Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) прокладання та експлуатації ліній електропередач, зв‘язку, трубопроводів та інших лінійних комунікацій6. Визначте, при здійсненні якого заходу у галузі охорони земель відбувається припинення господарського використання деградованих і малопродуктивних земель:

а) меліорації;

б) рекультивації;

в) консервації;

г) стандартизації.

7. Орендна плата за землю – це:

а)капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

в) розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки;

г) обов`язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками.

8. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати проекти відведення земельних ділянок:

а) замовники відповідних проектів;

б) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в)замовники відповідних проектів та територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

Г) органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки.

Які види земельних спорів вирішуються виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

а) земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

б) земельні спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей;

в) позасудовий порядок вирішення земельного спору є правом особи, а не обов’язком. Всі земельні спори без виключення можуть бути вирішені в судовому порядку;

г) земельні спори, які виникають з приводу додержання громадянами правил добросусідства.

10. За яке земельне правопорушення, передбачена кримінальна відповідальність:

а) самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику;

б) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

в) укладення угод з порушенням земельного законодавства;

г) нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 БІЛЕТ № 17

1. Земельні відносини регулюються:

а) законами України;

б) Конституцією України, Земельним Кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

в) лише Конституцією України та Земельним кодексом України;

г) Земельним Кодексом України.

2. В якому випадку земельна ділянка безоплатно не передається у власність громадян: а) при приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; б) при одержанні земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; в) при одержанні земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації; г) при одержанні земельних ділянок із земель державної і комунальної власності на підставі цивільно–правових угод.

3. Право державної власності на землю реалізується державою в особі:

а) Верховної Ради України;

б) місцевих Рад;

в) Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, державних органів приватизації відповідно до закону;

г) суб’єктів перерахованих в пунктах а, б, в.

4. Юридична особа, яка має земельну ділянку на праві постійного користування, може надати її в оренду:

а) без зміни її цільового призначення строком до 50 років;

б) зі зміною її цільового призначення на строк до 50 років;

в) зі зміною її цільового призначення на строк до 5 років;

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...