Главная Обратная связь

Дисциплины:


Державного земельного кадастру;5) державного кадастру рослинного світу;

6) державного кадастру природних ресурсів.

#4

 

№ 1707, 18, 1, 1, 60

Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання для житлової, громадської і промислової забудови:

1) не допускається;

2) допускається, як виняток, за рішенням Кабінету міністрів України;

3) провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями;

4) провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих експлуатаційними лісами;

5) допускається за рішенням відповідних землевпорядних органів;

6) повадиться переважно за рахунок площ, зайнятих захисними лісами.

#3

 

№ 1708, 18, 1, 1, 60

Підставами припинення права постійного користування лісами є:

1) припинення права користування земельною лісовою ділянкою у випадках і порядку, встановлених законом;

2) запровадження лісового сервітуту на даній земельній лісовій ділянці;

3) закінчення строку, на який було надано право використання лісових ресурсів;

4) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

5) організація на земельній лісовій ділянці мисливських угідь;

6) проведення рубок головного користування.

#14

 

№ 1709, 18, 1, 1, 60

Лісовий сервітут це:

1) право розпорядження чужою земельною лісовою ділянкою;

2) право на безоплатне володіння чужою земельною лісовою ділянкою;

3) право на обмежене платне користування чужою земельною лісовою ділянкою;

4) заборона безоплатного використання чужої земельної лісової ділянки;

5) право на обмежене безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою;

6) заборона платного використання чужої земельної лісової ділянки.

#35

 

№ 1710, 18, 1, 1, 60

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на відповідній території:

1) передають у власність земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють користування ними;

2) передають у власність земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють користування ними;

3) передають у постійне користування земельні лісові ділянки, що перебувають у загальнодержавній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють користування ними;

4) видають ліцензії відповідно до закону;

5) передають у постійне користування земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють користування ними;

6) передають у власність, надає у постійне користування для не лісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею більш як 1 гектар, що перебувають у державній власності.#25

 

№ 1711, 18, 1, 1, 60

Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, провадиться:

1) органами виконавчої влади, які приймають рішення про передачу цих земельних ділянок у власність або надання її у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України;

2) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства;

3) органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земельних ділянок у власність або надання її у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України;

4) Верховною Радою України;

5) Комітетом по земельних ресурсах України;

6) постійними лісокористувачами.

#13

 

№ 1712, 18, 1, 1, 60

У разі виникнення додаткової потреби у вирубуванні дерев і чагарників на земельних лісових ділянках, що передані у власність або надані у користування без права вирубування, питання про вирубування дерев і чагарників вирішується:

1) самостійно тимчасовими лісокористувачами;

2) органом, який прийняв рішення про передачу у власність або надання у користування земельної ділянки;

3) Комітетом по земельних ресурсах України та його відділами;

4) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства;

5) Верховною Радою України;

6) тимчасовими лісокористувачами за погодженням з постійним користувачем земельної ділянки.

#2

 

№ 1713, 18, 1, 1, 60

Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством з урахування висновків:

1) Територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства;

2) Територіальних органів Держкомзему України;

3) Територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

4) Територіальних геологічних підприємств;

5) Територіальних органів державного гірничого нагляду;

6) Місцевих рад.

#13

 

№ 1714, 18, 1, 1, 60

Без вилучення земельних лісових ділянок у постійних лісокористувачів, з дозволу органу виконавчої влади з питань лісового господарства здійснюється:

1) використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб);

2) переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;

3) прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій;

4) здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

5) передача у власність замкнених земельних лісових ділянок до 5 гектарів у складі угідь фермерських господарств;

6) передача у власність замкнених земельних лісових ділянок до 5 гектарів у складі угідь селянських господарств.

#2

 

№ 1715, 18, 1, 1, 60

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях:

1) вкритих лісовою рослинністю;

2) житлової та громадської забудови;

3) сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;

4) низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві;

5) транспорту, зв’язку та оборони;

6) рекреаційного призначення.

#34

 

№ 1716, 18, 1, 1, 60

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках:

1) що були вкриті лісовою рослинністю;

2) житлової та громадської забудови;

3) сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;

4) низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві;

5) транспорту, зв’язку та оборони;

6) рекреаційного призначення.

