау құрылғылары
 37. Жады түрлері
 38. Оперативті есте сақтау құрылғысы
 39. Тұрақты есте сақтау құрылғылары
 40. Кэш-жады
 41. Алгоритм түсінігі
 42. Алгоритм қасиеттері
 43. Алгоритм түрлері
 44. Сызықтық алгоритм
 45. Тармақталған алгоритм
 46. Циклдік алгоритм
 47. Бағдарламалау тілдеріне мысал
 48. Операциялық жүйе.
 49. Операциялық жүйенің түрлері.
 50. Операциялық жүйелерге мысал келтіру
 51. Компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандырылуы
 52. Компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандырылуының түрлері
 53. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру.
 54. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру
 55. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыруға мысал
 56. Бағдарламалау тілдері
 57. Программалық құралдар
 58. Стандартты бағдарламалар
 59. Компьютерлік қауіпсіздік.
 60. Компьютерлік вирустар.
 61. Компьютерлік вирустардың түрлері
 62. Антивирусты бағдарламаларды белгілеу
 63. Антивирусты бағдарламаларға мысал
 64. Антивирусты қорғау тәсілдері.
 65. Вирустар және олардың әртүрлілігі.
 66. Архивтеу бағдарламасы
 67. Архивтік файлдың кеңейтілімі
 68. WINDOWS негізгі мәзірінің құрылымы.
 69. WINDOWS терезесінің бумаларының құрылымы.
 70. WINDOWS ыстық пернелері (Горячие клавиши).
 71. Компьютердің қызмет көрсетуі бойынша WINDOWS бағдарламалары (дисктерді тазалау, дисктерді қатеге тексеру).
 72. Утилиттер түсінігі
 73. Драйвер түсінігі
 74. Диалогтық терезенің стандартты элементтері
 75. Файл. Файл атауы.
 76. Орындалған, мәтіндік, электрондық кестелер, деректер базалары, грфикалық және видеофайлдардың кеңейтілімдері.
 77. Бумалар мен жарлықтарды құру мен жою.
 78. Қоржын.
 79. Объектілерді жою.
 80. Қоржынға орналаспай жойылатын объектілерді жинақтауыштар.
 81. Файлдарды іздеу.
 82. Файлдарды көшіру және орналастыру.
 83. Сілтеуіш (Проводник) бағдарламасы.
 84. Мәтіндік редакторлар.
 85. MS Word меню түрлері
 86. MS Word стандартты панелі.
 87. MS Word форматтау қатары .
 88. Word терезесі. Құжаттарды құру және сақтау.
 89. «Ыстық» пернелер, құжаттармен жұмыс
 90. Мәтінді теру ережесі
 91. Құажаттар бойынша алмасу пернелері (Жол басына, жол соңына, жаңа бетке)
 92. Қосымша сандық пернені қосу және өшіру
 93. CapsLock пернесінің қызметі
 94. Shift пернесінің қызметі
 95. Өшіру (жою) пернелері
 96. Мәтіндік фрагменттерді белгілеу тәсілдері.
 97. Барлық мәтінді белгілеу пернелері
 98. Word құжаттарын форматтау
 99. Шрифт өлшемі
 100. Шрифт түрлері
 101. Шрифт орнату, мәтін бағытын өзгерту.
 102. Орфографиялық тексеру
 103. Word редакторында суреттер құру
 104. Word редакторында құжаттарды баспаға жіберу
 105. «Таблица – Автоформат» командасын қолдану
 106. Әріптер (Буквица)
 107. Колонтитул
 108. Сілтеме (Сноска)
 109. Колонтитулдар мен сілтемелермен (Сноски) жұмыс бойынша меню пункті.
 110. Гиперсілтеме
 111. Гипермәтін
 112. Тізімдер
 113. Тізім түрлері
 114. Тізімдермен жұмыс істеу бойынша меню командалары
 115. «Вставка-Символ» командасының белгілері
 116. Алмасу буфері
 117. Алмасу буферін қолдану
 118. «Копировать», «Вставить» командаларының клавиатуралық алмастырылуы
 119. Word редакторында кесте құру және жою.
 120. Добавление, удаление строк и столбцов таблицы в MS Word
 121. MS Equation формулалар редакторы.
 122. «Формат», «Абзац» командалары
 123. «Параметры страницы» командасы
 124. Мәтіндік фрагменттерді іздеу мен алмастыру операциялары
 125. Беттерді нөмірлеу (Нумерация страниц)
 126. Мәтін фрагментін ауыстыру немесе көшіру командалары
 127. Шрифт орнату
 128. Мәтін бағытын өзгерту
 129. Мәтіндегі суреттер
 130. Кітапханадан суреттер қою
 131. Суреттерді топтау
 132. Суреттерді белгілеу
 133. Мәтіндік құжатта схемалар құру
 134. Схемаға мәтін енгізу

135. MS Word редакторында құжатты көру режимдері.136. Баспаға шығарар алдында құжатты алдын ала көру, құжатты баспаға шығаруды жөндеу параметрлері

