Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИМІСЬКІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ

 

Методичні вказівки

До практичних занять та виконання курсового проектування

для студентів спеціальності

7.06010103 "Міське будівництво та господарство"

 

Київ 2011


УДК 711.11:572.48:624.739

ББК 38.623

М65

 

Укладачі: М.М. Осєтрін, канд. техн. наук, професор

Д.О. Беспалов, асистент

О.М. Петруня, асистент

Д.І. Плотнікова, асистент

П.П. Чередніченко, доцент

 

Рецензент Є.О. Рейцен, канд. техн. наук, професор

 

Відповідальний за випуск М.М. Дьомін, д-р архітектури, професор

 

Затверджено на засіданні кафедри міського будівництва, протокол № 10 від 18 травня 2010 року.

 

Видається в авторський редакції.

 

Міськідорожньо-транспортні мережі і споруди:методичні вказівки до

М65 практичних занять та виконання курсового проектування / уклад.: М.М. Осєтрін, Д.О. Беспалов, О.М. Петруня, Д.І. Плотнікова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2011. 52с.

 

Розглянуто приклади розв’язання задач, пов’язаних з техніко-економічним обґрунтуванням влаштування дорожньо-транспортних споруд на перетинах міських магістралей в різних рівнях та проектуванням їх окремих елементів.

 

Призначено для студентів спеціальності 7.06010103 "Міське будівництво та господарство" для практичного використання під час проектування міських дорожньо-транспортних споруд в різних рівнях у період курсового та дипломного проектування.

 

 

© КНУБА, 2011


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

У даних методичних вказівках наведені принципи обґрунтування вибору типу перетинів міських магістралей в різних рівнях, проектування їх окремих елементів та цих споруд в цілому. Розроблені ці вказівки для проведення практичних занять та курсового і дипломного проектування за даної теми.

Значну увагу приділено оцінюванню пропускної спроможності, безпеці руху транспорту і пішоходів та ефективності перетинів міських вулиць і доріг. Викладено відповідну методологію проектування перетинів магістралей з організацією руху в різних рівнях. Розглянуто принципи техніко-економічного оцінювання їх інженерно-планувальних рішень. Наведено положення щодо використання відповідних штучних споруд (шляхопроводів, естакад, тунелів) на цих перетинах.

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для виконання курсового проекту видається топографічна основа в масштабі 1:2000 та відомості про величину міста, категорію магістралі (вулиці чи дороги), існуюча інтенсивність руху транспорту (у фізичних одиницях по типах екіпажів) та її щорічний приріст, очікувана інтенсивність руху пішоходів, коефіцієнт добової нерівномірності руху транспорту, режим регулювання руху на перехрестях магістралі, тип покриття проїжджої частини та пішохідної частини тротуару магістралі, грунт земляного полотна, рівень підземних вод, які інженерні мережі необхідно розмістити (в курсовому проекті слід передбачити роздільне прокладання таких інженерних мереж: водогін (300 мм), каналізація (500 мм), газопровід (200 мм), теплопровід (1200х600 мм), водостік (взяти конструктивно
300 мм), кабелі – зв’язку, зовнішнього освітлення, низької та високої напруги, електрифікованого транспорту).Ширину кожної магістралі в червоних лініях слід приймати згідно даних топографічної підоснови, а їх функції в місті встановлювати залежно від їх категорій згідно додатку 7.1 ДБН [1].

З табл. 7.1 ДБН [1] згідно з завданням для кожної магістралі слід встановити розрахункову швидкість руху транспорту та розрахункові параметри, які потрібно забезпечити при проектуванні магістралі (ширину однієї смуги руху транспорту, їхню кількість, найбільший повздовжній уклон, найменший радіус кривих у плані, ширину тротуару). Необхідно також встановити необхідні найменші ширини розділювальних смуг між елементами її поперечного профілю для забезпечення розміщення підземних комунікацій, озеленення, необхідності зниження негативної дії транспорту на навколишнє середовище.

Для забезпечення розрахункової швидкості транспорту на для кожної магістралі слід з табл. 2.8 ДБН [2] встановити необхідні нормативи для проектування її плану та поздовжнього профілю (найбільший поздовжній уклон, найменша відстань видимості у плані, найменший радіус кривих у плані, мінімальні радіуси вертикальних опуклих та увігнутих кривих та при якій алгебраїчній різниці уклонів поздовжнього профілю їх слід вписувати).

Також необхідно встановити згідно з ДБН [2] необхідність передбачення центральних розподільчих смуг на проїжджій частині (ст. 2.11) та запобіжних смуг між проїжджою частиною і бортовими каменями (ст. 2.10). Залежно від сумарної частоти руху маршрутних транспортних засобів необхідно визначитись з необхідним типом їхніх зупинок (одиничні, подвійні чи розосереджені), а також їхнього розміщенням (на проїжджій частині, чи у відкритій "кишені") (ст. 2.33-2.39).

Решту необхідних вимог ДБН [1,2] для курсового проектування магістралі можна встановлювати по ходу виконання проекту.

Для дипломного проекту необхідно такі матеріали відшукати у відповідних ГоловАПу міст або у відповідних проектних установах.

Таблиця 1*

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...