#1

 

№ 1717, 18, 1, 1, 60

На призначених для створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві здійснюється:

1) лісорозведення;

2) відновлення лісів;

3) поліпшення якісного складу лісів;

4) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

5) порушення правил і норм на використання лісових ресурсів;

6) побічні лісові користування.

#1

 

№ 1718, 18, 1, 1, 60

На лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища, тощо) здійснюється:

1) лісорозведення;

2) відновлення лісів;

3) заготівля другорядних лісових матеріалів;

4) рубки головного користування;

5) заготівля деревини;

6) сільськогосподарська діяльність.

#2

 

№ 1719, 18, 1, 1, 60

Самовільно зайняті земельні ділянки лісогосподарського призначення підлягають:

1) передачі у приватну власність за набувальною давністю;

2) поверненню за їх належністю без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування ними;

3) поверненню за їх належністю з відшкодуванням витрат, понесених за час незаконного користування ними;

4) передачі у державну власність;

5) вилученню із лісового фонду України;

6) залісенню.

#2

 

№ 1720, 18, 1, 1, 60

У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства надаються:

1) Спеціалізованим комунальним лісогосподарським підприємствам;

2) Спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам;

3) Державним підприємствам, установам, організаціям, в яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи;

4) Комунальним підприємствам, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи;

5) Громадянам, які мають відповідну кваліфікацію;

6) Громадянам, які мають матеріально-технічні та економічні можливості для лісокористування.

#23

 

№ 1721, 18, 1, 1, 60

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом, який називається:

1) Державний лісовий акт;

2) Лісовий ордер;

3) Лісовий сертифікат;

4) Лісовий квиток;

Ордер;

6) Лісогосподарський квиток.

#45

 

№ 1722, 18, 1, 1, 60

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом, який називається:

1) Лісорубний ордер;

2) Лісорубний квиток;

3) Лісорубний сертифікат;

4) Лісовий ордер;

5) Лісогосподарська книжка;

6) Лісова ліцензія.

#2

 

№ 1723, 18, 1, 1, 60

Який із вказаних видів спеціального використання лісових ресурсів є безоплатним?

1) Заготівля деревини;

2) Заготівля другорядних лісових матеріалів;

3) Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства;

4) Розміщення пасік;

5) Заготівля лікарських рослин;

6) Заготівля очерету.

#4

 

№ 1724, 18, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно названі категорії лісів України:

1) Захисні ліси;

2) Ліси історико-культурного призначення;

3) Ліси наукового призначення;

4) Ліси господарського призначення;

5) Рекреаційно-оздоровчі ліси;

6) Ліси загального користування.

#46

 

№ 1725, 18, 1, 1, 60

В яких відповідях неправильно названі категорії лісів України:

1) Експлуатаційні ліси;

2) Ліси природоохоронного призначення;

3) Ліси наукового призначення;

4) Ліси сировинного призначення;

5) Ліси загального призначення;

6) Ліси історико-культурного призначення.

#45

 

№ 1726, 18, 1, 1, 60

До земель лісогосподарського призначення належать:1)землі, вкриті лісовою рослинністю, які надані та використовуються для потреб лісового господарства;2)землі, не вкриті лісовою рослинністю, які надані та використовуються для потреб лісового господарства;3)землі, зайняті зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;4)землі, зайняті окремими деревами і групами дерев на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках;5)землі, зайняті чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках;6) захисні насадження лінійного типу, площею менше 0,1 гектара.#12

№ 1727, 18, 1, 1, 60

До земель лісогосподарського призначення не належать землі:1)зайняті зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;2)зайняті окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках;3)зайняті захисними насадженнями лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара;4)нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства;5)вкриті лісовою рослинністю,які надані та використовуються для потреб лісового господарства;6)не вкриті лісовою рослинністю, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.#12

№ 1728, 18, 1, 1, 60

Громадяни і юридичні особи в установленому порядку можуть набувати у власність для заліснення:1)земельні ділянки деградованих угідь;2)земельні ділянки малопродуктивних угідь;3)особливо цінні землі;4)земельні ділянки житлової та громадської забудови;5)землі з коричневими грунтами Південного узбережжя Криму;6)землі з дерновими глибокими грунтами Закарпаття.#12

№ 1729, 18, 1, 1, 60

Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси:1)створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках деградованих угідь, без обмеження їх площі;2)створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі;3)створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках малопродуктивних угідь загальною площею до 5 гектарів у складі угідь фермерських господарств;4)замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею більше 5 гектарів у складі фермерських угідь, надані їм за рішенням органів місцевого самоврядування;5)земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею більше 5 гектарів у складі фермерських угідь, надані їм за рішенням чи органів виконавчої влади;6)замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею не більше 3 гектарів у складі фермерських угідь, надані їм за рішенням органів місцевого самоврядування.

