Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прийняття спадщиниПро землевпорядкування;

Про використання земель транспорту;

5) Про використання земель оборони;

6) Про охорону культурної спадщни.

#34

 

№ 3, 1, 1, 1, 60

У відповідях під котрими номерами неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про облік земель;

2) Про охорону земель;

3) Про використання земель промисловості;

4) Про курорти;

5) Про оренду землі;

6) Про оцінку земель.

#13

 

№ 4, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі категорії земель:

1) Землі лісогосподарського призначення;

2) Землі оздоровчого призначення;

3) Землі водного фонду;

4) Землі заповідників;

5) Землі науково-культурного призначення;

6) Землі житлової та громадської забудови.

#45

 

№ 5, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі категорії земель?

1) Землі рекреаційного призначення;

2) Землі населених пунктів;

3) Землі лісогосподарського призначення;

4) Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

5) Землі оздоровчого призначення;

6) Землі житлової та громадської забудови.

#2

 

№ 6, 1, 1, 1, 60

За яким критерієм землі України поділяються на категорії?

1) За господарським призначенням;

2) За формами власності;

3) За способами використання;

4) За основним цільовим призначенням;

5) За індивідуальним цільовим призначенням;

6) За пріоритетним цільовим призначенням.

#4

 

№ 7, 1, 1, 1, 60

Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень:

1) Органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

2) Органів державної влади відповідно до їх повноважень;

3) Верховної Ради України;

4) Органів Держкомзему України;

5) Власників земель та землекористувачів;

6) Спеціально уповноважених органів.

#12

 

№ 8, 1, 1, 1, 60

Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою:

1) Органів державної влади;

2) Органів місцевого самоврядування;

3) Органів Держкомзему України;

4) Землекористувачів;

5) Власників земельних ділянок;

6) Спеціально уповноважених органів у галузі земельних відносин.

#5

 

№ 9, 1, 1, 1, 60

Які із вказаних методів правового регулювання переважно застосовуються для регулювання земельних відносин:

1) Спеціальний;

2) Публічний;

Імперативний;

4) Приватний;

5) Земельно-правовий;

Диспозитивний.

#36

 

№ 10, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно вказані суб’єкти земельних відносин в Україні:

1) Юридичні особи;2) Громадяни;

3) Службові особи;

4) Органи місцевого самоврядування;

5) Органи державної влади;

6) Адміністративно-територіальні утворення.

#36

 

№ 11, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно вказано об’єкт земельних відносин в Україні:

1) Землі в межах території України;

2) Права на земельні ділянки;

3) Права на земельні частки (паї);

4) Надра землі;

5) Земельні ділянки;

6) Адміністративно-територіальні утворення.

#46

 

№ 12, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно вказані завдання земельного законодавства?

1) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю громадян;

2) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель;

3) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю територіальних громад;

4) Регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю держави;

5) Регулювання земельних відносин з метою володіння, користування та розпорядження землями;

6) Регулювання земельних відносин з метою поділу земель на категорії.

#56

 

№ 13, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про охорону земель;

2) Про моніторинг земель;

3) Про землеустрій;

4) Про державний контроль за використання та охороною земель;

5) Про оцінку земель;

6) Про оренду землі.

#2

 

№ 14, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі закони - джерела земельного права?

1) Про порядок вирішення земельних спорів;

2) Про землеустрій;

3) Про використання земель оборони;

4) Про природно-заповідний фонд;

5) Про використання земель населених пунктів;

6) Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

#15

 

№ 15, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі закони – джерела земельного права?

1) Про землеустрій;

2) Про порядок надання земель у власність;

3) Про державний контроль за використанням та охороною земель;

4) Про охорону земель;

5) Про оцінку земель;

6) Про плату за землю.

#2

 

№ 16, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення?

1) Облік якості земель;

2) Економічна оцінка земель;

3) Юридична оцінка земель;

4) Бонітування ґрунтів;

5) Комісійна оцінка земель;

6) Якісна оцінка земель.

#24

 

№ 17, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види оцінки земель залежно від мети та методів її проведення?

1) Кількісна оцінка земель;

2) Якісна оцінка земель;

3) Кадастрова оцінка земель;

4) Грошова оцінка земель;

5) Натуральна оцінка земель;

6) Геодезична оцінка земель.

#4

 

№ 18, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано види грошової оцінки земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення?

1) Економічна;

2) Кадастрова;

3) Якісна;

Нормативна;

Експертна;

6) Кількісна.

#45

 

№ 19, 1, 1, 1, 60

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення:

1) Розміру земельного податку;

2) Орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

3) Втрат сільськогосподарського виробництва;

4) Державного мита при даруванні земельних ділянок;

5) Вартості об’єкта оцінки;

6) Втрат лісогосподарського виробництва.