137. Баспаға шығару параметрлерін қалпына келтіру

138. Баспаға шығару үшін көшірме санын өзгерту

139. Баспа (печать) диалогтық терезесін шақыру командасы

 1. Электрондық кестелер
 2. MS Excel электрондық кестесімен жұмыс істеуге арналған программа
 3. MS Excel программасының интерфейсі
 4. MS Excel жұмыс кітабы түсінігі
 5. Жұмыс беті
 6. Ұяшық – кестенің негізгі элементі
 7. Жол адресі
 8. Баған адресі
 9. Ұяшық адресі
 10. MS Excel бағдарламасындағы үнсіз келісім бойынша (по умолчанию) беттер саны
 11. Жұмыс үстелін өзгерту
 12. Жұмыс үстелін жою
 13. Жойылған жұмыс үстелін қалпына келтіру
 14. Жұмыс үстелін қосу
 15. Формулалар жолы
 16. Ұяшық диапазондары
 17. Электрондық кестелерге деректер енгізу, редактірлеу және форматтау.
 18. MS Excel - де есептелер жүргізу

158. MS Excel кестесінде ұяшық ішіндегі жаңа жолға мәтін алмастыру

 1. Ұяшықтарды форматтау
 2. Ұяшықтардағы деректерді түзету
 3. Ұяшықтардағы деректердің бағытталуы
 4. Ұяшықтардың Обрамление ячеек
 5. Ұяшықтардың шекаралары мен құю (Границы и заливка ячеек).
 6. MS Excel кестесінде жолдар мен бағандарды қосу
 7. Кестенің жаңа элементтерін қосу.
 8. Кесте элементтерін белгілеу
 9. Кесте жолдарының биіктігін өзгерту
 10. Кесте бағанының енін өзгерту
 11. Ұяшықтардағы деректерді редактірлеу
 12. Кестенің ұяшықтары бойынша алмасу
 13. Ұяшықтағы деректер типтері
 14. Деректердің сандық түрі
 15. Деректердің ақшалық түрі
 16. MS Excel бағдарламасында деректердің есептеу түрлері
 17. Деректердің мәтіндік түрі
 18. Автосумма
 19. Шебер функциясын қолдану
 20. Кестедегі адрестеу
 21. MS Excel бағдарламасының кестесіндегі $ белгісінің мағынасы
 22. Сілтеме түрлері
 23. Абсолюттік сілтеме
 24. Салыстырмалы сілтеме
 25. Аралас сілтеме
 26. Ұяшық өлшеміне келетін сандық мәндер кезінде енгізілген символ.
 27. Функция түрлері.
 28. Стандартты функцияларды қолдану.
 29. Диаграммалар мен графиктер тұрғызу.
 30. Excel – дегі диаграммалар
 31. Диаграмма түрлері
 32. Гистограмма – үнсіз келісім бойынша диаграмманың түрі
 33. Диаграмманың сыртқы түрін өңдеу
 34. Аңыз
 35. Деректерді сұрыптау.
 36. Shift, Ctrl пернелерімен белгілеу
 37. Фильтрді (Сүзгі) қолдану

196. Графикалық редактор.

197. Графикалық редактор мысалдары

198. Графикалық файлдардың кеңейтілімдері

199. Деректер базаларын басқару жүйелері.

200. Деректер базасының құрылымы.

201. ДББЖ функционалдық мүмкіндіктері.

 1. Деректер базасының негізгі объектілері
 2. Кесте
 3. Өріс және жазба
 4. Сұраныс
 5. Есеп беру
 6. Форма
 7. Деректер базасының объектілерінің негізгі түсініктері
 8. Деректер базасы кестелерінің арасындағы байланыс
 9. Өріс типтері.
 10. МЕМО өрісі
 11. OLE объектісінің өрісі
 12. Өрістің есептеуіш (Счетчик) түрі
 13. Microsoft Access бағдарламасының кестесінде маска енгізу
 14. Есептеуіш өрістер
 15. Создание таблицы в конструктор режимінде
 16. Сұраныс құру
 17. Форма құру
 18. Компьютерлік желі
 19. Желі түрлері
 20. Локальді желі анықтамасы
 21. Глобальді желі түсінігі сети
 22. Желілік хаттамалар
 23. Желілік хаттамаларға мысал
 24. Интернетте жұмыс істеу.
 25. Интернет.
 26. Интернеттің қызметтері
 27. Топологиялар түрлері
 28. Электрондық пошта
 29. Электронной пошта адресінің мысалдары
 30. Домен түсінігі
 31. Жоғарғы деңгейдегі домендерге мысал
 32. Қазақстанға арналған домендер
 33. Браузерлер
 34. Браузер – программаларға мысал
 35. Internet Explorer программасы
 36. www түсінігі
 37. Сервер ұғымы
 38. Ақпаратты серверде сақтау
 39. ҚР ақпаратты қорғау туралы заңы
 40. HTML түсінігі
 41. Веб-беттер файлдарының кеңейтілімдері
 42. Стандартты программалар
 43. Калькулятор
 44. Қарапайым және инженерлік калькулятор
 45. Программалар – мәтіндік редакторлар
 46. Мультимедиялық программалар
 47. Дыбыстармен жұмыс істеу бойынша программалар
 48. Дыбыс жазу
 49. Растрлы графикалық редакторлар.
 50. Векторлы графикалық редакторлар
 51. Графикалық редакторде сурет салу құралдары
 52. Графикалық редакторде белгілеу құралдары
 53. PowerPoint бағдарламасы
 54. Презентация түсінігі
 55. Презентацияға жаңа слайд қосу
 56. Презентацияға дыбыс қосу.
 57. Презентациядан слайдтарды жою.
 58. Презентацияларды көру
 59. Презентацияларды демонстрациялау
 60. Презентацияны демонстрациялауды қалпына келтіру
 61. Презентациядағы анимациялар
 62. Слайдтағы объектілерді қозғалту (Анимация)

 

 

Мамандандырылған аудиториялар:

 

Кабинеттер № 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 334.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...