Главная Обратная связь

Дисциплины:


Історико-культурного призначення;. 3) землях господарського призначення;3) землях господарського призначення;

4) землях промисловості;

Природоохоронного призначення;

6) землях транспорту.

#25

 

№ 1410, 15, 1, 1, 60

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

1) поділу земель на категорії;

2) встановлення заповідного режиму;

3) введення надзвичайного стану;

4) встановлення водоохоронних зон;

5) ведення кадастрів природних ресурсів;

6) встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об'єктів.

#26

 

№ 1411, 15, 1, 1, 60

Природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки, це -

1) біосферні заповідники;

2) заказники;

3) регіональні ландшафтні парки;

4) заповідні урочища;

5) природні заповідники;

6) дендрологічні парки.

#5

 

№ 1412, 15, 1, 1, 60

На території природних заповідників забороняється:

1) відновлення гідрологічного режиму;

2) влаштування місць відпочинку населення;

Розробка корисних копалин;

4) виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами;

5) збереження та відновлення рослинних угруповань;

6) спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед заповідником завдань.

#23

 

№ 1413, 15, 1, 1, 60

Згідно з функціональним зонуванням територія біосферних заповідників поділяється на такі зони:

1) зона антропогенних ландшафтів;

2) господарська зона;

3) зона регульованої рекреації;

4) експозиційна зона;

Буферна зона;

6) зона стаціонарної рекреації.

#15

 

№ 1414, 15, 1, 1, 60

Природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, це -

1) природні заповідники;

2) національні природні парки;

3) заповідні урочища;

4) ботанічні сади;

5) дендрологічні парки;

6) регіональні ландшафтні парки;#2

 

№ 1415, 15, 1, 1, 60

Згідно з функціональним зонуванням територій національних природних парків поділяється на такі зони:

Господарська зона;

2) зона стаціонарної рекреації;

3) експозиційна зона;

4) наукова зона;

5) буферна зона;

6) зона антропогенних ландшафтів;

#12

 

№ 1416, 15, 1, 1, 60

Природоохоронні рекреаційні установи місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення, це -

1) ботанічні сади;

2) заповідні урочища;

3) регіональні ландшафтні парки;

4) природні заповідники;

5) дендрологічні парки;

6) національні природні парки.

#3

 

№ 1417, 15, 1, 1, 60

Згідно з функціональним зонуванням території регіональних ландшафтних парків поділяються на такі зони:

1) заповідна зона;

2) буферна зона;

3) експозиційна зона;

4) наукова зона;

5) зона стаціонарної рекреації;

6) зона антропогенних ландшафтів.

#15

 

№ 1418, 15, 1, 1, 60

З метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів природні території та об’єкти оголошуються;

1) дендрологічними парками;

Заказниками;

3) заповідними урочищами;

4) регіональними ландшафтними парками;

5) ботанічними садами;

6) зоологічними парками.

#2

 

№ 1419, 15, 1, 1, 60

Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів оголошуються:

1) пам'ятками природи;

2) дендрологічними парками;

3) регіональними ландшафтними парками;

4) зоологічними парками;

5) ботанічними садами;

6) заповідними урочищами.

#1

 

№ 1420, 15, 1, 1, 60

Лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження їх у природному стані, без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів оголошуються:

1) дендрологічними парками;

2) парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва;

3) пам'ятками природи;

4) заповідними урочищами;

5) ботанічними садами;

6) зоологічними парками.

#4

 

№ 1421, 15, 1, 1, 60

У межах ботанічних садів для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання можуть бути виділені зони:

1) зона стаціонарної рекреації;

2) зона антропогенних ландшафтів;

3) буферна зона;

4) зона регульованої рекреації;

5) експозиційна зона;

6) заповідна зона.

#56

 

№ 1422, 15, 1, 1, 60

Як називаються території природно-заповідного фонду, що створюються з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання?

1) ботанічними садами;

2) пам'ятками природи;

3) зоологічними парками;

4) природні заповідники;

5) дендрологічні парки;

6) парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва.

