Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу+ природно…

Для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки, передані фізичним особам у власність або оренду розміром:

+2,0…

Для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки на праві власності можуть мати: + лише громадяни України…

Для забезпечення надійної експлуатації та охорони енергогенеруючих об’єктів і об’єктів:

+ спеціальні зони об’єктів енергетики;

Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об'єктів природних+ охоронні …

Для забезпечення нормальних умов експлуатації об’єктів енергетики, запобігання:

+ охоронні зони об’єктів енергетики;

Для захисту населення від шкідливого впливу електричних полів, спричиненого певною їх напругою встановлюються:

+ санітарно-захисні зони об’єктів енергетики;

Для захисту особливо важливих об’єктів енергетики встановлюються:+режимні зони.

Для курортів, які використовують родовища корисних копалин, що належать до природних:+ округи гірничо-санітарної ….

До земель лісогосподарського призначення не належать землі:+зайняті зеленими …+зайняті окремими…До земель природно-заповідного фонду не включаються:+меморіальні музеї-садиби; +історико-культурні заповідники;До земель природно-заповідного фонду не включаються:+меморіальні … +історико…

До земель авіаційного транспорту не належать:

+ землі … навчальними ... транспорту; + землі, в радіусі 5 метрів …;

До земель водного фонду належать землі, зайняті:+гідротехнічними,…+прибережними…

До земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну і приватну:

+ землі атомної … + землі космічної …

До земель житлової та громадської забудови належать:

+ земельні ділянки у межах …користування; …

До земель загального користування садівницького товариства не належать земельні:+багаторічними …

До земель іншого природоохоронного призначення належать:

+ земельні ділянки, у межах яких…

До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:+історико-…+музеї …

До земель лісогосподарського призначення належать:

1,+ лісові … + землі, … господарства;

2,+землі, вкриті …+землі, не вкриті …

До земель оздоровчого значення належать землі:+ що … властивості;

До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні влті:

+ які … людей;

До земель природно-заповідного фонду включаються:+ штучно…+ природні…

До земель рекреаційного призначення належать землі:+ які … населення; + які … заходів.

До земель сільськогосподарського призначення належать:

+ несільськогосподарські...+ сільськогосподарські…

До земель телекомунікацій належать:+ земельні ділянки, … користування фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності та юридичним особам … телекомунікацій;

До земель трубопровідного транспорту належать:+ земельні ділянки, надані під (2 рази)

До природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

1)+ регіональні… + пам'ятки…

2)+ національні… + заповідні…

До складу земель енергетичної системи не належать землі, надані під:+ радіорелейні лінії;

До штучно створених об’єктів природно – заповідного фонду України належать: 1)+дендрологічні парки; +зоологічні парки;

2)+ ботанічні… + парки…

Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси є:+ державний … ділянку;

Друга зона (зона обмежень) курорту охоплює територію:+ з якої …+ на якій знаходяться …

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...