Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальнодержавному;#26

 

 

№ 1312, 14, 1, 1, 60

Відповідно до діючих будівельних норм та правил територія населеного пункту з урахуванням переважного функціонального використання поділяється на:

1) промислову територію;

2) господарську територію;

3) виробничу територію;

4) сільськогосподарську територію;

5) сельбищну територію;

6) житлову територію.

#35

 

№ 1313, 14, 1, 1, 60

Як називається територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку:

1) житлова територія;

2) територія загального користування;

3) сельбищна територія;

4) прибудинкова територія;

5) виробнича територія;

6) санітарно-оздоровча територія.

#4

 

№ 1317, 14, 1, 1, 60

У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може:

1) надаватись у користування об’єднання власників;

2) передаватися за плату у власність об’єднання власників;

3) надаватись у довічне користування об’єднання власників;

4) передаватися безоплатно у власність об’єднання власників;

5) продаватись на конкурентних засадах об’єднання власників;

6) надаватись у тимчасове користування об’єднання власників.

#14

 

№ 1318, 14, 1, 1, 60

Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається:

1) органами місцевого самоврядування;

2) співвласниками;

3) органами державної виконавчої влади;

4) місцевим референдумом;

5) Земельним Кодексом України;

6) житлово-експлуатаційними управліннями.

#2

 

№ 1319, 14, 1, 1, 60

Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі:

1) генерального плану;

2) проектів розподілу території кварталу, мікрорайону;

3) регіональних правил забудови;

4) відповідної землевпорядної документації;

5) інженерно-транспортної інфраструктури;

6) генеральної схеми планування території України.

#24

 

№ 1320, 14, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано, на яких територіях не допускається розміщення житлово-громадських об’єктів:

1) У водоохоронних зонах рік;

2) У господарській зоні;

3) На ландшафтно-рекреаційних територіях;

4) На територіях загального користування;

5) На приміських територіях;

6) На сельбищній території.

#13

 

№ 1321, 14, 1, 1, 60

Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до:1)містобудівної документації;2)плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови;3)генеральної схеми населеного пункту;4)санітарно-технічного паспорта;5)регіонального плану населеного пункту;6)рішення житлово-будівельного кооперативу.#12

№ 1322, 14, 1, 1, 60Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):1)в містах - не більше 0,10 гектара;2)у селах - не більше 0,25 гектара;3)в містах – не більше 0,30 гектара;4)у селах – не більше 0,40 гектара;5)у містах – не більше 0,20 гектара;6)у селах – не більше 0,30 гектара.#12

№ 1323, 14, 1, 1, 60

У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може:1)передаватися безоплатно у власність;2)надаватись у користування об'єднанню власників;3)надаватися у користування юридичним особам;4)передаватися у власність обєднанню власників;5)передаватися у власність місцевій раді;6)передаватися у користування місцевій раді. (ЗКУ)#12

№ 1324, 14, 1, 1, 60

Які з наведених нормативно – правових актів врегульовують питання використання земель житлової і громадської забудови:1)Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;2)Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;3)Закон України «Про планування і забудову територій»;4)Закон України «Про громадську і житлову забудову»;5)Закон України «Про охорону земель»;6)Закон України «Про охорону культурної спадщини».#12

№ 1325, 14, 1, 1, 60

Які з наведених нормативно – правових актів врегульовують питання використання земель житлової і громадської забудови:1)Закон України «Про основи містобудування»;2)Земельний кодекс України;3)Закон України «Про планування і забудову територій»;4)Закон України «Про громадську і житлову забудову»;5)Закон України «Про генеральне планування території України»;6)Закон України «Про охорону земель».#12

№ 1326, 14, 1, 1, 60

Планування і забудова територій - діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:1)забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;2)обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;3)обґрунтування загальнодержавних програм охорони земель громадської забудови;4)припинення діяльності обєктів інженерно-транспортної інфраструктури;5)прогнозування генеральної схеми розвитку міст;6)складання генерального планування садово-паркових об’єктів.#12

