Главная Обратная связь

Дисциплины:


Державний акт на право на земельну частку (пай);4) Рішення суду про визнання права на земельну частку (пай);

5) Посвідчений у встановленому порядку договір дарування права на земельну частку (пай);

6) Посвідчений у встановленому порядку договір купівлі-продажу на земельну частку (пай).

#3

 

№ 218, 3, 1, 1, 60

Підставами для виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є:

1) Рішення відповідної сільської ради;

2) Рішення зборів власників земельних часток (паїв);

3) Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства;

4) Рішення районної державної адміністрації;

5) Рішення відповідної районної ради;

6) Рішення районного відділу земельних ресурсів.

#14

 

№ 219, 3, 1, 1, 60

Куди подають заяву особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості)?

1) Районного відділу земельних ресурсів;

2) Відповідної міської ради;

3) Відповідної районної ради;

4) Відповідної обласної ради;

5) Правління колективного сільськогосподарського підприємства;

6) Відповідної селищної ради.

#26

 

№ 220, 3, 1, 1, 60

Розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського підприємства проводиться за згодою не менш як:

1) Однієї третини власників земельних часток (паїв);

2) Половини власників земельних часток (паїв);

3) Двох третин власників земельних часток (паїв);

4) Трьох четвертих власників земельних часток (паїв);

5) П'ятдесяти власників земельних часток (паїв);

6) Ста власників земельних часток (паїв).

#3

 

№ 221, 3, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано, що додається до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)?

1) Державний акт на право колективної власності на землю;

2) Державний акт на право приватної власності на землю;

3) Проект відведення земельної ділянки;

4) Проект землеустрою щодо організації територій земельних часток (паїв);

5) Протокол засідання загальних зборів;

6) Список осіб, які взяли участь у їх розподілі.

#46

 

№ 222, 3, 1, 1, 60

Де зберігаються матеріали щодо розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)?

1) В архіві;

2) У відповідній сільській раді;

3) У районному відділі земельних ресурсів;

4) В обласному управлінні земельних ресурсів;

5) В районній державній адміністрації;

6) В Кабінеті Міністрів України.

#23

 

№ 223, 3, 1, 1, 60

Право власності на земельну ділянку посвідчується:

Державним актом;2) Земельним актом;

3) Паспортом земельної ділянки;

4) Свідоцтвом про право власності;

5) Свідоцтвом про право на земельну ділянку;

6) Договором оренди.

#1

 

№ 224, 3, 1, 1, 60

Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

1) Земельним сертифікатом;

2) Договором оренди;

3) Свідоцтвом про право на земельну ділянку;

4) Свідоцтвом про право на спадщину.

5) Цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки;

6) Нотаріально посвідченим паспортом земельної ділянки.

#45

 

№ 225, 3, 1, 1, 60

Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до:

1) Президента України;

2) Верховної Ради України;

3) Кабінету Міністрів України;

4) Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

5) Київської міської державної адміністрації;

6) Севастопольської державної адміністрації.

#3

№ 226, 3, 1, 1, 60

Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:

1) фізичні особи, які мають сільськогосподарську освіту;

2) фізичні особи, які мають досвід роботи у сільському господарстві;

3) фізичні особи, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;

4) юридичні особи, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва;

5) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту;

6) громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва.

#56

 

№ 227, 3, 1, 1, 60

Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності є:

1) державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується;

2) державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, що відчужується;

3) рішення органу місцевого самоврядування;

4) договір оренди земельної ділянки;

5) рішення районної державної адміністрації;

6) рішення обласної державної адміністрації.

#1

 

№ 228, 3, 1, 1, 60

Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них можуть бути:

1) Кабінет Міністрів України;

2) обласні державні адміністрації;

3) районні держані адміністрації;

4) органи місцевого самоврядування;

5) фінансові управління;

6) банки.

#6

№ 229, 3, 1, 1, 60

Порядок застави земельних ділянок та прав на них визначається:

1) угодою між сторонами;

2) заставодержателем;

3) банком;

4) постановою Кабінету Міністрів України;

Законом;

6) домовленістю сторін.

