Главная Обратная связь

Дисциплины:


Систематична несплата земельного податку#56

 

№ 314, 4, 1, 1, 60

У відповідях під якими номерами неправильно вказано підстави припинення договору оренди землі?

1) Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

2) Закінчення строку, на який його було укладено;

3) Звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

4) Викуп земельної ділянки для суспільних потреб;

5) Викуп земельної ділянки для громадських потреб;

6) Ліквідація юридичної особи – орендаря.

#35

 

№ 315, 4, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно вказано, що орендодавець має право вимагати від орендаря?

1) Додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

2) Використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

3) Передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

4) Дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг;

5) Своєчасне внесення орендної плати;

6) При передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки.

#36

 

№ 316, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані обов’язки орендодавця?

1) Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

2) Використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

3) Дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів;

4) Дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон;

5) Передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

6) Своєчасне внесення орендної плати.

#15

 

№ 317, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано обов’язки орендодавця?

1) Передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

2) Дотримуватися екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів;

3) При передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

4) Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

5) Відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

6) Попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельних ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.#2

 

№ 318, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано обов’язки орендодавця?

1) При передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

2) Передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

3) Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

4) Дотримуватися екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів;

5) Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

6) Відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця.

#34

 

№ 319, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано обов’язки орендаря земельної ділянки?

1) Приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

2) Виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

3) Здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд;

4) Отримувати продукцію і доходи;

5) За письмовою згодою орендодавця зводити в установленому порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди;

6) Самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі.

#12

 

№ 320, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано обов’язки орендаря земельної ділянки?

1) Виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

2) Дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

3) У п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби;

4) Самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

5) Приступати до використання земельної ділянки в троки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

6) Отримувати продукцію і доходи.

#46

 

№ 321, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано права орендаря земельної ділянки:

1) Виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження);

2) За письмовою згодою орендодавця зводити в установленому порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

3) Дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

4) Отримувати продукцію і доходи;

5) Приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі;

6) У п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

#24

 

№ 322, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано права орендаря земельної ділянки?

1) Самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

2) За письмовою згодою орендодавця зводити в установленому порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

3) Отримувати продукцію і доходи;

4) Виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

5) Здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем;

6) Приступати до використання земельної ділянки в троки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку.

#46

 

№ 323, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано права землекористувачів, якщо інше не передбачено законом або договором?

1) Забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

2) Власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

3) Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

4) Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

5) На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

6) Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

#25

 

№ 324, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано обов’язки землекористувачів:

1) Використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини;

2) На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

3) Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

4) Власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

5) Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

6) Самостійно господарювати на землі.

#35

 

№ 325, 4, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно зазначено суб’єктів права постійного користування землями:

1) Громадські організації інвалідів України;

2) Підприємства державної власності;

3) Громадяни України;

4) Установи та організації державної власності;

5) Підприємства та організації комунальної власності;

6) іноземні громадяни та особи без громадянства.

#36

 

№ 326, 4, 1, 1, 60

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, як передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на ____ роки в порядку, встановленому законом або договором оренди.

#3

 

№ 327, 4, 1, 1, 60

У разі виявлення недоліків переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають її використанню за договором, орендар не має права вимагати:

1) відшкодування витрат на усунення недоліків;

2) зменшення орендної плати;

3) звільнення від орендної плати;

4) відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;

5) дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки;

6) відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

#36

 

№ 328, 4, 1, 1, 60

У яких відповідях неправильно вказані земельні ділянки, які не підлягають передачі в оренду:

1) земельні ділянки на землях природно-заповідного фонду;

2) земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги;

3) земельні ділянки, штучно створені на землях природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній смузі водних об’єктів;

4) земельні ділянки, штучно створені у межах смуги відведення;

5) земельні ділянки на землях лісогосподарського призначення;

6) земельні ділянки, штучно створені на земельних ділянках для водних об’єктів.

 

№ 329, 4, 1, 1, 60

Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної і комунальної власності не можуть набувають:

1) державні підприємства;

2) підприємства громадських організацій інвалідів України;

3) фермерські господарства;

4) організації, що належать до комунальної власності;

5) релігійні організації;

6) державні установи.

#35

 

№ 330, 4, 1, 1, 60

Яким документом посвідчується право постійного користування земельною ділянкою:

1) договором постійного користування;

2) державним сертифікатом на право постійного користування;

3) державним актом на право постійного користування;

4) свідоцтвом про право постійного користування;

5) нотаріально посвідченою угодою про право постійного користування;

6) державним свідоцтвом про право постійного користування;

#3.


№ 401, 5, 1, 1, 60

Право земельного сервітуту – це право власника або користувача земельної ділянки на:

1) Безспірне користування чужою земельною ділянкою;

2) Безумовне користування чужою земельною ділянкою;

3) Обмежене користування чужою земельною ділянкою;

4) Виключне користування чужою земельною ділянкою;

5) Обмежене користування своєю земельною ділянкою;

6) Строкове користування чужою земельною ділянкою.

#3

 

№ 402, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані наслідки встановлення земельного сервітуту:

1) Зумовлює перехід права власності на земельні ділянки;

2) Веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння нею;

3) Веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав користування нею;

4) Веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав розпорядження нею;

5) Не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння нею;

6) Не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав користування та розпорядження нею.

#56

 

№ 403, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано види земельних сервітутів:

1) Загальні і локальні;

2) Постійні і строкові;

3) Загальні і спеціальні;

4) Звичайні і надзвичайні;

5) Внутрішні і зовнішні;

6) Місцеві і регіональні.