№ 1327, 14, 1, 1, 60

Планування і забудова територій - діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:1)розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об'єктів; реконструкцію існуючої забудови та територій;2)визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів;3)розробка наукових пропозицій про раціональне розселення місцевих тварин;4)здійснення контролю за охороною земель;5)здійснення громадського контролю за озороною земель;6)здійснення державного контролю за охороною земель. (ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)#12

№ 1328, 14, 1, 1, 60

Назвіть правильні законодавчі положення про планування територій на державному рівні:1) планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих
частин території України;2) за рішенням Кабінету Міністрів України розробляються схеми планування узбережжя Чорного та Азовського морів, гірських територій Карпат;
3) планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення відповідно до закону Генерального плану території України;4) містобудівна документація на державному рівні не підлягає експертизі;5) замовниками схем планування окремих частин території України є Кабінет Міністрів України;6) схеми планування окремих частин території України затверджуються рішенням Генерального прокурора.#12

№ 1329, 14, 1, 1, 60

Назвіть правильні законодавчі положення про планування територій на регіональному рівні:1)планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів;2)рішення про розроблення схем планування території області приймає відповідна обласна рада;3)рішення про розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим приймає відповідна обласна рада;4)рішення про розроблення схем планування території району приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим;5)замовником схем планування території Автономної Республіки Крим є Кабінет Міністрів України;6)схеми планування території району затверджуються рішенням відповідних Держадміністрацій за умови отримання позитивного висновку державної експертизи.#12

№ 1330, 14, 1, 1, 60

Назвіть правильні законодавчі положення що стосуються генерального плану населеного пункту:1)рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада;2)невід'ємною частиною генерального плану населеного пункту є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту;3)строк дії генерального плану населеного пункту обмежується законом;4)зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на двадцять років;5)експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани сіл;6) Порядок проведення експертизи визначається Верховною Радою України#12

№ 1331, 14, 1, 1, 60

Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту є:1)генеральний план населеного пункту;2)план земельно-господарського устрою населеного пункту;3)проект забудови територій;4)генеральна схема забудови територій;5)регіональні правила забудови;6)детальний план території.#1

№ 1332, 14, 1, 1, 60

Назвіть правильні законодавчі положення, що стосуються плану зонування території:
1)розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ), плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру;2)розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;3)є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні;4)невід'ємною складовою плану зонування території є план земельно-господарського устрою населеного пункту;5)план зонування території підлягає експертизі;6)план зонування території встановлює обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.#12

№ 1333, 14, 1, 1, 60

Детальний план території:1)уточнює положення генерального плану населеного пункту;2)складається із графічних і текстових матеріалів;3)підлягає експертизі;4)розглядається і затверджується держадміністрацією;5)є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні;6)встановлює обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.#12

№ 1334, 14, 1, 1, 60

Назвіть відповіді, в яких правильно визначено особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності:1)документація із землеустрою розробляється з урахуванням положень плану зонування та/або детального плану території;2)зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування
до встановлення нового функціонального призначення територій;
3)спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів не мають права забезпечувати інформацію про наявність на території адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, що можуть бути використані під забудову;4)до моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської ради не зобов'язаний надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність на відповідній території земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову;5)зміна функціонального призначення територій тягне за собою припинення права власності земельними ділянками;6)документація із землеустрою розробляється з урахуванням рішення будинкового комітету#12

№ 1335, 14, 1, 1, 60

Забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок:1)може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки;2)проектується без отримання містобудівних умов та обмежень на підставі будівельного паспорта;3)здійснюється на основі рішення кооперативного обєднання;4)здійснюється на основі санітарно-технічного паспорта;5)на основі галузево-територіального плану населеного пункту;6)на підставі рішення будинкового комітету.#12

№ 1336, 14, 1, 1, 60

Будівельний паспорт:1)визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального житлового будинку, дачного будинку не вище двох поверхів;2)визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва дачного будинку з площею до 300 м2, господарських будівель і споруд, гаражів;3)складається лише з текстових матеріалів;4)розробляється на підставі рішення будинкового комітету;5)є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні;6)видається замість регіонального плану населеного пункту.#12

