Главная Обратная связь

Дисциплины:


Протягом року з моменту переходу такого права;6) Негайно.

#5

 

№ 526, 6, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно вказано, для яких суспільних потреб передбачена можливість викупу земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

1) Під міські парки;

2) Під майданчики відпочинку;

3) Під будівництво та обслуговування аеропортів;

4) Під будівлі і споруди релігійних організацій;

5) Під будівництво та обслуговування нафтових терміналів;

6) Під розміщення дипломатичних представництв іноземних держав.

#4

 

№ 527, 6, 1, 1, 60

Які об’єкти не відчужуються з мотивів суспільної необхідності чи для суспільних потреб:

1) земельна ділянка;

2) частина земельної ділянки;

Земельна частка (пай);

4) посіви і посадки сільськогосподарських культур;

5) багаторічні насадження;

6) житловий будинок.

#34

 

№ 528, 6, 1, 1, 60

Дія закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб з мотивів суспільної необхідності поширюється на суспільні відносини:

1) конфіскації земельних ділянок;

2) звернення стягнення на земельну ділянку;

3) примусового відчуження земельних ділянок в умовах воєнного стану;

4) викупу пам’яток історії та культури, яким загрожує знищення;

5) викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщенні для забезпечення суспільних потреб;

6) вилучення ( -викупу) земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності.

#5

 

№ 529, 6, 1, 1, 60

Вартість земельної ділянки, що відчужується або передається у власність замість відчуженої, визначається:

1) за законом;

За договором;

3) за заповітом;

4) власником земельної ділянки;

5) на підставі експертної грошової оцінки;

6) на підставі ринкової ціни.

#25

№ 530, 6, 1, 1, 60

Викупна ціна при відчуженні земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності не включає:

1) вартість житлового будинку;

2) вартість багаторічних насаджень;

3) упущену вигоду;

4) вартість будівель споруд;

5) вартість виготовлення документації із землеустрою;

6) вартість встановлення сервітуту.

#6

 

№ 531, 6, 1, 1, 60

Рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймаються на підставі:

1) генеральної схеми планування території України;

2) генеральних планів населених пунктів;

3) зонування територій;4) матеріалів погодження місця розташування таких об’єктів;

5) рішення місцевого референдуму;

6) даних державного земельного кадастру.

#24

 

№ 532, 6, 1, 1, 60

Органи місцевого самоврядування в межах території здійснення їх повноважень приймають рішення про викуп земельних ділянок для таких суспільних потреб:

1) будівництво шкіл;

2) будівництво бібліотек;

3) будівництво дошкільних навчальних закладів;

4) будівництво стадіонів;

5) розташування національного природного парку;

6) розташування біосферного заповідника.

#34

 


№ 601, 7, 1, 1, 60

Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:

1) невизнання прав;

Визнання прав;

3) визнання угоди нікчемною;

4) визнання угоди недійсною;

5) скасування угоди;

6) відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

#24

 

№ 602, 7, 1, 1, 60

Захист прав громадян та юридичних осіб на земельну ділянку здійснюється шляхом:

1) невизнання прав;

2) заборони на відчуження земельної ділянки;

3) визнання неконституційними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

4) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

5) відшкодування заподіяних збитків;

6) вилучення земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

#45

 

№ 603, 7, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо прав на землю:

1) не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою;

2) мають право втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою;

3) без рішення суду не мають права втручатися у здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою;

4) мають право встановлювати передбачені законодавчими актами додаткові обов’язки;

5) мають право встановлювати передбачені законодавчими актами додаткові обмеження;

6) не мають права встановлювати не передбачені законодавчими актами додаткові обов’язки чи обмеження.

#36

 

№ 604, 7, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано положення щодо відповідальності органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю:

1) несуть відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у здійснення власником своїх повноважень;

2) несуть обмежену відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у здійснення власником своїх повноважень;

3) не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у здійснення власником своїх повноважень;

4) мають право встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки;

5) мають право встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обмеження;

6) не мають права встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки чи обмеження.

#16

 

№ 605, 7, 1, 1, 60

У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження земельною ділянкою, такий акт:

1) повинен бути скасований вищестоячим органом;

2) визнається неконституційним;

3) визнається недійсним;

4) визнається неправочинним;

5) оскаржується в адміністративному порядку;

6) скасовується в порядку підлеглості.

#3

 

№ 606, 7, 1, 1, 60

Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження земельною ділянкою:

1) не підлягають відшкодуванню;

2) підлягають відшкодуванню протягом одного місяця;

3) підлягають відшкодуванню негайно;

4) підлягають відшкодуванню в повному обсязі;

5) підлягають відшкодуванню органом, який видав акт;

6) підлягають відшкодуванню із місцевого бюджету.

#45

 

№ 607, 7, 1, 1, 60

Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок:

1) неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки;

2) встановлення обмежень щодо використання земельної ділянки;

3) відчуження земельної ділянки;

4) укладення договору оренди земельної ділянки;

5) неодержання доходів внаслідок форс-мажорних обставин;

6) невстановлення земельного сервітуту.

#12

 

№ 608, 7, 1, 1, 60

Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок:

1) відчуження земельної ділянки;

2) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів використання;

3) рекультивації ґрунтів;

4) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для використання стан;

5) нераціонального використання земель;

6) ведення державного земельного кадастру.

#24

 

№ 609, 7, 1, 1, 60

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють громадяни та юридичні особи:

1) які використовують земельну ділянку;

2) які не використовують земельну ділянку;

3) діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель;

4) які надають землі в оренду;

5) які надають землі в постійне користування;

6) які необґрунтовано відмовляють в наданні земельної ділянки.

