Главная Обратная связь

Дисциплины:


Протокол № 11 від 30 червня 2009 рЗав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 11

1. «Джерела права» у формально-юридичному значенні в науці земельного права визначається як:

а) соціально-економічні умови життя суспільства, які детермінують правотворчу діяльність органів державної (публічної) влади та обумовлюють її результат – зміст права як регулятора суспільних відносин;

б) закони, судові прецеденти, правові звичай;

в) зовнішня форма вираження загальновизнаних правил поведінки, які є обов’язковими для дотримання, виконання та слідування всіма особами, що мають юридичний зв'язок із державою (громадянство) чи перебувають на суверенній території;

г) сукупність нормативно-правових актів в галузі земельного права.

2. Визначте зайве. Земельна ділянка, у тому числі та, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) державної або комунальної власності, виставляється на земельні торги окремим лотом після:а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; б) визначення вартості лота, причому вартість земельної ділянки дорівнює її нормативній грошовій оцінці; в) виготовлення технічного паспорта об'єкта продажу; г) отримання згоди громадськості на продаж відповідної земельної ділянки.3. Суб’єкти права державної власності на земельні ділянки:

а) державні підприємства;

б) сільські, селищні, міські Ради;

в) обласні ради;

Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.

4. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) припиняється в разі:

а) невикористання земельної ділянки протягом трьох років;

б) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

в) невикористання земельної ділянки протягом двох років;

г) у разі встановлення земельного сервітуту.

5. Землекористувачі, які самовільно зайняли земельну ділянку, за рішенням суду зобов‘язані:

а)відчужити відповідну земельну ділянку протягом 1 року;

б) повернути земельну ділянку державі з правом на відшкодування затрат, понесених за час користування нею;

в) повернути земельну ділянку власнику землі або землекористувачу без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування нею;г) можуть продовжувати користуватись земельною ділянкою протягом строку, встановленому в законодавстві.

6. Вкажіть, в якому випадку землевласники та землекористувачі за свій рахунок повинні здійснювати заходи щодо відновлення стану еродованих та деградованих земель:

а) якщо такі заходи передбачені загальнодержавними програмами;

б) якщо стан земельної ділянки порушений внаслідок землетрусу, зсувів та повеней;

в) якщо деградація земель виникла внаслідок стихійного лиха;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...