Главная Обратная связь

Дисциплины:


МАГІСТРАЛЕЙ В РІЗНИХ РІВНЯХ 

Доцільність влаштування відповідного типу перетину магістралей в різних рівнях визначають після підрахунків інтенсивності руху конфліктуючих потоків транспорту в найбільш завантажених перерізах вузла (рис. 2).

Для цього в кожному конкретному перерізі (порядок нумерації таких перерізів показано на рис. 2), розглядають потоки, що проходять через нього, і підраховують підсумкову величину інтенсивностей цих потоків.

Розрахункова формула підрахунку підсумкової інтенсивності руху транспорту в таких перерізах для кільцевого типу має вигляд

(2.1)

де – інтенсивність руху транспорту в одному з найбільш завантажених перерізів, автом./год;

– інтенсивність руху транспорту через вузол в ij-напрямку, автом./год;

n – кількість напрямків магістралей, що входять у вузол;

m – порядковий номер перерізу, що розглядається.

Підрахунки цієї інтенсивності можна здійснити і з допомогою табл. 4, заносячи у відповідну її клітинку величини потоків, що проходять через відповідний переріз.

З даної таблиці вибирають найбільшу величину інтенсивності руху у відповідному перерізі. Порівнюють цю величину з нормативними вимогами і роблять висновок про доцільність влаштування такого типу вузла.

Таблиця 4

Підрахунок інтенсивності руху в найбільш завантажених перерізах саморегульованого кільцевого пересікання магістралей*

№ пор. І переріз ІІ переріз ІІІ переріз ІV переріз
нап-рям інтенси- вність нап-рям інтенси- вність нап- рям інтенсив-ність нап-рям інтенси-вність
       
       
       
  …..   …..   …..   …..  
Всього   Всього   Всього   Всього  

 

При влаштуванні перетину магістралей в різних рівнях з використанням цього типу вузла в розрахунках не враховують потоки, що будуть проходити поза межами площини кільця (рис. 1, а).

Перетин магістралей в різних рівнях по типу листу "конюшини" (рис. 1, б) буде доцільним при забезпеченні пропускної спроможності магістралей в перерізах 13 та 24 (див. цей же рисунок), влаштуванні на цих ділянках достатньої довжини ліній переплетення лівоповоротних потоків та наявності достатньої вільної від забудови площі.

Використання перетину магістралей в різних рівнях по типу "двійна петля" (рис. 1, в) буде доцільно у випадку коли теж буде забезпечена пропускна спроможність у найбільш завантажених перерізах (розрахункову інтенсивність у цих перерізах можна визначити аналогічно як для саморегульованого кільця з допомогою табл. 4), влаштовано на цих ділянках лінії переплетення транспортних потоків достатньої довжини.У випадку коли на ділянках переплетення потоків цього типу перетину необхідно буде більше двох смуг руху транспорту то доцільно буде винесення правоповоротних потоків на відповідні з’їзди на зовнішні сторони перетину (на
рис. 1, в – показано пунктиром).

У курсовому проекті можливо використання та інших типів перетинів магістралей в різних рівнях або їх комбінацій при відповідному обґрунтуванні та погодженні з керівником проекту.

 

а б

 
 

в

 

Рис. 1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...