Главная Обратная связь

Дисциплины:


Систематична несплата земельного податку;2) Систематична несплата фіксованого сільськогосподарського податку;

3) Систематична несплата орендної плати;

4) Систематична несплата рекреаційного збору;

5) Конфіскація земельної ділянки;

6) Відчуження земельної ділянки.

#13

 

№ 507, 6, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані положення про угоду про перехід права власності на земельну ділянку:

1) Укладається в усній формі;

2) Укладається у простій письмовій формі;

3) Підлягає нотаріальному посвідченню;

4) Підлягає державній реєстрації;

5) Підлягає повідомній реєстрації;

6) Не підлягає державній реєстрації.

#34

 

№ 508, 6, 1, 1, 60

Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюються у судовому порядку у разі:

1) Відчуження земельної ділянки;

2) Невстановлення земельного сервітуту;

3) Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

4) Конфіскації земельної ділянки;

5) Систематичного невнесення земельного податку;

6) Невикористання земельної ділянки понад 5 років;

#34

 

№ 509, 6, 1, 1, 60

Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюються у судовому порядку у разі:

1) Примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

2) Примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї земельної ділянки;

3) Відчуження земельної ділянки;

4) Невикористання земельної ділянки понад 3 роки;

5) Систематичного невнесення земельного податку;

6) Відмови встановлення земельного сервітуту.

#12

 

№ 510, 6, 1, 1, 60

У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор по використанню та охороні земель складає протокол про порушення та видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у:

1) 5-денний строк;

2) 7-денний строк;

3) 10-дений строк;

4) 15-денний строк;

Денний строк;

6) Місячний строк.

#5

 

№ 511, 6, 1, 1, 60

Рішення про припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства:

1) Приймається відповідним органом виконавчої влади;

2) Приймається відповідним органом місцевого самоврядування;

3) Приймається судом;

4) Приймається господарським судом;

5) Не може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку;

6) Приймається органами Держкомзему.

#12

 

№ 512, 6, 1, 1, 60

Право викупу земельних ділянок, для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, мають:

1) фермерські господарства;

2) Органи державної влади;

3) Органи місцевого самоврядування;

4) Третейський суд;5) Адміністративний суд;

6) Господарський суд.

#23

 

№ 513, 6, 1, 1, 60

Законодавство України передбачає можливість викупу земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для таких суспільних потреб

1) Створення міських парків;

2) Під будівлі і споруди профспілкових органів;

3) Під будівлі, споруди та інші виробничі об’єкти господарських товариств;

4) Під будівлі і споруди релігійних організацій;

5) Будівництво стадіонів та кладовищ;

6) Під автозаправні станції.

#15

 

№ 514, 6, 1, 1, 60

Законодавство України передбачає можливість викупу земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для таких суспільних потреб:

1) Під стоянки автомобільного транспорту;

2) Під пляжі загального користування;

3) Розташування об’єктів природно-заповідного фонду;

4) Під об’єкти житлової забудови;

5) Будівництво захисних гідротехнічних споруд;

6) Під автозаправні станції.

#35

 

№ 515, 6, 1, 1, 60

Власник земельної ділянки має бути повідомлений органом, який приймає рішення про її викуп:

1) Не пізніше, ніж за один рік до майбутнього викупу;

2) Не пізніше, ніж за два роки до майбутнього викупу;

Письмово;

4) Не пізніше, ніж за шість місяців до майбутнього викупу;

5) Не пізніше, як за три місяці до майбутнього викупу;

6) Не пізніше, ніж за один місяць до майбутнього викупу.

#35

 

№ 516, 6, 1, 1, 60

Примусове відчуження земельних ділянок у державну чи комунальну власність допускається як виняток з мотивів суспільної необхідності під розміщення:

1) Дипломатичних представництв іноземних держав;

2) Будівель та споруд органів державної влади та місцевого самоврядування;

3) Вільних економічних зон;

4) Об’єктів природно-заповідного фонду;

5) Представництв міжнародних організацій;

6) Об’єктів транспортної інфраструктури.

