Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зона суворого режиму;Зона обмежень;

4) зона контрольованого пересування;

5) охоронна зона;

6) смуги відведення.

#23

 

№ 1514, 16, 1, 1, 60

Зона суворого режиму курорту не охоплює:

1) місця виходу на поверхню мінеральних вод;

2) території, на яких розташовані родовища лікувальних грязей;

3) мінеральні озера;

4) прибережну смугу моря;

5) прилеглу до пляжів територію шириною не менш як 100 метрів;

6) береги річок.

#6

 

№ 1515, 16, 1, 1, 60

На території першої зони (зони суворого режиму) курорту дозволяється:

1) користування надрами, не пов’язане з використанням природних лікувальних ресурсів;

2) розорювання земель;

3) скидання дренажно-скидних та стічних вод;

4) виконання берегоукріплювальних робіт;

5) влаштування стоянок автомобілів;

6) постійне і тимчасове проживання громадян.

#4

 

№ 1516, 16, 1, 1, 60

На території першої зони (зони суворого режиму) курорту забороняється:

1) провадити діяльність пов’язану з використанням природних лікувальних факторів;

2) виконувати берегоукріплювальні роботи;

3) постійне і тимчасове проживання громадян;

4) влаштування причалів;

5) скидання дренажно-скидних та стічних вод;

6) будівництво хвилерізів, бунів та інших гідротехнічних споруд.

#35

 

№ 1517, 16, 1, 1, 60

Друга зона (зона обмежень) курорту охоплює територію:

1) з якої відбувається стік поверхневих і ґрунтових вод до місця виходу на поверхню мінеральних вод або до родовища лікувальних грязей;

2) прилеглу до пляжів територію шириною не менше як 100 метрів;

3) на якій розташовані родовища лікувальних грязей;

4) прибережну смугу моря;

5) на якій знаходяться санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку;

6) мінеральних озер.

#15

 

№ 1518, 16, 1, 1, 60

На території другої зони ( зони обмежень) курортів дозволяється:

1) будівництво об’єктів і споруд, не пов’язаних з безпосереднім задоволенням потреб місцевого населення;

2) забруднення поверхневих водойм під час здійснення будь-яких видів робіт;

3) постійне і тимчасове проживання громадян;

4) спорудження поглинаючих колодязів, створення полів підземної фільтрації;

5) розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив;

6) здійснення промислової вирубки зелених насаджень.

#3

 

№ 1520, 16, 1, 1, 60

До земель рекреаційного призначення належать землі:

1) які використовуються для організації відпочинку населення;

2) що мають особливу наукову цінність.

3) водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду;

4) що мають природні лікувальні властивості;

5) які використовуються для житлової забудови;6) які використовуються для проведення спортивних заходів.

#16

 

№ 1521, 16, 1, 1, 60

До земель оздоровчого значення належать землі:

1) що використовуються для організації відпочинку населення;

2) що використовуються для проведення спортивних заходів;

3) водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду;

4) що мають природні лікувальні властивості;

5) які використовуються для житлової забудови;

6) що мають особливу наукову цінність.

#4

 

№ 1522, 16, 1, 1, 60

На територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються:

1) округи санітарної охорони;

2) зони гірничо-санітарної охорони;

3) смуги відведення;

4) прибережні захисні смуги;

5) охоронні зони;

6) санітарно-захисні зони.

#12

 

№ 1523, 16, 1, 1, 60

Не належать до земель рекреаційного призначення:

1) навчально-туристські та екологічні стежки;

2) марковані траси;

3) земельні ділянки об’єктів фізичної культури і спорту;

4) земельні ділянки надані для дачного будівництва;

5) земельні ділянки стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів;

6) земельні ділянки надані для житлового будівництва.

#6

 

№ 1524, 16, 1, 1, 60

Земельні ділянки, надані для дачного будівництва, належать до земель:

1) житлової та громадської забудови;

2) історико-культурного призначення;

3) рекреаційного призначення;

4) природно-заповідного фонду;

5) оздоровчого призначення;

6) сільськогосподарського призначення.

#3

 

№ 1525, 16, 1, 1, 60

Земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів належать до земель:

1) житлової та громадської забудови;

2) історико-культурного призначення;

3) рекреаційного призначення;

4) природно-заповідного фонду;

5) оздоровчого призначення;

6) лісогосподарського призначення.

#3

 

№ 1526, 16, 1, 1, 60

Рішення про оголошення природних територій курортними територіями державного значення приймає:

1) Кабінет Міністрів України;

2) Верховна Рада України;

3) Обласна державна адміністрація;

4) Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань діяльності курортів;

5) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища;

6) Обласна рада.

#2

 

№ 1527, 16, 1, 1, 60

Рішення про оголошення природних територій місцевого значення приймають:

1) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

2) Обласні державні адміністрації;

3) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;

4) Обласні ради;

5) Районні ради;

6) Районні державні адміністрації.