#5

 

№ 1423, 15, 1, 1, 60

Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них територіях установлюються

1) буферні зони;

2) зони антропогенних ландшафтів;

3) зони регульованої рекреації;

4) відпочинкові зони;

5) заповідна зона;

6) охоронні зони.

#6

 

№ 1424, 15, 1, 1, 60

Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

3) Міністерством охорони навколишнього природного середовища;

4) Президентом України;

5) Державним комітетом України по земельних ресурсах;

6) Міністерством аграрної політики України.

#4

 

№ 1425, 15, 1, 1, 60

Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

3) Міністерством охорони навколишнього природного середовища;

4) Президентом України;

5) Державним комітетом України по земельних ресурсах;

6) Міністерством аграрної політики України.

#2

 

№ 1426, 15, 1, 1, 60

Межі земель іншого природоохоронного призначення закріплюються на місцевості:1)межовими знаками;2)інформаційними знаками;3)не закріплюються на місцевості;4)суміжними знаками;5)об’єктами садово-паркового мистецтва;6)мегалітами.#12

№ 1427, 15, 1, 1, 60

До земель природно-заповідного фонду не включаються:1)меморіальні музеї-садиби;2)історико-культурні заповідники;3)природні заповідники;4)пам'ятки природи;5)заповідні урочища;6)дендрологічні парки.#12

№ 1428, 15, 1, 1, 60

До штучно створених об’єктів природно – заповідного фонду України належать:1)дендрологічні парки;2)зоологічні парки;3)біосферні заповідники;4)регіональні ландшафтні парки;5)пам'ятки природи;6)заповідні урочища.#12

№ 1428, 15, 1, 1, 60

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:1)встановлення заповідного режиму;2)організації систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та об'єктів;3) влаштуванням полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;4) захисту сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;5) інформаційного забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях;6)встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень.#12

№ 1429, 15, 1, 1, 60

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог можуть використовуватися:1)в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;2)в освітньо-виховних цілях;3)в історико – культурних цілях;4)для проведення спортивних заходів;5)у містобудівних цілях;6)у лісогосподарських цілях.#12

№ 1430, 15, 1, 1, 60

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду:1)здійснюється в межах ліміту2)здійснюється на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів;3)забороняється;4)здійснюється за санкцією прокурора;5)дозволяється;6)здійснюється визначеними законодавством органами.#12

№ 1431, 15, 1, 1, 60

Згідно з функціональним зонуванням територія біосферних заповідників поділяється на такі зони:1)заповідна зона;2)зона антропогенних ландшафтів;3)господарська зона;4)зона стаціонарної рекреації;5)зона регульованої рекреації;6)експозиційна зона.#12

№ 1432, 15, 1, 1, 60

Згідно з функціональним зонуванням територія національних природних парків поділяється на такі зони:1)зона регульованої рекреації;2)зона стаціонарної рекреації;3)зона антропогенних ландшафтів;4)експозиційна зона;5)адміністративно-господарська;6)наукова.#12

№ 1433, 15, 1, 1, 60

Режим охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається:1)з урахуванням характеру господарської діяльності на прилеглих територіях;2)на основі оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище;3)відповідно до цільового призначення охоронних зон;4)на основі спеціальних обстежень ландшафтів;5)з урахуванням характеру господарської діяльності на території охоронних зон;6)з урахуванням розмірів охоронних зон.#12

№ 1434, 15, 1, 1, 60

На території заповідної зони біосферних заповідників:1)забороняється прогін свійських тварин;2)допускається проліт літаків та вертольотів вище 2000 метрів над землею;3)забороняється здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму заповідника;4)не допускається проведення екологічної освітньо-виховної роботи;5)забороняється збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися;6)не допускається здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів заповідника внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму/#12

№ 1435, 15, 1, 1, 60

Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення, з метою збереження їх у природному стані оголошуються:1)пам’ятками природи;2) зоною стаціонарної рекреації;3) заповідними урочищами;4) зоологічними парками;5) дендрологічними парками;6) буферними зонами.