#5

 

№ 20, 1, 1, 1, 60

Підставами для проведення економічної оцінки земель є:

1) Рішення органу виконавчої влади;

2) Рішення власника земельної ділянки;

3) Рішення землекористувача;

4) Рішення спеціально уповноваженого органу;

5) Рішення органу місцевого самоврядування;

6) Рішення співвласників земельної ділянки.

#15

 

№ 21, 1, 1, 1, 60

Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є:

1) Рішення спеціально уповноваженого органу;

2) Договір між заінтересованими особами;

3) Рішення суду;

4) Рішення органу місцевого самоврядування;

5) Рішення органу виконавчої влади;

6) Договір із суб’єктом оціночної діяльності.

#23

 

№ 22, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказано випадки обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

2) Визначення розміру земельного податку;

3) Застави земельної ділянки відповідно до закону;

4) Визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

5) Розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

6) Визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства.

#25

 

№ 23, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказано випадки обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яка є власником земельної ділянки;

2) Виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

3) Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

4) Відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

5) Визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

6) Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

#36

 

№ 24, 1, 1, 1, 60

У яких випадках правильно вказано випадки обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Визначення розміру земельного податку;

2) Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

3) Застави земельної ділянки відповідно до закону;

4) Визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

5) Визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

6) Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

#35

 

№ 25, 1, 1, 1, 60

У яких випадках правильно вказано випадки обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

1) Визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

2) Визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;

3) Визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

4) Визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

5) Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

6) Розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

#12

 

№ 26, 1, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно названі категорії земель:

1) Землі сільськогосподарського призначення;

2) Землі лісогосподарського призначення;

3) Землі водогосподарського призначення;

4) Землі оздоровчого призначення;

5) Землі рекреаційного призначення;

6) Землі історико-культурного призначення.

#3

 

№ 27, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Землі водного фонду;

2) Землі лісового фонду;

3) Землі запасного фонду;

4) Землі резервного фонду;

5) Землі аграрного фонду;

6) Землі промислового фонду.

#1

 

№ 28, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Землі лісового призначення;

2) Землі гірничого призначення;

3) Землі оздоровчого призначення;

4) Землі естетичного призначення;

5) Землі рекреаційного призначення;

6) Землі архітектурного призначення.

#35

 

№ 29, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно названі категорії земель:

1) Землі оздоровчого призначення;

2) Землі рекреаційного призначення;

3) Землі історико-культурного призначення;

4) Землі містобудівного призначення;

5) Землі лісогосподарського призначення;

6) Землі сільського призначення.

#46

 

№ 30, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) Землі житлової та громадської забудови;

2) Землі рекреаційної забудови;

3) Землі курортної забудови;

4) Землі сільської забудови;

5) Землі дачної забудови;

6) Землі господарської забудови.

#1

 

№ 31, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно названі категорії земель:

1) землі промислового і транспортного призначення;

2) землі оборонного призначення;

3) землі рекреаційно-оздоровчого призначення;

4) землі лісогосподарського призначення ;

5) землі сільськогосподарського призначення;

6) землі культурно-археологічного призначення.

#45

 

№ 32, 1, 1, 1, 60

В яких відповідях не правильно названі закони-джерела земельного права:

1) Про планування і забудову територій;

2) Про регулювання містобудівної діяльності;

3) Про благоустрій населених пунктів;

4) Про охорону культурної спадщини;

5) Про охорону історичної спадщини;

6) Про охорону археологічної спадщини.

#15

 

№ 33, 1, 1, 1, 60

Чинний земельний кодекс України був прийнятий:

1) 13 січня 2003р.;

2) 25 березня 1992р.;

Жовтня 2001р.;

4) 5 квітня 2001р.;

5) 15 травня 1992р.;

6) 3 грудня 1999р.

#3

 

№ 34, 1, 1, 1, 60

У запасі можуть перебувати земельні ділянки кожної категорії земель, які:

1) тимчасово не використовуються;

2) не надані у власність або користування;

3) підлягають консервації;

4) вилучені у землекористувачів;

5) є техногенно забрудненні;

6) є власністю держави.

#2

 

№ 35, 1, 1, 1, 60

Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

1) вилучення земельних ділянок;

2) припинення прав на земельні ділянки;

3) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;

4) проведення перевірки дотримання земельного законодавства;

5) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;

6) відмови у видачі дозволу на проведення будівельних робіт.

#35

 

№ 36, 1, 1, 1, 60

Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

1) відмови в наданні земельної ділянки;

2) вилучення земельних ділянок;

3) відмови в нотаріальному посвідченні угод щодо земельних ділянок;

4) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання ( передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам.

