Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відомість обсягів земляних робіт 

№ пор. Місцерозта-шування поперечного профілю Площа, м2 Середня площа, м2 Відстань між по-переч-ними профі-лями, м Обсяг земляних робіт, м3  
  Пк   +   зрізок   насип   зрізок   насип   зрізання   насипання  
 
        - - - - -  
           
         
           
         
           
  . . . . . . .  
. . . . . . .  
Всього      
                         

Обсяги земляних робіт з вилучення ґрунту для влаштування дорожніх одягів, рекомендують підраховувати з врахуванням його розпушування за формулою

Vд.о = (1 + p / 100) hд.о Bмаг Lмаг, (12.1)

де p – процент залишкового розпушування грунту (табл. 12.2);

Вмаг – ширина проїжджої частини, м;

hд.о – товщина дорожнього одягу, м;

Lмаг– довжина ділянки проектування магістралі, м.

Таблиця 12.2

Ступінь розпушування ґрунту

Грунт Приріст об’єму при розпушуванні ґрунту, %
початкове залишкове
Піщаний 8 ... 17 1 ... 2.5
Торф 20 ... 30 3 ... 4
Суглинки 14 ... 28 1.5 ... 5
Глина 24 ... 30 4 ... 7
Тяжкі глини 26 ... 32 6 ... 9
Мергелі, опоки 33 ... 37 11 ... 15
Кам’янистий 30 ... 45 10 ... 20
Скельний 45 ... 50 20 ... 30

Врахування розпушування ґрунту при його вилученні під час влаштування корита для дорожнього одягу необхідне для організації транспортування надлишків ґрунту за межі майданчика будівництва магістралі.

За матеріалами проекту будівництва чи реконструкції перетину вулиць (доріг) визначають обсяги таких робіт: попередніх – розбирання існуючого покриття проїжджої частини і тротуарів, знесення будівель і споруд; проектних – земляних, влаштування дорожнього одягу проїжджої частини, влаштування покриття тротуарів, влаштування водостічних споруд, озеленення та освітлення вулиці (дороги).

Обсяги з влаштування дорожніх одягів, покрить тротуарів, водостічних споруд, встановлення бортового каменю, озеленення та освітлення вулиці встановлюються відповідно до прийнятих проектних вирішень або шляхом відповідних вимірів на плані розміщення елементів вулиці (дороги).Зведена відомість обсягів основних будівельних робіт складається за формою, вказаною в табл.12.3.

Таблиця 12.3

Відомість обсягів основних будівельних робіт

№ пор. Види будівельних робіт Одиниця виміру Кількість Приміт-ка
           

 

У табл. 12.3 обсяги будівельних робіт заносять на основі проекту всього комплексу споруд, інженерного обладнання і благоустрою перетину.

У курсовому та дипломному проектуванні за матеріалами проектів визначають такі види будівельних робіт:

1. Обсяг попередніх робіт (підготування площі під будівництво).

2. Обсяги зносу будівель і споруд (якщо це передбачається проектом).

3. Обсяг земляних робіт (окремо по видах).

4. Обсяги робіт з влаштування дорожніх одягів* магістралей в межах перетину.

5. Обсяги робіт з влаштування дорожніх одягів з’їздів.

6. Обсяг робіт з влаштування покриття тротуарів.

7. Обсяги робіт з влаштування штучних споруд перетину (шляхопроводу, тунелю, естакади, пішохідних споруд).

8. Обсяги робіт з влаштування водостічних споруд.

9. Обсяги робіт перекладання інженерних підземних мереж.

10. Обсяги робіт з освітлення перетину магістралей.

11. Обсяги робіт з озеленення перетину магістралей.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...