Главная Обратная связь

Дисциплины:


Громадяни та юридичні особи як суб'єкти права приватної власності на землюСуб’єктами права приватної власності на землю є громадяни та юридичні особи приватного права.

Поняття суб’єкта права власності як учасника відповідних відносин на землю тісно пов’язано з поняттями правоздатності та дієздатності.

Земельна правоздатність — це здатність мати права і брати на себе обов’язки щодо землі. Вона виникає з моменту народження особи і припиняється з її смертю.

Земельна дієздатність — це здатність фізичної особи, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, своїми діями набувати для себе прав щодо конкретної земельної ділянки і самостійно їх здійснювати, а також своїми діями створювати для себе обов’язки щодо конкретної земельної ділянки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Повну земельну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). Випадки зниження цього цензу передбачено ст. 36 Цивільного кодексу України (далі — ЦК).

ЗК за обсягом наданих прав на землю поділяє фізичних осіб на громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Повним обсягом прав щодо набуття землі у власність наділено громадян України. Вони можуть мати у власності будь-які землі, якщо це дозволяє ЗК. Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть мати на праві власності землі сільськогосподарського призначення, а якщо такі землі вони успадкували, то протягом року вони підлягають відчуженню відповідно до ч. 4 ст. 81 ЗК. Законодавець дозволяє цим особам набувати права власності лише на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовано об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності (ч. 2 ст. 81 ЗК).

Суб’єктами права приватної власності на землю мають бути тільки юридичні особи, засновані на приватній власності. Юридичним особам, що належать до державної або комунальної власності, згідно із ст. 92 ЗК, земельні ділянки надаються у постійне користування.

Відповідно до ч. 1 ст. 82 ЗК юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;

в) прийняття спадщини;

г) виникнення інших підстав, передбачених законом.

Земельна правосуб’єктність іноземних юридичних осіб є значно вужчою, ніж юридичних осіб, заснованих громадянами або юридичними особами України. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення (ч. 2. ст. 82 ЗК):а) у межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження об’єктів, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності в Україні;

б) за межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна.

Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених ч.ч. 1–2 ст. 82 ЗК, та в порядку, встановленому цим Кодексом для іноземних юридичних осіб.

Земельне законодавство України передбачає певні спеціальні вимоги до суб’єктів права власності на землю. Наприклад, у ст. 130 ЗК зазначено, що покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:

· громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;

· юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...