5) примусового викупу земельних ділянок;

6) консервації земельних ділянок;

#4

 

№ 37, 1, 1, 1, 60

До земель України належать усі землі в межах її територій, в тому числі:

1) землі, зайняті будівлями дипломатичних представництв за кордоном;

Острови;

3) землі, зайняті водними об’єктами;

4) землі, зайняті територіальним морем;

5) землі континентального шельфу;

6) півострови.

#23

 

 

№ 38, 1, 1, 1, 60

Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з врахуванням висновків:

1) органів місцевого самоврядування;

2) органів водного та лісового господарства;

3) органів виконавчої влади;

4) органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства;

5) екологічної експертизи;

6) органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

#4


№ 101, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані форми власності на землі в Україні?

1) Колективна;

2) Спільна;

Комунальна;

4) Особиста;

Приватна;

6) Муніципальна.

#35

 

№ 102, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?

1) Частина земної поверхні з надрами;

2) Частина земної поверхні з установленими межами;

3) Частина земної поверхні у населеному пункті;

4) Частина земної поверхні певного призначення;

5) Частина земної поверхні з певним місцем розташування;

6) Частина земної поверхні з основним цільовим призначенням.

#25

 

№ 103, 2, 1, 1, 60

Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і глибину, необхідні для:

1) Зведення виробничих та інших будівель і споруд;

2) Видобування корисних копалин;

3) Дослідження надр;

4) Використання підземних вод;

5) Зведення житлових будівель;

6) Зведення підземних споруд.

#15

 

№ 104, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказані підстави набуття громадянами України права власності на земельні ділянки?

1) Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності;

2) Придбання за договором ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

3) Прийняття спадщини;

4) Надання у користування із земель державної власності;

5) Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

6) Виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

#4

 

№ 105, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані підстави набуття права власності на земельні ділянки іноземними громадянами?

1) Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності;

2) Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

3) Придбання за договором ренти, іншими цивільно-правовими угодами;

4) Викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

5) Виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю);

6) Націоналізація земельної ділянки.

#34

 

№ 106, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані підстави набуття права власності на землю юридичними особами?

1) Безоплатна передача із земель державної і комунальної власності;

2) Приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

3) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;

4) Виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю);

5) Викуп земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

Прийняття спадщини.

#36

 

№ 107, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані підстави набуття права власності на землю іноземними юридичними особами?

1) У межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;

2) Придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

3) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;

4) Прийняття спадщини;

5) За межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна;

6) Виникнення інших підстав, передбачених законом.

#15

 

№ 108, 2, 1, 1, 60

Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є:

1) Державною власністю;

2) Приватною власністю;

3) Муніципальною власністю;

4) Комунальною власністю;

5) Спільною власністю;

6) Колективною власністю.

#4

 

№ 109, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано, які землі перебувають у комунальній власності?

1) Усі землі в межах населених пунктів;

2) Усі землі в межах міст;

3) Усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності;

4) Землі в межах сіл та селищ;

5) Усі землі в межах міських, сільських та селищних рад;

6) Землі за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.

#36

 

№ 110, 2, 1, 1, 60

Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:

1) Передачі їм земель приватної власності;

2) Передачі їм земель державної власності;

3) Передачі їм земель спільної власності;

4) Примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів громадських потреб;

5) Примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

6) Приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування.

#25

 

№ 111, 2, 1, 1, 60

Право державної власності набувається і реалізується державою в особі:

1) Органів місцевого самоврядування;

2) Органів Держкомзему;

3) Кабінету Міністрів України;

4) Територіальних громад;

5) Районних державних адміністрацій;

6) Місцевих рад.

#35

 

№ 112, 2, 1, 1, 60

Право державної власності набувається і реалізується державою в особі:

1) Органів Держкомзему;

2) Місцевих рад;

3) Органів державної влади з питань земельних ресурсів;

4) Обласних державних адміністрацій;

5) державних органів приватизації відповідно до закону;

6) Верховної Ради України.

#45

 

№ 113, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано землі державної власності, що не можуть передаватися у комунальну власність?

1) Землі оборони, крім земельних ділянок під об’єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення;

2) Землі під державними залізницями, об’єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту;

3) Землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;

4) Земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-технічними навчальними закладами;

5) Землі лісогосподарського призначення;

6) Землі водного фонду.

#14

 

№ 114, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано підстави набуття державної власності на землю:

1) Конфіскація земельних ділянок;

2) Прийняття спадщини;

3) Відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

4) Передача у власність держави земельних ділянок комунальної власності територіальними громадами;

5)штучне створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому числі з порушенням установлених правил;

6) Націоналізація землі.

#6

 

№ 115, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано підстави набуття державної власності на землю:

1) Конфіскація земельних ділянок;

2) Прийняття спадщини;

3) Відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

4) Передача у власність держави земельних ділянок комунальної власності територіальними громадами;

5) Придбання за цивільно-правовими угодами;

6) Виділенні в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).