#46

 

№ 517, 6, 1, 1, 60

Районні державні адміністрації на їх територіях вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні:

1) В межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб;

2) в межах сіл, селищ, міст районного значення лише для сільськогосподарського використання;

3) За межами населених пунктів для всіх потреб;

4) За межами населених пунктів для промислових об’єктів;

5) За межами населених пунктів для сільськогосподарського використання;

6) За межами населених пунктів для рекреаційних потреб.

#15

 

№ 518, 6, 1, 1, 60

Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні:

1) Ріллю, багаторічні насадження для надання їх для ведення фермерського господарства;

2) Ріллю, багаторічні насадження для надання їх для ведення колективного сільськогосподарського підприємства;

3) Ріллю, багаторічні насадження для надання їх для ведення особистого селянського господарства;

4) Ріллю, багаторічні насадження для надання їх для організації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

5) Ріллю, для несільськогосподарських потреб;

6) Багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб.

#56

 

№ 519, 6, 1, 1, 60

Вилучення особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності для несільськогосподарських потреб:

1) За загальним правилом не допускається;

2) Допускається для будівництва об’єктів загальнодержавного значення за постановою Кабінету Міністрів України;

3) Допускається для будівництва доріг за рішенням обласної державної адміністрації;

4) Допускається для будівництва ліній електропередачі та зв’язку, трубопроводів за рішенням обласної державної адміністрації;

5) Допускається для будівництва осушувальних і зрошувальних каналів за рішенням органів Держкомзему;

6) Допускається для будівництва геодезичних пунктів за рішенням обласної ради.

#12

 

№ 520, 6, 1, 1, 60

Конфіскація земельної ділянки допускається:

1) За рішенням органу місцевого самоврядування;

2) За рішенням Кабінету Міністрів України;

3) За рішенням суду;

4) У випадках, встановлених Земельним кодексом України;

5) У випадках, встановлених Кримінальним кодексом України;

6) У випадках, встановлених Митним кодексом України.

#35

 

№ 521, 6, 1, 1, 60

До особливо цінних земель, вилучення яких не допускається, відносяться:

1) Землі оздоровчого призначення;

2) Землі рекреаційного призначення;

3) Землі природно-заповідного фонду;

4) Землі лісогосподарського призначення;

5) Землі водного фонду;

6) Землі історико-культурного призначення.

#36

 

№ 522, 6, 1, 1, 60

Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється в судовому порядку в разі:

1) Забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами;

2) Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

3) Забруднення земель відходами, стічними водами;

4) Пошкодження і знищення родючого шару ґрунту;

5) Систематичної несплати земельного податку;

6) Залишення земельної ділянки без використання.

#2

 

№ 523, 6, 1, 1, 60

Примусове відчуження земельних ділянок у державну чи комунальну власність допускається як виняток з мотивів суспільної необхідності під розміщення:

Кладовищ;

2) Осушувальних і зрошувальних каналів;

3) Об’єктів соціально-культурного призначення;

4) Об’єктів енергетичної інфраструктури;

5) Геодезичних тректів;

6) Житла.

#14

 

№ 524, 6, 1, 1, 60

Примусове відчуження земельних ділянок у державну чи комунальну власність допускається як виняток з мотивів суспільної необхідності під розміщення:

1) Майданчиків відпочинку;

2) Лінійних об’єктів;

3) Об’єктів загального користування;

4) Міських парків;

5) Мостів, естакад;

6) Автостоянок.

#25

 

№ 525, 6, 1, 1, 60

Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за Земельним кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником:

1) Протягом 1 місяця з моменту переходу такого права;

2) Протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини;

3) Протягом 6 місяців з моменту переходу такого права;

4) Протягом 2 місяців з моменту переходу такого права;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...