#5


№ 301, 4, 1, 1, 60

Об’єктами оренди є:

1) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні громадян;

2) Земельні ділянки, що перебувають у власності громадян;

3) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні державних юридичних осіб;

4) Земельні ділянки, що перебувають в власності юридичних осіб;

5) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні юридичних осіб комунальної власності;

6) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні приватних юридичних осіб.

#24

 

№ 302, 4, 1, 1, 60

Об’єктами оренди є:

1) Земельні ділянки, що перебувають у державній власності;

2) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні громадян;

3) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні державних юридичних осіб;

4) Земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності;

5) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні приватних юридичних осіб;

6) Земельні ділянки, що перебувають у користуванні юридичних осіб комунальної власності.

#14

 

№ 303, 4, 1, 1, 60

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є:

1) Місцеві державні адміністрації;

2) Районні ради;

3) Обласні ради;

4) Сільські ради;

5) Органи виконавчої влади у галузі земельних відносин;

6) Міські ради.

#46

 

№ 304, 4, 1, 1, 60

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є:

1) Обласні ради;

2) Сільські ради;

3) Міські ради;

4) Районні в містах ради;

5) Районні та обласні державні адміністрації;

6) Районні ради.

#16

 

№ 305, 4, 1, 1, 60

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є:

1) Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

2) Органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Районні та обласні ради;

5) Районні та обласні державні адміністрації;

6) Сільські, селищні, міські ради.

#35

 

№ 306, 4, 1, 4, 60

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати (*50*) років.

#50

№ 307, 4, 1, 1, 60

З якого моменту договір оренди землі набирає чинності?

1) З моменту його укладення;

2) З моменту його підписання;

3) Після його державної реєстрації;

4) Після його нотаріального посвідчення;

5) Після досягнення сторонами згоди по істотних умовах договору;

6) З моменту його нотаріального посвідчення за бажанням однієї із сторін.

#3

 

№ 308, 4, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказані форми справляння орендної плати?

Натуральна;

2) Періодична;

3) Квартальна;

4) Відробіткова;

5) Щомісячна;

6) Комбінована.

#14

 

№ 309, 4, 1, 1, 60

У якому випадку орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати:

1) У випадку зменшення ставок земельного податку;

2) Якщо стан орендованої земельної ділянки змінився;

3) Якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини;

4) У випадку збільшення розміру земельного податку;

5) У разі зміни умов договору оренди землі;

6) У разі істотних змін ринкової вартості землі.

#3

 

№ 310, 4, 1, 1, 60

У відповідях під котрими номерами неправильно вказано істотні умови договору оренди землі?

1) Об’єкт оренди;

2) Умови збереження стану об’єкта оренди;

3) Кадастрова оцінка об’єкта оренди;

4) Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

5) Умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

6) Відповідальність сторін.

#3

 

№ 311, 4, 1, 1, 60

У якій відповіді неправильно вказано, що є невід’ємною частиною договору оренди землі:

1) План або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

2) Акт приймання – передачі об’єкта оренди;

3) Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

4) Акт оцінки земельної ділянки;

5) Кадастровий план земельної ділянки;

6) Державний акт про право власності земельну ділянку.

#46

 

№ 312, 4, 1, 1, 60

У відповідях під котрими номерами неправильно вказано істотні умови договору оренди землі?

1) Строк дії договору оренди;

2) Розмір та порядок сплати земельного податку;

3) Існуючі обмеження щодо використання земельної ділянки;

4) Умови збереження стану об’єкта оренди;

5) Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

6) Умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду.

#2

 

№ 313, 4, 1, 1, 60

У відповідях під яким номером неправильно вказано підстави припинення договору оренди землі?

1) Викуп земельної ділянки для суспільних потреб;

2) Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

3) Ліквідація юридичної особи – орендаря;

4) Смерть фізичної особи – орендаря;

5) Вилучення земельної ділянки;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...