#1


№ 1501, 16, 1, 1, 60

До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості:

1) які використовуються для організації лікувально-оздоровчих місцевостей;

2) які використовуються для організації відпочинку населення;

3) які використовуються для проведення спортивних заходів;

4) на яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність;

5) які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей;

6) на яких розташовані історико-культурні заповідники.

#5

 

№ 1502, 16, 1, 1, 60

На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність:

1) яка суперечить їх цільовому призначенню;

2) щодо організації і розвитку курортів;

3) щодо видобутку та використання природних лікувальних ресурсів;

4) яка може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель;

5) спрямована на організацію медичної реабілітації;

6) щодо створення округів санітарної охорони.

#14

 

№ 1503, 16, 1, 1, 60

Освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні, це -

1) лікувально-оздоровча місцевість;

Курорт;

3) пансіонат;

4) лікувальний центр;

5) туристично-оздоровчий табір;

6) садово-парковий комплекс.

#2

 

№ 1504, 16, 1, 1, 60

Природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, це -

1) лікувально-оздоровча місцевість;

2) курорт;

3) пансіонат;

4) лікувальний центр;

5) будинок відпочинку;

6) садово-парковий комплекс.

#1

 

№ 1505, 16, 1, 1, 60

Природні території, що мають особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси і використовуються з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань належать до:

1) курортів державного значення;

2) курортів місцевого значення;

3) садово-паркових комплексів державного значення;

4) лікувально-профілактичних центрів;

5) історико-культурних заповідників;

6) науково-лікувальні заповідники.

#1

 

№ 1506, 16, 1, 1, 60

Підставою для прийняття рішення про оголошення природної території курортною є наявність на ній:

1) природних лікувальних ресурсів;

2) необхідної інфраструктури для організації лікування людей;

3) лікарень;

4) шляхів міжнародного сполучення;

5) водно-болотних угідь;

6) будинків відпочинку та пансіонатів.

#12

 

№ 1507, 16, 1, 1, 60

Природні території, що мають загальнопоширені природні лікувальні ресурси і використовуються з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань належать до:

1) курортів державного значення;

2) курортів місцевого значення;

3) садово-паркових комплексів державного значення;

4) лікувально-профілактичних центрів;

5) історико-культурних заповідників;

6) спеціальних курортів.

#2

 

№ 1508, 16, 1, 1, 60

Клопотання про оголошення природних територій місцевого значення курортними розглядаються:

1) відповідними органами місцевого самоврядування;

2) відповідними місцевими органами виконавчої влади з питань діяльності курортів;

3) відповідними державними адміністраціями;

4) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольської міською радами;

5) Кабінетом Міністрів України;

6) Міністерством курортів України.

#2

 

№ 1509, 16, 1, 1, 60

Територія земної поверхні, зовнішній контур якої збігається з межею курорту це:

1) зона санітарної охорони;

2) округ санітарної охорони;

3) зона суворого режиму;

4) лікувально-оздоровча місцевість;

5) санітарно-захисна зона;

6) зона обмежень.

#2

 

№ 1510, 16, 1, 1, 60

Для курортів, які використовують родовища корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів (підземні мінеральні води, лікувальні грязі тощо), встановлюються:

1) округи сприятливого режиму

2) зони обмежень;

3) зони суворого режиму;

4) смуги відведення;

5) санітарно-захисні зони;

6) округи гірничо-санітарної охорони.

#6

 

№ 1511, 16, 1, 1, 60

Межі округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення затверджуються відповідно:

1) Верховною Радою України;

2) відповідними державними адміністраціями;

3) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольської міською радами;

4) Кабінетом Міністрів України;

5) Державним комітетом по земельних ресурсах України;

6) органами місцевого самоврядування.

#3

 

№ 1512, 16, 1, 1, 60

Межі округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів державного значення затверджуються:

1) Верховною Радою України;

2) відповідними державними адміністраціями;

3) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольської міською радами;

4) Кабінетом Міністрів України;

5) Державним комітетом по земельних ресурсах України;

6) Міністерством курортів України.

#1

 

№ 1513, 16, 1, 1, 60

В окрузі санітарної охорони курортів встановлюються такі зони:

1) гірничо-санітарна зона;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...