Главная Обратная связь

Дисциплины:


Затверджено на засіданні кафедри екологічного праваЗмістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 1

1. В якому нормативно-правовому акті міститься визначення поняття «земля»:

а) Земельному кодексі України;

б) Законі України «Про екологічну мережу»;

в) Законі України «Про охорону земель;

г) Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища».

2. Відповідно до Земельного кодексу України технічний паспорт об’єкта продажу на аукціоні виготовляється на замовлення:

а) покупця до укладення договору купівлі-продажу об'єкта продажу;

б) покупця після укладення договору купівлі-продажу об'єкта продажу;

в) органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування чи державних органів приватизації;

г) Кабінету Міністрів України.

3. Об'єктом права приватної власності іноземних юридичних осіб є:

а) тільки земельні ділянки несільськогосподарського призначення;

б) тільки земельні ділянки для ведення фермерського господарства;

в) тільки земельні ділянки для ведення садівництва;

г) тільки земельні ділянки для розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

4. Вкажіть правові критерії надання громадянину земельної ділянки в користування на підставі набувальної давності:

а) добросовісне, відкрите і безперервне користування земельною ділянкою протягом 10 років;

б) добросовісне, відкрите і безперервне користування земельною ділянкою протягом 15 років;

в) добросовісне, відкрите і безперервне користування земельною ділянкою протягом 20 років;

г) користування земельною ділянкою без відповідних документів протягом 15 років;

5. Після закінчення строку оренди земельної ділянки для городництва землекористувачі зобов‘язані:

а) викопати закладені ними багаторічні плодові насадження;

б) оформити право власності на збудовані капітальні будівлі та споруди;

в) знести побудовані ними тимчасові споруди за свій рахунок;

г) набути право власності на земельну ділянку.

6. Вкажіть, чи фінансують місцеві бюджети землевласникам та землекористувачам протиерозійні заходи на їх земельних ділянках:

а) не фінансують;

б) фінансують, якщо вони використовують землю сільськогосподарського призначення;

в) фінансують лише фізичним особам;

г) фінансують лише особам, які мають пільги щодо плати за землю.

7. Вкажіть, що є метою землеустрою:

а) створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів;

б) прогноз еколого-економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або усунення негативних процесів;

в) застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок;г) забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами земельного законодавства України.

8. Визначте, які заходи не відносяться до системи заходів у галузі охорони земель:

а) економічне стимулювання;

б) стандартизація;

в) сертифікація;

г) створення екологічної мережі.

9. Вкажіть повний перелік органів, які наділені повноваженнями щодо вирішення земельних спорів:

а) адміністративні та третейські суди;

б) суди, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в) державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель;

г) державний комітет із земельних ресурсів.

10. Який вид відповідальності передбачено за порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та дисциплінарна.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...