#12

 

№ 1730, 18, 1, 1, 60

Підставами припинення права постійного користування лісами є:
1)використання лісових ресурсів способами, які завдають шкоду навколишньому природному середовищу;2)використання лісових ресурсів способами, які не забезпечують збереження оздоровчих, захисних та інших корисних властивостей лісів;3)запровадження земельного сервітуту на даній земельній лісовій ділянці;4)використання лісових ресурсів способами, які позитивно впливають на їх стан і відтворення;5)використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих властивостей землі;6)закінчення строку, на який було надано право використання лісових ресурсів.#12

№ 1731, 18, 1, 1, 60

В особливо захисних лісових ділянках за необхідності може бути повністю або частково заборонено:1)застосування окремих видів рубок;2)застосування окремих способів рубок;3)збирання рослин;4)використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих властивостей землі;5)запровадження земельного сервітуту на даній земельній лісовій ділянці;6)використання лісових ресурсів способами, які позитивно впливають на їх стан і відтворення.#12

№ 1732, 18, 1, 1, 60

Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності:1)вільно перебувати;2)безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини крім випадків, передбачених Лісовим кодексом України та іншими законодавчими актами України;3)без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини за встановлену законом плату;4)безоплатно збирати для власного споживання ягоди, горіхи, гриби на підставі спеціального дозволу, виданого у встановленому законом порядку;5)перебувати на підставі спеціального дозволу, виданого у встановленому законом порядку;6)збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини на підставі спеціального дозволу за встановлену законом плату.#12

№ 1733, 18, 1, 1, 60

Спеціальне використання лісових ресурсів:1)здійснюється на лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання земельних ділянок;2)проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно;3)здійснюється безоплатно;4)проводиться за спеціальним дозволом – гірничим відводом;5)здійснюється на земельних ділянках,виділених для цієї мети;6)проводиться за спеціальним дозволом – лісорубним білетом.#12

№ 1734, 18, 1, 1, 60

У разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, органи, що приймають таке рішення, одночасно
вирішують питання:1)про збереження або вирубування дерев і чагарників;2)про порядок використання одержаної при цьому деревини;
3)запровадження земельного сервітуту на даній земельній лісовій ділянці;4)про видачу спеціального дозволу на використання земельної ділянки;5)про збирання дикорослих рослин;6)про видачу лісорубного квитка.#12

№ 1735, 18, 1, 1, 60

Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин:1)проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством, з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища;2)для видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб проводиться відповідно до Кодексу України про надра;3)проводиться після встановлення лісового сервітуту;4)проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством, з урахуванням висновків Верховної Ради України;5)для видобування корисних копалин загальнодержавного значення проводиться відповідно доЗемельного кодексу України;6)для видобування корисних копалин загальнодержавного значення для власних потреб проводиться відповідно до Податкового кодексу України.#12
№ 1801, 19, 1, 1, 60

У яких відповідях правильно вказано землі, що належать до водного фонду:

1) емлі під прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;

2) землі зайняті засобами навігаційного призначення;

3) землі, що знаходяться під водозабірними об’єктами;

4) землі зайняті береговими смугами водних шляхів;

5) землі під берегоукріплювальними спорудами й насадженнями;

6) заплавні землі.

#14

 

№ 1802, 19, 1, 1, 60

У якій відповіді правильно названо форми права власності, в яких можуть перебувати землі водного фонду:

1) комунальній, колективній, приватній власності;

2) приватній, державній, колективній власності;

3) спільній власності;

4) державній, комунальній, приватній власності;

5) державній, приватній, колективній, комунальній, спільній власності;

6) колективній, державній, приватній, комунальній власності.

#4

 

№ 1803, 19, 1, 1, 60

Прибережні захисні смуги по берегах малих річок струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари встановлюються:

1) шириною 25 метрів;

2) шириною 50 метрів;

3) шириною 30 метрів;

4) за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів - з урахуванням містобудівної документації;

5) шириною від 25 до 50 метрів згідно з розпорядженням уповноважених органів;

6) шириною 75 метрів.

