Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що таке телефонна розмова?а) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

б) різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;

в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу;

г) форма обговорення професійних проблем.

47. Якщо телефонуєте Ви, то:

а) насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;

б) насамперед запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;

в) насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім'я та по батькові;

г) насамперед запропонуйте співрозмовникові уважно вас вислухати.

 

48. Якщо телефонують Вам, то:

а) запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;

б) привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові;

в) зніміть слухавку й назвіть організацію, яку Ви представляєте;

г) привітайтеся, запитайте, з якою метою Вам телефонують.

49. Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні:

а) покласти слухавку й ще раз зателефонувати;

б) з'ясувати причину своєї невдачі;

в) попросити переказати інформацію потрібній Вам людині;

г) перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.

50. Зустрічні методи дебатування використовують на етапі:

а) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми;

б) обмін аргументами й запитаннями із залу;

в) останнє слово промовців;

г) генерування ідеї.

51. Заспокійливий протест, умовне схвалення, підміна понять - це:

а) способи дебатування;

б) зустрічні методи дебатування;

в) помилки під час дебатів;

г) засоби формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми.

52. Перемовини мають такі стадії:

а) визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; закінчення перемовин.

б) визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; підбиття підсумків перемовин та виконання досягнутих домовленостей;

в) аналіз ситуації, визначення позицій під час переговорів та можливих варіантів вирішення проблеми; перемовини;

г) аналіз ситуації, проведення перемовин (розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин, визначення інтересів сторін, розгляд взаємовигідних варіантів), завершення перемовин.

53. Фахівці з проблем усного ділового спілкування виділяють такі принципи ведення перемовин:

а) протистояння крайніх позицій сторін, сторони займають дружні позиції, розуміння сторонами необхідності пошуку прийнятного для обох сторін рішення;б) розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин, визначення інтересів сторін, розгляд взаємовигідних варіантів, застосування об'єктивних критеріїв;

в) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, протистояння крайніх позицій сторін, розгляд взаємовигідних варіантів;

г) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, визначення інтересів сторін, протистояння крайніх позицій сторін.

54. Сімейна візитна картка містить наступну інформацію:

а) ім'я та прізвище власника картки, адреса, номери телефонів;

б) ім'я, по батькові, прізвище, адреса, номери службових й домашніх телефонів;

в) ім'я, по батькові, прізвище, номер телефону;

г) прізвище, ім'я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону.

 

 

55. Документ - це:

а) друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність;

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності;

г) сукупність реквізитів, що довільно розташовані.

56. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність та надає йому юридичної сили - це:

а) резолюція;

б) підпис;

в) гриф затвердження;

г) віза.

57. На бланках дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва;

б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці;

г) під текстом праворуч.

58. Правильно оформлено текст заяви в рядку:

а) У зв'язку з написанням дипломної роботи прошу Вас надати мені відпустку за власний кошт терміном на один місяць;

б) У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з занять з 01.04 по 10.04.2009;

в) Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію;

г) Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію, у зв’язку з відвідуванням практики.

59. Довідка-це:

а) обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;

в) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств;

г) короткі відомості про книгу, статтю, монографію з погляду призначення, змісту, виду, форми й інших особливостей.

60. Заява – це:

а) вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси;

б) документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві;

в) документ на ім’я керівної посадової особи зі звітом про виконання певної роботи, завдань, доручення;

г) документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...