#6

 

№ 116, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано види спільної власності на землю?

1) Спільна комунальна власність;

2) Спільна приватна власність;

3) Спільна часткова власність;

4) Спільна корпоративна власність;

5) Спільна сумісна власність;

6) Спільна особиста власність.

#35

 

№ 117, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані суб’єкти права спільної власності на землю територіальних громад:

1) Сільські ради;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Районні ради;

5) Міські та селищні ради;

6) Обласні ради.

#46

 

№ 118, 2, 1, 1, 60

Чим посвідчується право спільної власності на землю:

1) Договором про спільну власність;

2) Рішенням відповідної місцевої ради;

3) Земельним сертифікатом;

4) Рішенням районної державної адміністрації;

5) Державним актом на право власності на землю;

6) Державним сертифікатом на право спільної власності на землю.

#5

 

№ 119, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано, коли виникає право спільної часткової власності на земельну ділянку?

1) При добровільному об’єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

2) При прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

3) За рішенням суду;

4) При укладенні шлюбу;

5) При придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

6) При створенні товариства співвласників жилого будинку.

#46

 

№ 120, 2, 1, 1, 60

Яким суб’єктам може належати земельна ділянка на праві спільної сумісної власності:

1) Громадянам та юридичних особам;

2) Лише юридичним особам;

Лише громадянам;

4) Лише громадянам, що перебувають у зареєстрованому шлюбі;

5) Лише громадянам – членам фермерського господарства;

6) Лише громадянам України.

#3

 

№ 121, 2, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказано, які земельні ділянки перебувають у спільній сумісній власності?

1) Територіальної громади міста;

2) Територіальної громади села;

3) Співвласників жилого будинку;

4) Членів сільськогосподарського кооперативу;

5) Членів сім’ї;

Подружжя.

#36

 

№ 122, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані права власників земельних ділянок?

1) Забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;

2) Самостійно господарювати на землі;

3) Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

4) Своєчасно надати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування даних про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

5) Продавати, або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

6) Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

#25

 

№ 123, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказані права власників земельних ділянок?

1) Продавати, або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

2) Самостійно господарювати на землі;

3) Власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

4) Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

5) Споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди;

6) На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом.

#4

 

№ 124, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані обов’язки власників земельних ділянок:

1) Продавати, або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

2) Використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені користі копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;

3) Споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди;

4) Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

5) Самостійно господарювати на землі;

6) Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

#46

 

№ 125, 2, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказані обов’язки власників земельних ділянок?

1) Самостійно господарювати на землі;

2) Забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;

3) Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

4) Своєчасно сплачувати земельний податок;

5) Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

6) Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних споруд.

#1

 

№ 126, 2, 1, 1, 60

Право власності на земельну ділянку не поширюється в її межах на:

1) поверхневий ( ґрунтовий) шар;

2) водні об’єкти, які на ній знаходяться;

3) ліси, які на ній знаходяться;

4) посівні насадження, які на ній знаходяться;

5) багаторічні насадження, які на ній знаходяться;

6) надра.

#46

 

№ 127, 2, 1, 1, 60

Суб’єктами права власності на землю є:

1) територіальні громади на землі комунальної власності;

2) юридичні особи на землі колективної власності;

3) громадяни на землі комунальної власності;

4) територіальні громади через органи місцевого самоврядування на землі колективної власності;

5) органи місцевого самоврядування на землі приватної власності;

6) держава на землі приватної власності.

#1

 

№ 128, 2, 1, 1, 60

Особам ( їх спадкоємцям ),які мали у власності земельні ділянки______ ( з дня набрання чинності Земельним кодексом України), земельні ділянки не повертаються:

1) до 1 січня 2004р.;

2) до 1 січня 2002 р.;

До 15 травня 1992 р.;

4) до 25 жовтня 2001р.;

5) до 25 жовтня 1992р.

#3

 

№ 129, 2, 1, 1, 60

Іноземні особи та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки:

1) сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів;

2) сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

3) несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів;

4) несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

5) несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності;

6) несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна на праві оренди.

#35

 

№ 130, 2, 1, 1, 60

Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути:

1) сільські ради;

Громадяни;

3) селищні ради;

4) юридичні особи;

5) органи державної виконавчої влади;

6) міські ради.

#24

 

№ 131, 2, 1, 1, 60

До земель державної власності, які не можуть передаватися у приватну власність, належать:

1) землі природо-заповідного фонду;

2) землі оздоровчого призначення;

3) землі історико-культурного призначення;

4) земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги;

5) земельні ділянки, штучно створені у межах смуги відведення;

6) земельні ділянки, штучно створені у межах берегових смуг водних шляхів.

#45

 

№ 132, 2, 1, 1, 60

Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:

1) придбання за договором оренди;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...