Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заборони на передачу в оренду (суборенду);4) Заборони на передачу в заставу (іпотеку);

5) Заборони забудови на земельній ділянці;

6) Заборони встановлення земельного сервітуту.

#13

 

№ 421, 5, 1, 1, 60

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором шляхом встановлення:

1) Заборони передачі у спадщину земельної ділянки;

2) Умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем;

3) Заборони прийняття спадщини;

4) Права на переважну купівлю у разі її продажу;

5) Заборони на продаж земельної ділянки;

6) Заборони на продаж певним фізичним чи юридичним особам.

#24

 

№ 422, 5, 1, 1, 60

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором шляхом встановлення:

1) Заборони на провадження окремих видів діяльності;

2) Заборони на провадження будь-якої діяльності протягом установленого строку;

3) Заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;

4) Умови змінити зовнішній вигляд нерухомого майна;

5) Заборони експлуатації земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

6) Заборони встановлення земельного сервітуту.

#13

 

№ 423, 5, 1, 1, 60

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором шляхом встановлення:

1) Умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги;

2) Заборони здійснити будівництво дороги;

3) Заборони облаштування штучної водойми;

4) Заборони використання природної водойми;

5) Умови надавати право збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час;

6) Заборони встановлення земельного сервітуту.

#15

 

№ 424, 5, 1, 1, 60

Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є:

1) Підземні та відкриті джерела водопостачання;

2) Басейни;

3) Водозабірні та водоочисні споруди, водоводи;

4) Водоспади;

5) Фонтани;

6) Штучні водойми.

#13

 

№ 425, 5, 1, 1, 60

Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами:

1) Виділення шкідливих запахів;

2) Виділення неприємних запахів;

3) Підвищених рівнів вібрації;

4) Постійного шуму;

5) Ультрафіолетового випромінювання;

6) Підвищеної небезпеки.

#13

 

№ 426, 5, 1, 1, 60

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, це:

1) Сервітут;

2) Добросусідство;

3) Емфітевзис;

4) Суперфіцій;

5) Земельний пай;

6) Рента.

#3

 

№ 427, 5, 1, 1, 60

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови, це:

1) Сервітут;

2) Добросусідство;

3) Рента;

4) Суперфіцій;

5) Емфітевзис;

6) Оренда.

#4

 

№ 428, 5, 1, 1, 60

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) виникає на підставі:1) Закону;

2) Рішення органу державної влади;

3) Рішення органу місцевого самоврядування;

4) Договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користування цією земельною ділянкою;

5) Договору між власниками суміжних земельних ділянок;

6) Договору між користувачами суміжних земельних ділянок.

#4

 

№ 429, 5, 1, 1, 60

Суперфіцій припиняється в разі невикористання земельної ділянки для забудови в разі користування чужою земельною ділянкою для забудови протягом _____ років.

#3

 

№ 430, 5, 1, 1, 60

Строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб не може перевищувати ___ років.

#50

 

№ 431, 5, 1, 1, 60

Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для забудови:

1) не може бути внесено до статутного капіталу;

2) не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам;

3) може бути встановлено на невизначений строк;

4) може бути внесено до статутного фонду;

5) може бути передано у заставу;

6) може бути відчужено її землекористувачем іншим особам.

#12

 

№ 431, 5, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані положення про земельний сервітут;

1) земельний сервітут може бути предметом купівлі-продажу;

2) земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу;

3) земельний сервітут не може бути предметом застави;

4) земельний сервітут може бути предметом застави;

5) земельний сервітут може передаватися в оренду;

6) земельний сервітут може передаватися будь-який способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

#23


№ 501, 6, 1, 1, 60

Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

1) Смерть власника земельної ділянки;

2) Відчуження земельної ділянки за рішенням власника;

3) Укладення договору оренди земельної ділянки;

4) Встановлення земельного сервітуту;

5) Добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;

6) Нераціональне використання земель.

#25

 

№ 502, 6, 1, 1, 60

Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

1) Застава земельної ділянки;

2) Встановлення земельного сервітуту;

3) Звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

4) Відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

5) Нераціональне використання земельної ділянки;

6) Систематична несплата земельного податку.

#34

 

№ 503, 6, 1, 1, 60

Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

1) Успадкування земельної ділянки іноземцем;

2) Успадкування земельної ділянки особою без громадянства;

3) Невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених Земельним кодексом;

4) Зниження родючості земельної ділянки;

5) Залишення без використання земельної ділянки;

6) Конфіскація за рішенням суду.

#36

 

№ 504, 6, 1, 1, 60

Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

1) Конфіскація земельної ділянки;

2) Добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

3) Відчуження земельної ділянки;

4) Припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

5) Невстановлення земельного сервітуту;

6) Невикористання земельної ділянки більше 3 років.

#24

 

№ 505, 6, 1, 1, 60

Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

1) Використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

2) Невикористання земельної ділянки більше 1 року;

3) Невикористання земельної ділянки більше 2 років;

4) Невикористання земельної ділянки більше 3 років;

5) Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

6) Конфіскація земельної ділянки.

#15

 

№ 506, 6, 1, 1, 60

Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...