Главная Обратная связь

Дисциплины:


Казахское отделениеНа заседании кафедры

Зав.кафедрой ТиК

_____________

пр. № ____от «____»_____20___г.

Вопросы государственного экзамена по дисциплине

«Теоретические и практические основы туристского бизнеса и менеджмента»

Специальность 5В090200 – «Туризм»

Курс

Казахское отделение

1 Бизнес-жоспардың құрылымы, қызметі және қолданылуы.

2 Экскурсияның мәні. Қызметі, қасиеттері және анықтамасы.

3 Солтүстік Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Дания, Финляндия, Швеция).

4 Мұражайтану негіздері. Көрме ұйымдастыру шараларының сипаттамасы.

5 Экскурсияны мазмұнына, қатысушылардың құрамы мен өтетін орнына байланысты бөлу.

6 Шығыс Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Венгрия, Чехия, Болгария

7 Туризмнің ішкі және сыртқы маркетингтік ортасы.

8 Экскурсияны таныстыру (көрсету) түрлері, ерекшеліктері, көрсету жағдайлары.

9 Орталық Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Германия).

10 Туристік жарнаманың таратылым құралдары.

11 Экскурсияны жүргізу барысында әңгімелеу түрлері, ерекшеліктері, экскурсияны жүргізушінің сөйлеу мәдениеті.

12 Батыс Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Бельгия, Ұлыбритания, Люксембург).

13 Туристік жарнаманың түрлері.

14 Жеке экскурсияның әдістемелік талаптары.

15 Батыс Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Франция, Нидерланды

16 Туристік карталарды құрасытыруда азимуттың ролі.

17 Автобустық саяхатты ұйымдастыру.

18 Оңтүстік Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Испания, Канар аралдары ).

19 Туристік өнім. Туристік өнімнің өмірлік циклі.

20 Әуе жолдары бойынша саяхатты ұйымдастыру.

21 Солтүстік Европаның туризмі мен туристік ресурстары (Греция, Италия).

22 Туристік нарықтың сегментациясы.

23 Экскурсиялық нысандардың топталуы.

24 Жерорта теңізінің туризмі мен туристік ресурстары (Кипр, Израиль).

25 Туризмдегі ақпараттық технологияның түрлері және маңызы.

26 Экскурсияның мақсаты мен міндетін анықтау. Экскурсияның тақырыбын таңдау және оның маңыздылығы.27 Жерорта теңізінің туризмі мен туристік ресурстары (Түркия).

28 Туризмдегі менеджменттің мәні мен маңыздылығы.

29 Экскурсияға дайындақ жүргізу кезеңдерінің жалпы сипаттамасы.

30 Солтүстік Американың туризмі мен туристік ресурстары (АҚШ, Канада, Мексика).

 

31 Дүниежүзі туризімінің негізгі даму кезеңдері.

32 Экскурсиялық маршрутты құрастыру және оның айналып өту бағыты.

33 Батыс Қазақстанның туризмі мен туристік ресурстары.

34 Қазақстан Республикасының туризмнің даму тарихы.

35 Экскурсияның технологиялық картасына сипаттама беру.

36 Оңтүстік-Шығыс Азияның туризмі мен туристік ресурстары (Таиланд, Индонезия, Сингапур).

37 Жоғарғы оқу орнындағы дәріс жүргізу әдістемесі.

38 Экскурсияның жеке мәтінінің мазмұнын қадағалау.

39 Қытайдың туризмі мен туристік ресурстары.

40 Дүние жүзіндегі емдік туризімінің орталықтары.

41 Экскурсияны жүргізу техникасына кіріспе.

42 Орталық Қазақстанның туризмі мен туристік ресурстары.

43 Туристік ресурстар: анықтамасы, мағынасы, классификациясы.

44 Экскурсияның құрылымы: мазмұны, негізгі бөлімі, қорытындысы.

45 Үндістанның туризмі мен туристік ресурстары.

46 Туристік құжаттамалар (визалық, шекаралық, төлқұжаттық және т.б.)

47 Экскурсияны жүргізугушілерге арналған талаптар.

48 Жапонияның туризмі мен туристік ресурстары.

49 Туристік саяхаттарда қажетті құрал-жабдықтар.

50 Табиғи-географиялық өлкетанудың негізгі түрлері.

51 Африканың туризмі мен туристік ресурстары (Алжир, Египет).

52 Қазіргі кездегі туризмнің жіктелуі.

53 Европа мен Азияның экологиялық туризмнің орталығы.

54 Шығыс Қазақстанның туризмі мен туристік ресурстары

55 Мемлекеттегі туристік саясат (заң, концепция, кластер).

56 «Өлкетану» түсінігі және түрлері.

57 Африканың туризмі мен туристік ресурстары (Тунис, Марокко, ОАР).

58 Кәсіпорынның тамақтану классификациясы, туризмдегі индустрия.

59 Туристік азықты іске қосу, турфирманың жарнамасы және имиджі.

60 ТМД-ның туризмі мен туристік ресурстары (Ресей Федерациясы).

61 Қазақстан Республикасында туризмнің дамуы және табиғатты қорғау шаралары.

62 Экскурсиялық әдістемелерге қойылатын шаралар.

63 ТМД және Балтық елдерінің туризмі мен туристік ресурстары.

64 Халықаралық туристік ұйымдар.

65 Экскурсиядағы дайындық кезеңдерінің ортақ мінездемесі.

66 ТМД-ның туризмі мен туристік ресурстары (Қырғызстан, Өзбекстан).

67 Жорықты ұйымдастыру. Жорықтың маршруты мен сметасын құрастыру.

68 Экскурсияны жүргізудің техникасы және нысанды көрсетудегі әдіс-тәсілдері.

69 Оңтүстік Қазақстанның туризмі мен туристік ресурстары.

70 Туристік кәсіпкерлікті ұйымдастыру жұмысының тәртібі.

71 Экскурсияның құрылымы: мазмұны, негізгі бөлімі, қорытындысы.

72 Солтүстік Қазақстанның туризмі мен туристік ресурстары.

73 Жорықтың мақсаты мен міндеттері.

74 Экологиялық туризм: түсінігі, анықтамасы, бастапқы принциптері, нысандары, экологиялық туризмдегі негізгі қорықтар.

75 Солтүстік Америкадағы экологиялық орталықтар.

76 Емдік сауықтыру ресурстары және курорттардың түрлері.

77 Қонақ үйдің классификациясы және түрлері.

78 Оңтүстік Американың экологиялық орталықтары

79 Курорттық туризм - емдік сауықтырудың даму негізі, тарихы және болашағы.

80 Діни туризмнің дүние жүзіндегі орталықтары.

81 Африка мен Австралиядағы экологиялық туризмнің орталықтары.

82 Туристік жорықтардағы I категориялық кедергілердегі тамақтануды ұйымдастыру.

83 Туристік пәндерді оқытудың әдістемелері.

84 Экологиялық туризмнің түрлері.

85 I санаттағы туристік жорықтарды ұйымдастыру мен өткізудің күрделілігі.

86 Қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсету саласындағы қызметкерлерге қойылатын талаптар.

87 Қазақстанда курорттық туризмнің дамуы, емдік ресурстар және Қазақстандағы курорттар.

88 Іскерлік туризмнің дүние жүзіндегі орталықтары.

89 Семинар, СӨЖ, СОӨЖ сабақатрын өткізудің ерекшеліктері.

90 Экскурсияның мазмұнына қарай жіктелуі, қатысушылардың құрамы, өтетін орындары

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...