Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) Земельним кодексом розмір не передбачений5. При використанні земель житлової та громадської забудови відповідні суб‘єкти зобов‘язані:

а) вносити мінеральні добрива згідно з екологічними вимогами та нормами;

б) використовувати такі землі відповідно до містобудівної документації;

в) приватизувати земельні ділянки для забудови;

г) відчужувати земельні ділянки протягом одного року.

6. Визначте, на які цілі надходять кошти у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва:

а) на освоєння земель для сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та охорону земель;

б) на будівництво об`єктів соціального забезпечення;

в) на розвиток та будівництво сільськогосподарських підприємств;

г) на розвиток та виробництво сільськогосподарської та лісогосподарської продукції.

7. Вкажіть, у яких випадках не розробляється проект відведення земельної ділянки:

а) при організації нових і впорядкуванні існуючих об’єктів землеустрою;

б) при виявленні порушених земель та проведенні заходів щодо їх відновлення і консервації;

в) при купівлі-продажу земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення;

г) при встановленні в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб.

8. Консервації підлягають землі:

а) техногенно забруднені землі;

б) засмічені землі;

в) землі, які зазнали змін у структурі рельєфу;

г) особливо цінні землі.

9. Відповідно до якого критерію визначається місце подачі позову про відшкодування шкоди: а) такі позови можуть пред’являтися за вибором позивача за місцем проживання відповідача (місцем знаходження органу управління юридичної особи) або за місцем заподіяння шкоди; б) на розсуд позивача; в) виключно за місцем заподіяння шкоди;

г) виключно за місцем проживання позивача.

10. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, тягне:

а) кримінальну відповідальність;

б) адміністративну відповідальність;

в) цивільну відповідальність;

г) кримінальну та дисциплінарну.

 

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1 

 

БІЛЕТ № 3

1. Відповідно до Закону України «Про охорону земель» земля розглядається як:

а) природно-історичне, органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори, є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства, завдяки найціннішій своїй властивості – родючості;

б) поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею;

в) частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

г) окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об’єкта – певну площу, межі , характеристики.

2. Чи можливо передавати в заставу право на частину земельної ділянки:

а) можливо після виділення її в натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою;

б) не можна;

в) лише за рішенням відповідного органу влади;

г) лише за рішенням суду.

3. Загальний розмір земельної ділянки, яка надається безоплатно у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, згідно з ЗК України:

а) до 0.60 га.;

б) до 1 га.;

в) до 2 га.;

г) до 3 га.

4. Підставою припинення права користування земельною ділянкою є:

а) невикористання земельної ділянки протягом 2 років;

б) несплата земельного податку;

в) систематична несплата орендної плати;

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

5. Власники і землекористувачі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов‘язані:

а) надавати відомості Міністерству екології та природних ресурсів про наявність та чисельність об‘єктів тваринного та рослинного світу на їх території;

б) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів;

в) надавати органам внутрішніх справ відомості про дії сусідів щодо форм здійснення сільськогосподарської діяльності;

г) надавати засобам масової інформації відомості щодо напрямків використання земельної ділянки.

6. Вкажіть підставу для нарахування земельного податку:

а) дані моніторингу землі;

б) дані державного земельного кадастру;

в) дані землеустрою;

г) договір оренди земельної ділянки.

7. Визначить вид моніторингу земель залежно від цілей спостереження і територій охоплення:

а) локальний;

б) загальний;

в) оперативний;

г) фоновий.

8. Виконавцями державної експертизи землевпорядної документації є:

а) експерти, які працюють у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

б) експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання;

в) висококваліфіковані спеціалісти, які працюють у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

г) наукові працівники.

9. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується:

а) судом;

б) територіальною громадою;

в) Державним агентством земельних ресурсів України;

г) Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель.

10. При вчиненні яких земельних правопорушень до адміністративної відповідальності притягуються тільки посадові особи:

а) за перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду;

б) за порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

в) за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

г) за самовільне відхилення від проектів землеустрою.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...