#13

 

№ 610, 7, 1, 1, 60

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, місцевого самоврядування:

1) які використовують земельну ділянку;

2) які не використовують земельну ділянку;

3) діяльність яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель;

4) які надають землі в оренду;

5) які надають землі в постійне користування;

6) які необґрунтовано відмовляють в наданні земельної ділянки.

#13

 

№ 611, 7, 1, 1, 60

Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється:

1) Верховною Радою України;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Президентом України;

4) за домовленістю сторін;

5) територіальною громадою;

6) органами місцевого самоврядування.

#2

 

№ 612, 7, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно названі органи, якими вирішуються земельні спори:

1) комісії по трудових спорах;

2) суди;

3) товариські суди;

4) сільські ради;

5) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

6) селищні ради.

#13

 

№ 613, 7, 1, 1, 60

Виключно судом вирішуються земельні спори:

1) з приводу розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності територіальної громади;

2) з приводу розпорядження земельними ділянками, що перебувають у державній власності;

3) з приводу розпорядження земельними ділянками, що перебувають у комунальній власності;

4) з приводу розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

5) щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей;

6) щодо розмежування територій районів у містах.

#45

 

№ 614, 7, 1, 1, 60

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори:

1) з приводу володіння земельними ділянками, що перебувають у власності громадян;

2) з приводу користування земельними ділянками, що перебувають у власності юридичних осіб;

3) з приводу розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян;

4) у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають власності і користуванні громадян;

5) щодо додержання громадянами правил добросусідства;

6) щодо розмежування меж сіл, селищ, міст.

#45

 

№ 615, 7, 1, 1, 60

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори:

1) щодо додержання громадянами правил добропорядності;

2) щодо розмежування територій сіл,;

3) щодо розмежування територій селищ;

4) щодо розмежування територій міст;

5) щодо розмежування меж районів у містах;

6) щодо додержання громадянами правил добросусідства.

#56

 

№ 616, 7, 1, 1, 60

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори щодо:

1) додержання громадянами правил добросусідства;

2) меж земельної ділянки за межами населених пунктів;

3) меж земельної ділянки в межах населених пунктів;

4) розташування обмежень у використанні земель;

5) розмежування меж районів у містах;

6) володіння земельними ділянками, що перебувають у власності громадян.

#24

 

№ 617, 7, 1, 1, 60

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори щодо:

1) розмежування меж районів у містах;

2) додержання громадянами правил добросусідства;

3) розташування обмежень у використанні земель;

4) з приводу постійного користування земельними ділянками, що перебувають у державній власності;

5) з приводу володіння земельними ділянками, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб;

6) земельних сервітутів.

#36

 

№ 618, 7, 1, 1, 60

Розміри збитків, які підлягають відшкодуванню, визначаються:

1) комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями;

2) судами;

3) комісіями, створеними виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад;

4) комісіями, створеними обласними державними адміністраціями;

5) комісіями створеними виконавчими комітетами сільських рад.

6) комісіями створеними виконавчими комітетами селищних рад.

#13

 

№ 619, 7, 1, 1, 60

У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням у непридатність для використання за цільовим призначення, до складу комісій включаються також представники:

1) органів внутрішніх справ;

2) податкової адміністрації;

3) виконавчих комітетів районних рад;

4) санітарно-епідеміологічних органів;

5) природоохоронних органів;

6) товариства мисливців і рибалок.

#45

 

№ 620, 7, 1, 1, 60

Які збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам не підлягають відшкодуванню:

1) вартість сіножатей і пасовищ;

2) вартість незавершеного будівництва;

3) вартість дерево-чагарникових насаджень;

4) вартість житлових будинків;

5) вартість виробничих будівель і споруд;

6) вартість лісових насаджень.

#1

 

№ 621, 7, 1, 1, 60

Які збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам не підлягають відшкодуванню:

1) вартість плодоягідних насаджень;

2) вартість багаторічних насаджень;

3) вартість квіткових насаджень;

4) нанесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельної ділянки з урахуванням економічних показників;

5) нанесені витрати на незавершене сільськогосподарське виробництво;

6) вартість незавершеного будівництва.

#3

 

№ 622, 7, 1, 1, 60

Які збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам не підлягають відшкодуванню:

1) вартість зрошувальних і осушувальних систем;

2) вартість протиерозійних і протиселевих споруд;

3) понесені витрати на розвідувальні та проектні роботи;

4) вартість межевих знаків;

5) неодержані доходи якщо вони обґрунтовані;

6) вартість водних джерел.

#4

 

№ 623, 7, 1, 1, 60

Відшкодуванню підлягають збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам:

1) понесені витрати на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів);

2) вартість сіножатей;

3) вартість пасовищ;

4) вартість межевих знаків;

5) вартість квіткових насаджень;

6) вартість дерево-чагарникових насаджень.

#16

 

№ 624, 7, 1, 1, 60

При вилученні (викупі) земельної ділянки до земель запасу збитки відшкодовують:

1) місцевим радам;

2) місцевим державним адміністраціям;

3) власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям;

4) власники землі;

5) землекористувачі, в тому числі орендарі;

6) ради, які прийняли рішення про вилучення (викуп) земель.

#36

 

№ 625, 7, 1, 1, 60

При тимчасовому зайнятті земельної ділянки для розвідувальних робіт збитки визначаються:

1) місцевими державними адміністраціями;

2) органами місцевого самоврядування;

3) геологорозвідувальними організаціями;

4) за угодою між власниками землі або землекористувачами та підприємствами, установами і організаціями – замовниками розвідувальних робіт;

5) територіальними громадами;

6) управліннями земельних ресурсів.

#4

 

№ 626, 7, 1, 1, 60

Рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів вступає в силу:

1) через 5 днів після його прийняття;

2) через 10 днів після його прийняття;

3) після його опублікування;

4) після його оприлюднення;

5) через місяць після його прийняття;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...