#14

 

№ 1528, 16, 1, 1, 60

Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у:1)державній власності;2)комунальній, приватній власності;3)державній, колективній та приватній власності;4)лише в колективній власності;5)лише в державній власності;6)лише у приватній власності.#12

№ 1529, 16, 1, 1, 60

Підготовку та подання клопотань про оголошення природних територій курортними можуть здійснювати:1)центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші заінтересовані підприємства, установи, організації та громадяни;2)лише центральні та місцеві органи виконавчої влади;3)лише органи місцевого самоврядування;4)лише заінтересовані підприємства, установи, організації;5)лише громадяни;6)тільки облдержадміністрації.#1

№ 1530, 16, 1, 1, 60

Проекти оголошення природних територій курортними підлягають:1)державній екологічній експертизі;2)санітарно-гігієнічній експертизі;3)звуко-записуючій експертизі;4)санітарній експертизі;5)трасологійчній експертизі;6)хіміко-біологійчній комплексній експертизі.#12

№ 1531, 16, 1, 1, 60

Забудова курортів здійснюється відповідно до:1)затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів курортів;2)іншої містобудівної документації;3)генеральної схеми області;4)гірничого відводу;5)санітарно-гігієнічного паспорта;6)спеціального дозволу.#12

№ 1532, 16, 1, 1, 60

Виявлення природних лікувальних ресурсів здійснюється шляхом проведення:1)комплексних медико-біологічних, кліматологічних робіт;2)комплексних геолого-гідрологічних, курортологічних та інших дослідницьких робіт;3)комплексних санітарно-технічних робіт;4)комплексних інфраструктурних робіт;5)комплексних дамбо – споруджувальних робіт;6)комплексних лікувально-медичних робіт.#12

№ 1533, 16, 1, 1, 60

Метою санітарної охорони курортів є:1)збереження природних властивостей наявних лікувальних ресурсів;2)запобігання забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню лікувальних ресурсів;3)збереження природних властивостей наявних гірських порід;4)запобігання забрудненню земель в межах населених пунктів;5)збереження природних властивостей медичних ресурсів;6)запобігання забрудненню медичних і виробничих ресурсів.#12

№ 1534, 16, 1, 1, 60

Єдиний округ санітарної охорони може встановлюватись:1)у разі використання пов'язаних між собою родовищ мінеральних вод та інших природних лікувальних ресурсів декількома курортами;2)у разі використання пов'язаних між собою суміжних пляжів та інших природних лікувальних ресурсів декількома курортами;3)у разі використання непов'язаних між собою родовищ мінеральних вод, суміжних пляжів декількома курортами;4)у разі використання пов'язаних між собою родовищ мінеральних вод, суміжних пляжів та інших природних лікувальних ресурсів одним курортом;5)у разі використання непов'язаних між собою родовищ мінеральних вод одним курортом;6)у разі використання непов'язаних між собою родовищ мінеральних вод декількома курортами.#12

№ 1535, 16, 1, 1, 60

Назвіть правильні законодавчі положення щодо округу санітарної охорони:1)округ санітарної охорони поділяється на три зони: зону суворого режиму, зону обмежень, зону спостережень;2)встановлення меж зон санітарної охорони здійснюється в порядку розроблення проектів землеустрою;3)округ санітарної охорони поділяється на дві зони: заповідну і буферну;4)округ санітарної охорони поділяється на три зони: заповідну, буферну і зону природних ландшафтів;5)округ санітарної охорони поділяється на дві зони: першу і другу;6)округ санітарної охорони поділяється на дві зони: зону суворого режиму і зону обмежень.#12

№ 1536, 16, 1, 1, 60

На території першої зони (зони суворого режиму) дозволяється:1)будувати хвилерізи, буни та інші гідротехнічні споруди;2)виконувати берегоукріплювальні роботи;3)скидання дренажно-скидних та стічних вод;
4)влаштування вигребів (накопичувачів) стічних вод;5)користування надрами, не пов'язане з використанням природних лікувальних ресурсів;6)прокладення кабелів.#12

№ 1537, 16, 1, 1, 60

Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у:1)державній власності;2)комунальній, приватній власності;3)державній, колективній та приватній власності;4)лише в колективній власності;5)лише в державній власності;6)лише у приватній власності.

#12

 

№ 1538, 16, 1, 1, 60

Законодавством введено мораторій строком на п”ять років на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в населених пунктах, а саме:

1) земельних ділянок ботанічних садів;

2) земельних ділянок зоологічних парків;

3) земельних ділянок земельних зон і земельних насаджень;

4) земельних ділянок дитячих садків;

5) земельних ділянок об’єктів фізичної культури і спорту;

6) земельних ділянок міських пляжів.

#35


№ 1601, 17, 1, 1, 60

Земельні ділянки, на яких розміщені історико-культурні заповідники належать до земель:

1) житлової та громадської забудови;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...