Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вищестоячим органом;6) державним органом приватизації.

#15

 

№ 629, 7, 1, 1, 60

Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів:

1) на підставі заяви однієї з сторін;

2) у 5-денний термін з дня подання заяви;

3) невідкладно;

4) у 7-денний термін з дня надання заяви;

5) у 10-денний термін з дня надання заяви;

6) у місячний термін з дня подання заяви;

#16


№ 1201, 13, 1, 1, 60

Землями сільськогосподарського призначення визнаються:

1) землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції;

2) землі, для проведення науково-дослідної та навчальної діяльності;

3) землі, які використовуються для організації відпочинку населення;

4) землі, надані для переробки сільськогосподарської продукції.

5) землі, що мають природні лікувальні властивості;

6) землі, призначені для несільськогосподарських потреб.

#1

 

№ 1202, 13, 1, 1, 60

Землями сільськогосподарського призначення визнаються:

1) землі, надані для виробництва товарної продукції;

2) землі, надані для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності;

3) землі, зайняті полезахисними лісовими смугами площею понад 0,1га;

4) землі, які використовуються в агропромисловому комплексі;

5) землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції;

6) землі, під берегоукріплювальними спорудами і насадженнями.

#25

 

№ 1203, 13, 1, 1, 60

До земель сільськогосподарського призначення належать:

1) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

2) землі ,що мають особливу екологічну, наукову естетичну цінність;

3) лісогосподарські угіддя;

4) особливо цінні землі;

5) несільськогосподарські угіддя (полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження);

6) землі, придатні для потреб сільського господарства.

#15

 

№ 1204, 13, 1, 1, 60

До земель сільськогосподарського призначення належать:

1) захисні насадження на смугах відводу автомобільних доріг;

2) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, тощо);

3) полезахисні лісові смуги площею понад 0,1 га;

4) землі придатні для потреб сільського господарства;

5) сільськогосподарські угіддя;

6) землі громадської забудови.

#25

 

№ 1205, 13, 1, 1, 60

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність:

1) установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян;2) сільськогосподарським підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;;

3) державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям;

4) несільськогосподарським підприємствам для зведення господарських будівель;

5) особам без громадянства.

6) іноземними громадянам для здійснення підприємницької діяльності.

#2

 

№ 1206, 13, 1, 1, 60

Земельні ділянки для сінокосіння та випасання худоби надаються громадянам у:

1) приватну власність;

2) спільну часткову власність;

3) спільну сумісну власність;

Оренду;

5) постійне користування;

6) тимчасове користування.

#4

 

№ 1207, 13, 1, 1, 60

Землі сільськогосподарського призначення надаються у постійне користування:

1) громадянам України;

2) приватним сільськогосподарським підприємствам;

3) іноземним юридичним особам;

4) комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям;

5) особам без громадянства;

6) державним сільськогосподарським науково-дослідним установам і навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам і загальноосвітнім школам – для дослідних і навчальних цілей.

#46

 

№ 1208, 13, 1, 1, 60

Державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель:

1) державної і комунальної власності у постійне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

2) державної і комунальної власності у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

3) приватної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей;

4) державної і комунальної власності для ведення підсобного сільського господарства;

5) державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей;

6) колективної власності у постійне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

#15

 

№ 1209, 13, 1, 1, 60

При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються:

1) працівникам цих підприємств, установ та організацій з визначенням кожному з них земельної частки (паю);

2) особам які проживають в даній місцевості з визначенням кожному з них земельної частки (паю);

3) сільським, селищним радам;

4) пенсіонерам з числа працівників цих підприємств, установ та організацій, з визначенням кожному з них земельної частки (паю);

5) громадянам України, евакуйованим з зони відчуження;

6) працівникам управління земельних ресурсів.

#14

 

№ 1210, 13, 1, 1, 60

Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають:

1) органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування;

2) органи виконавчої влади відповідно до їхніх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій;

3) органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень за клопотанням керівників цих підприємств, установ та організацій;

4) органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій;

5) загальні збори спілки пайовиків;

6) загальні збори працівників цих підприємств, установ та організацій.

#24

 

№ 1211, 13, 1, 1, 60

Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд земель у розмірі:

1) до 5 % площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій;

2) до 10 %площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій;

3) до 15 % площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій.

4) до 20 % площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій;

5) до 15 %площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у власності відповідних підприємств, установ та організацій;

6) до 25 %площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій.

#3

 

№ 1212, 13, 1, 1, 60

Землі фермерського господарства можуть складатися із земельних ділянок, що належать:

1) громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності;

2) на праві тимчасового користування фермерському господарству як юридичній особі

3) на праві постійного користування фермерському господарству як юридичній особі.

4) на праві власності фермерському господарству як юридичній особі;

5) громадянам - членам фермерського господарства на праві спільної часткової власності;

6) членам фермерського господарства на праві спільної сумісної власності.

#14

 

№ 1213, 13, 1, 1, 60

Землі фермерського господарства можуть складатися із земельної ділянки, що:

1) належить на праві постійного користування фермерському господарству як юридичній особі.

2) належить фермерському господарству як юридичній особі на праві постійного користування;

3) належать громадянам - членам фермерського господарства на праві спільної часткової власності;

4) належать членам фермерського господарства на праві спільної сумісної власності;

5) належать громадянам членам фермерського господарства на праві приватної власності;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...