#1

 

№ 1804, 19, 1, 1, 60

Прибережні захисні смуги по берегах середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари встановлюються:

1) шириною 25 метрів;

2) шириною 50 метрів;

3) шириною 30 метрів;

4) за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів - з урахуванням містобудівної документації;

5) шириною від 25 до 50 метрів згідно з розпорядженням уповноважених органів;

6) шириною 75 метрів.

#2

 

№ 1805, 19, 1, 1, 60

Прибережні захисні смуги по берегах великих річок, водосховищ на них та озер встановлюються:

1) шириною 75 метрів;

2) шириною 50 метрів;

3) шириною 80 метрів;

4) за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів - з урахуванням містобудівної документації;

5) шириною від 50 до 100 метрів згідно з розпорядженням уповноважених органів;

6) шириною 100 метрів.

#6

 

№ 1806, 19, 1, 1, 60

У якій відповіді правильно вказано розмір, що встановлюється для прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів :

1) шириною не менше 1 кілометра;

2) шириною 75 метрів;

3) шириною 90 метрів;

4) шириною не менше двох кілометрів;

5) згідно з розпорядженням уповноважених на те органів місцевого самоврядування;

6) шириною 120 метрів.

#4

 

№ 1807, 19, 1, 1, 60

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) залуження та залісення земель;

2) будівництво мостів;

3) влаштування полів фільтрації;

4) випасання худоби;

5) будівництво електростанцій;

6) розорювання земель,садівництво та городництво.

#36

 

№ 1808, 19, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) правильно вказується діяльність, проведення якої забороняється у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах:

1) облаштування літніх таборів для худоби;

2) будівництво мостів;

3) влаштування полів фільтрації;

4) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

5) будівництво електростанцій;

6) розорювання земель, садівництво та городництво.

#3

 

№ 1809, 19, 1, 1, 60

У якій відповіді неправильно вказано дії, що заборонено вчиняти у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах:

1) розорювання земель, а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) залуження та залісення ґрунтів;

4) влаштування літніх таборів для худоби;

5) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних,гідрометричних та лінійних);

6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

#3

 

№ 1810, 19, 1, 1, 60

У якій відповіді неправильно вказано дії, що заборонено вчиняти у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах:

1) розорювання земель, а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

4) влаштування літніх таборів для худоби;

5) будівництво споруд, в тому числі гідротехнічних,гідрометричних та лінійних;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, тощо.

#5

 

№ 1811, 19, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) правильно розкривається поняття урізу води:

1) форма обмеження водокористування при здійсненні окремих видів господарської діяльності;

2) межа води на березі водного об’єкта;

3) берегова лінія;

4) напрямок течії водойм;

5) схема використання та охорони води;

6) ліміт забору води.

#23

 

№ 1812, 19, 1, 1, 60

Смуги відведення створюються з метою:

1) визначення меж ділянок, відведених для забору води;

2) забезпечення експлуатації систем стічних вод населених пунктів;

3) забезпечення експлуатації гідротехнічних та гідрометричних споруд;

4) захисту від забруднення, пошкодження і руйнування прибережних захисних смуг;

5) захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем;

6) визначення меж ділянок, відведених для фільтрації та скидання забруднюючих речовин.

#35

 

№ 1813, 19, 1, 1, 60

У котрій відповіді (відповідях) правильно вказано документ(и), яким(и) посвідчується право користування землями водного фонду:

1) державним актом органу місцевого самоврядування;

2) договором, укладеним між відповідною Радою та юридичною чи фізичною особою;

3) рішенням органу місцевого самоврядування;

4) дозволом на право користування земельною ділянкою;

5) рішенням суду;

6) реєстраційним посвідченням на право користування земельною ділянкою.

#12

 

№ 1814, 19, 1, 1, 60

У постійне користування землі водного фонду можуть надаватись:

1) громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства;

2) державним водогосподарським організаціям;

3) об’єднанням громадян, релігійним організаціям;

4) підприємствам, установам, організаціям державної та комунальної власності;

5) іноземним юридичним та фізичним особам;

6) громадянам України.

#2

 

№ 1815, 19, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказані ознаки загального водокористування?

1) право юридичних та фізичних осіб на безоплатне користування землями водного фонду;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...