Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 19

1. Завданням земельного законодавства є:

а) володіння, користування та розпорядження землею;

б) регулювання земельних відносин з метою забезпечити права на землю громадян України;

в) регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель;

г) забезпечення раціонального використання земель, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.

2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі:

а) Конституції України, ЗК України, а також інших законів, що видаються відповідно до них;

б) Земельного кодексу України;

в) державного акту на право власності на землю;

г) договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою.

3. Суб'єкти права приватної власності на земельні ділянки це:

а) підприємства, установи та організації комунальної форми власності;

б) іноземні громадяни;

в) міські Ради;

г) державні підприємства.

4. Вкажіть, які права належать постійним користувачам земельних ділянок:

а) передавати її у спадщину;

б) передавати її у заставу;

в) на відшкодування завданих збитків у випадках встановлених законодавством;

г) передавати її в оренду.

5. Орендар за умовами договору оренди зобов‘язаний:

а) виконувати всі усні побажання орендодавця щодо використання земельної ділянки;

б) виконувати встановлені щодо об‘єкта оренди обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

в) враховувати корисні поради сусідніх землекористувачів та виконувати дії щодо їх втілення;

г) виконувати всі обмеження (обтяження), встановлені в Земельному кодексі України щодо прав на земельні ділянки.

6. Вкажіть, чи повертається отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі у разі визнання судом договору оренди недійсним:

а)обов`язково повертається;

б) не повертається;

в) повертається у судовому порядку;

г) повертається за згодою орендодавця.

7. Зазначте, які види контролю за здійсненням землеустрою передбачено у чинному земельному законодавстві:а) державний, самоврядний, громадський;

б) державний, відомчий, міжвідомчий;

в) державний, виробничий;

г) державний, самоврядний.

8. Консервація земель здійснюється за рішенням:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Мінприроди;

в) Державного комітету по земельних ресурсах;

Г) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок.

З якого часу вступає в силу рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування щодо земельного спору?

а) у 20-денний термін;

б) у місячний термін;

в) у 10-денний термін;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...