№ 1337, 14, 1, 1, 60

Використання території України характеризується значними диспропорціями, зокрема:1) значними площами та низькою щільністю забудови виробничих територій;2) надзвичайно високим, економічно та екологічно необґрунтованим рівнем господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння території;3)надмірною концентрацією населення у селах;4)раціональним розміщенням виробничих та житлових територій;5)великою часткою територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення;6)низьким рівнем забруднення навколишнього природного середовища багатьох регіонів.#12

№ 1338, 14, 1, 1, 60

Генеральна схема планування території України визначає:1)пріоритети та концептуальні вирішення планування і використання території країни;2)пріоритети та концептуальні вирішення вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, формування національної екологічної мережі;3)пріоритети та концептуальні вирішення використання території населеного пункту;4)пріоритети та концептуальні вирішення розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок;5)пріоритети та концептуальні вирішення обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;6)просторовий та соціально-економічний розвиток міста.#12

№ 1339, 14, 1, 1, 60

Визначення територій для містобудівних потреб здійснюється:
1)відповідно до затвердженої містобудівної документації;2)з урахуванням планів земельно-господарського устрою;3)з урахуванням будівельного паспорта;4)з урахуванням санітарно-технічного паспорта;5)відповідно до планувального проекту територій;6)відповідно до ліній регулювання забудови.#12

№ 1340, 14, 1, 1, 60

Територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад користуються переважним правом:1)викупу земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб;2)конфіскації земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб;3)ліквідації земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб;4)відчуження земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб;5)переміщення земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб;6)вилучення з обороту земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб.#1

№ 1401, 15, 1, 1, 60

Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати:

1) лише у державній власності;

2) лише у комунальній власності;

3) лише у приватній власності;

4) у державній, комунальній і приватній власності.

5) лише у державній і комунальній власності;

6) лише у комунальній і приватній власності.

#4

 

№ 1402, 15, 1, 1, 60

До земель іншого природоохоронного призначення належать:

1) землі, на яких розташовані історико-культурні заповідники, музеї заповідники, меморіальні парки, історичні або меморіальні садиби;

2) земельні ділянки, у межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність;

3) земельні ділянки у межах населених пунктів, які використовують для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування;

4) землі, які використовують для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

5) земельні ділянки водно-болотних угідь, які не віднесено до земель лісового і водного фондів;

6) землі, на яких розташовані городища, кургани, давні поховання, пам’ятні скульптури та мегаліти.

#2

 

№ 1403, 15, 1, 1, 60

До земель природно-заповідного фонду включаються:

1) штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва);

2) землі, на яких розташовані городища, кургани, давні поховання, пам’ятні скульптури та мегаліти;

3) землі, які використовують для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

4) земельні ділянки водно-болотних угідь, які не віднесено до земель лісового і водного фондів;

5) природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища);

6) земельні ділянки, у межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність.

#15

 

№ 1404, 15, 1, 1, 60

Ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища, це землі:

1) історико-культурного призначення;

2) рекреаційного призначення;

3) природно-заповідного фонду;

4) лісового фонду;

5) оздоровчого призначення;

6) водного фонду.

#3

 

№ 1405, 15, 1, 1, 60

До природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) дендрологічні парки;

2) зоологічні парки;

3) регіональні ландшафтні парки;

4) ботанічні сади;

5) пам'ятки природи;

6) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтв.

#35

 

№ 1406, 15, 1, 1, 60

До природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) національні природні парки;

2) дендрологічні парки;

3) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтв;

4) ботанічні сади;

5) зоологічні парки;

6) заповідні урочища;

#16

 

№ 1407, 15, 1, 1, 60

До штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) заповідні урочища;

2) заказники;

3) дендрологічні парки;

4) пам'ятки природи;

5) зоологічні парки;

6) біосферні заповідники.

#35

 

№ 1408, 15, 1, 1, 60

До штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1) ботанічні сади;

2) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

3) заповідні урочища;

4) пам'ятки природи;

5) регіональні ландшафтні парки;

6) заказники.

#12

 

№ 1409, 15, 1, 1, 60

На яких землях забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням?

1) землях водного фонду;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...