#2

 

№ 404, 5, 1, 1, 60

Земельний сервітут здійснюється способом:

1) Найзручнішим для власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут;

2) Найзручнішим для власника чужої земельної ділянки;

3) Який визначає власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут;

4) Який визначає власник чужої земельної ділянки;

5) Найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений;

6) Найбільш вигідним для власника чужої земельної ділянки.

#5

 

№ 405, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види права земельного сервітуту:

Право проходу;

2) Право паркування;

3) Право проїзду на велосипеді;

4) Право проїзду на транспортному засобі;

5) Право зберігання власного велосипеда;

6) Право зберігання власного транспортного засобу.

#13

 

№ 406, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види права земельного сервітуту:

1) Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі та зв’язку;

2) Право прокладання та експлуатації дороги;

3) Право обгородження власної земельної ділянки;

4) Право встановлення станцій телефонного (мобільного) зв’язку;

5) Право прокладання та експлуатації трубопроводів, інших лінійних комунікацій;

6) Право прокладання каналізаційних стоків через чужу земельну ділянку.

#15

 

№ 407, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види права земельного сервітуту:

1) Право облаштування штучної водойми;

2) Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої штучної водойми;

3) Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми;

4) Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці;

5) Право відводу води з сусідньої земельної ділянки на свою земельну ділянку;

6) Право забору води з штучної водойми, розташованої на сусідній земельні ділянці.

#34

 

№ 408, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види права земельного сервітуту:

1) Право прогону худоби;

2) Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці;

3) Право поїти чужу худобу із природної водойми, розташованої на своїх земельній ділянці;

4) Право прогону худоби до пасовища;

5) Право прогону худоби до природної водойми;

6) Право прогону худоби до штучної водойми.

#25

 

№ 409, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані види права земельного сервітуту:

1) Право встановлення будівельних риштувань з метою ремонту будівель та споруд;

2) Право складування будівельних матеріалів з метою зберігання;

3) Право складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;

4) Право ведення ремонтних робіт;

5) Право використання піску і каменю для ведення ремонтних робіт;

6) Право ведення будівельних робіт.

#13

 

№ 410, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано підставу встановлення земельного сервітуту:

1) Договір;

2) Закон;

3) Рішення органу місцевого самоврядування;

4) Заповіт;

5) Рішення суду;

6) Рішення органу управління у сфері земельних ресурсів.

#36

 

№ 411, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано підставу встановлення земельного сервітуту:

1) Заповіт;

2) Аукціон;

3) Договір;

4) Закон;

Конкурс;

6) Рішення суду.

#25

 

№ 412, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані положення про право земельного сервітуту:

1) Зберігається у разі переходу права на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи;

2) Не зберігається у разі переходу права на земельні ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи;

3) Може передаватися особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам;

4) Не може бути предметом купівлі-продажу, застави;

5) Може бути предметом купівлі-продажу, застави;

6) Може бути предметом оренди.

#14

 

№ 413, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані права власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут:

1) Має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення;

2) Не має права вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення;

3) Має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту;

4) Не має права на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту;

5) Має право на відшкодування моральної шкоди, завданої встановленням земельного сервітуту;

6) Має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, орендної плати.

#13

 

№ 414, 5, 1, 1, 60

Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:

1) Зниження родючості земельної ділянки;

2) Порушення власником сервітуту умов користування сервітутом;

3) Порушення власником земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, умов користування земельним сервітутом;

4) Вчинення перешкод власником земельної ділянки власникові земельного сервітуту;

5) Відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;

6) Відмови власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут.

#25

 

№ 415, 5, 1, 1, 60

Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:

1) Закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;

2) Невикористання земельного сервітуту протягом 1 року;

3) Невикористання земельного сервітуту протягом 2 років;

4) Невикористання земельного сервітуту протягом 3 років;

5) Невикористання земельного сервітуту протягом 5 років;

6) Невикористання земельного сервітуту протягом 6 місяців.

#14

 

№ 416, 5, 1, 1, 60

Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:

1) Рішення органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться земельна ділянка, щодо якої встановлено земельний сервітут;

2) Рішення суду про скасування земельного сервітуту;

3) Рішення суду про тимчасову заборону встановлення земельного сервітуту;

4) Поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;

5) Переходу права власності на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут;

6) Невикористання земельного сервітуту протягом 1 року.

#24

 

№ 417, 5, 1, 1, 60

На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

1) Відмови власника земельної ділянки;

2) Припинення підстав його встановлення;

3) Передачі земельної ділянки в оренду;

4) Смерті власника земельної ділянки;

5) Коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням;

6) Коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює продаж земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут.

#25

 

№ 418, 5, 1, 1, 60

Перехід права власності на земельну ділянку:

1) Не припиняє встановленого обмеження (обтяження);

2) Припиняє встановлене обмеження (обтяження);

3) Створює додаткові обмеження прав на землі;

4) Не припиняє дію земельного сервітуту;

5) Припиняє дію земельного сервітуту;

6) Є підставою для припинення обмеження прав на земельну ділянку.

#14

 

№ 419, 5, 1, 1, 60

На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження):

1) В повному обсязі;

2) В обсязі, визначеному власником земельної ділянки;

3) В обсязі, передбаченому законом;

4) В обсязі, передбаченому договором;

5) В обсязі, визначеному органом місцевого самоврядування щодо земель комунальної власності;

6) В обсязі, визначеному органом державної виконавчої влади щодо земель державної власності.

#34

 

№ 420, 5, 1, 1, 60

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором шляхом встановлення:

1) Заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом встановленого строку;

2) Заборони на продаж або інше відчуження;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...