Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ І ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИДаний курсовий проект повинен включати графічну частину і пояснювальну записку (дипломний проект за обсягом виконується відповідно завдання та вимог до дипломних проектів).

На окремому аркуші стандартного розміру (можна і на окремих аркушах) виконують проектні поздовжні профілі магістралей, що перетинаються в різних рівнях згідно з розробленим варіантом (Мгор 1:1000, Мвер 1:100), їх типові поперечні профілі на підходах та в межах перетину (М 1:200 (100)) з розміщення, згідно завдання, необхідних підземних інженерних мереж. Ці листи виконують на міліметровому папері.

На другому аркуші розміщуються:

● план перетину магістралей в проектних горизонталях з нанесенням елементів перетину в масштабі 1:500;

● конструкцію основної штучної споруди перетину (шляхопроводу, естакади, тунелю, пішохідного містка чи тунелю) в трьох проекціях;

● схема організації руху транспорту і пішоходів на перетині магістралей;

● конструкції дорожніх одягів магістралей і з’їздів;

● підземне і надземне обладнання і опорядження (озеленення, водовідвід, освітлення та ін.);

● техніко-економічні показники проекту;

● план прокладання в межах перетину магістралей підземних інженерних мереж (можна на окремому аркуші з підшивкою в пояснювальну записку).

В пояснювальній записці обсягом 25-30 стор. повинні бути описані всі вихідні дані для проектування перетину магістралей та наведені всі розрахунки та обґрунтування прийнятих рішень відповідно до даних методичних вказівок. Додаткові креслення (вказані раніш), які підшиваються в записку, до її обсягу не входять.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**. – К.: Мінбудархітектури України, 1993. – 110 с. Чинний з 1 квітня 1992 р.

2. Державні будівельні норми України: Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів. ДБН В.2.3-5-2001. – К.: Держбуд України, 2001. – 51 с. Чинний з 1 жовтня 2001 р.

3. Дубровин Е.Н. Городские улицы и дороги. – М.: Высш. шк., 1981. – 408 с.

4. Дубровин Е.Н., Ланцберг Ю.С. Изыскания и проектирование городских дорог. – М.: Транспорт, 1981. – 471 с.

5. Меркулов Е.А. Городские дороги. – М.: Высш. шк., 1973. – 456 с.

6. Меркулов Е.А., Славуцкий А.К. Основы проектирования городских дорог. – М.: Стройиздат, 1971. – 240 с.

7. Меркулов Е.А., Турчихин Э.Я., Дубровин Е.Н. и др. Проектирование дорог и сетей пассажирского транспота в городах. – М.: Стройиздат, 1980. – 486 с.

8. Міські вулиці і дороги: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.092103 "Міське будів-ництво та господарство" / уклад.: Осєтрін М.М., Ботвіновська С.І., Плотнікова Д.І, Чередніченко П.П. – К.: КНУБА, 2008. – 44 с.9. Міські дорожньо-транспортні вузли і споруди: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту / уклад.: М.М. Осєтрін, Д.О. Беспалов, О.М. Петруня, Д.І. Плотнікова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2009. – 64 с.

10. Методические указания по автоматизации проектирования пересечений городских магистралей в разных уровнях на микрокалькуляторах для студентов специальности 1206 „Городское строительство” / Сост.: Н.Н.Осетрин, П.П.Чередниченко. – К.: КИСИ, 1987. – 76 с.

11. Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Панченко. – Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.; 2-е вид. доп. – К.: Укрархбудінформ, 2006. – 190 с.

12. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – М.: Недра, 1978. – 469 с.

13. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди: Навчальний посібник для студентів ВНЗ.- К.: ІЗМН, 1997. – 196 с.

14. Чередніченко П.П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст: навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: КНУБА, 2002. – 180 с.; 2-е вид. стереотипне – К., КНУБА(ІПО), 2008. – 180 с.


Навчально-методичне видання

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...