Главная Обратная связь

Дисциплины:


Начальник Головного 5 страница. 11.2. Комплексні перевірки у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України проводити один раз на півріччя11.2. Комплексні перевірки у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України проводити один раз на півріччя.

11.3. За необхідності до перевірок залучати відповідних спеціалістів та вирішувати питання щодо участі представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, громадських і правозахисних організацій.

11.4. У разі вчинення у місцях виконання покарань та застосування інших примусових заходів, у яких тримаються неповнолітні, захоплення заручників, умисних вбивств, самогубств, інших випадків смерті неповнолітніх, заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, втеч з місць позбавлення волі або з-під варти та інших надзвичайних подій, пов’язаних з грубими порушеннями прав і свобод неповнолітніх, невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня спеціальними повідомленнями.

12. Копії документів прокурорського реагування з питань захисту прав дітей одночасно з їх внесенням надсилати до прокуратур вищого рівня, а прокурорам районів у містах – до прокуратур міст з районним поділом. Прокурорам обласного рівня та міст з районним поділом ініціювати відкликання документів реагування в разі невідповідності їх вимогам закону.

13.Активно використовувати можливості засобів масової інформації для висвітлення діяльності органів прокуратури щодо захисту прав дітей. Не допускати публічного оприлюднення відомостей, що можуть указувати на особу дитини, яка вчинила правопорушення або потерпіла від злочину.

14. Критеріями оцінки ефективності роботи органів прокуратури щодо захисту прав та інтересів дітей визначити своєчасність і повноту вжитих заходів до усунення порушень законності, реальне поновлення прав і свобод дітей, відшкодування заподіяної їм шкоди, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

15. Пункти 8.1, 8.2, 8.4 та 8.6 наказу вступають у дію з моменту набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 21.06.2011 № 3/1гн «Про особливості правозахисної діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний прокурор України

державний радник юстиції України В. Пшонка 


Накази Служби безпеки України

 

 


СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.10.2012 № 470

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 р. за № 1751/22063

Про затвердження Змін до Зводу відомостей,

що становлять державну таємницю

 

Відповідно до статей 10, 11, 12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих в Службі безпеки України 07 вересня 2012 року за № 1087, 07 вересня 2012 року за № 1088, 16 жовтня 2012 року за № 1089, 16 жовтня 2012 року за № 1090, 16 жовтня 2012 року за № 1091, 16 жовтня 2012 року за № 1092, 16 жовтня 2012 року за № 1093, 16 жовтня 2012 року за № 1094, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (зі змінами), що додаються.

 

2. Начальнику Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. З цим наказом ознайомити керівний та особовий склад Служби безпеки України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

 

Голова Служби І. Калінін

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

17.10.2012 № 470

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 р. за № 1751/22063

 

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

 

1. Доповнити пункт 5 Загальних положень воду відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ), абзацом п’ятим такого змісту:

«ГПУ - Генеральна прокуратура України.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами шостим - тридцять сьомим.

2. Доповнити ЗВДТ статтями 4.12.4 та 4.12.5 такого змісту:

 

4.12.4 Відомості про факт або методи проведення негласної слідчої (розшукової) дії Т ГПУ МВС ДПСУ СБ  
4.12.5 Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться чи планується проведення негласної слідчої (розшукової) дії, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці Т ГПУ МВС ДПСУ СБ

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...